Záznam meditace v Mladé Boleslavi 10.6.2015 - Áriové a energie fotonového pásu