Záznam semináře "Od podmíněné k nepodmíněné lásce" konaný v Trnové 26.2.2015