Záznam semináře Cesta lásky III. konaného v Trnové 7.6.2015