záznam semináře Jak mít rád sám sebe konaného v Jeseníku