...základní bezpečí nenaleznete dokonce ani ve vztahu s Bohem.

21.01.2016 21:23

...základní bezpečí nenaleznete dokonce ani ve vztahu s Bohem.

Neboť Bůh, v kterého věříte, Bůh, který je předáván tradicemi a který stále silně ovlivňuje vaše vnímání, je Bůh mimo vás. Je to Bůh, který vám rýsuje věci, který vám navrhuje cestu. Ale takový Bůh neexistuje.Vy jste Bůh, vy jste tou tvořivou částí Boha, která se rozhodla jít svou cestou a zakoušet věci ve zcela odlišeném způsobu. Měli jste důvěru, že budete schopni vyléčit sami sebe z původního zranění zrození. Dalo by se říci, že rozpínavá energie zkoumání a obnovy je mužskou energií, zatímco energie sjednocení, spojování dohromady, energie Domova, je energií ženskou. Obě tyto energie patří jádru toho, kým jste.  Jako duše nejste ani muž ani žena. V podstatě jste obojí mužské i ženské. Započali jste svou cestu s oběma těmito složkami. A nyní nadešel čas, abyste je nechali pracovat společně v harmonii, která znamená opravdové prožívání celistvosti v sobě samých. Po tom, co jste na tak dlouhou dobu popírali svou vlastní velikost, si nakonec začnete uvědomovat, že neexistuje žádná jiná možnost, než být Bohem, po kterém toužíte.

Tohle je konečný průlom k osvícení: uvědomění, že vy sami jste Bohem, po kterém toužíte. Neexistuje nic mimo vás, co vás může přivést k srdci vaší vlastní síly, vaší vlastní celistvosti. Vy tím jste, vy jste jím a vždy jste jím byli! Vždy jste čekali na sebe.

Jeshua
--
:-)
~ ¸.•*¨*••.¸¸ღ ღ¸¸.•*¨*••.¸¸ ~ ~ ¸.•*¨*••.¸¸ღ