Záznam semináře "Aktivace ženských energií" konaného v Mýtě 14.6.2015