Záznam semináře Evy Puklové "Energie Krista v nás" konaný v Trnové 13.12.2015