Zakázaná archeológia

03.04.2014 23:06

História ľudstva je  kráľovskou témou, ktorej sa obsiahlo venujú rôzne renomované inštitúcie. Dejiny ľudského rodu skrývajú ešte veľa otáznikov a stojí   sa nimi zaoberať.  Spoliehať sa výlučne na oficiálne zdroje nemusí byť vždy tým najlepším riešením. 

 

  •  
  • Niekedy veda oficiálne uzná ako pravdu jedine to, "čo sa podarí archeológom vykopať". Ale pokiaľ archeológovia vykopú to, čo  odporuje tomu, čo tvrdí veda, aký postoj potom  zachováme k historickým skutočnostiam? Stane sa z nich  pre nás „zakázaná archeológia“.

Často sa stáva, že  v dávnych textoch sú presné údaje, ktoré sú považované za legendy. Takými textami je pre niektorých  aj Biblia.  Pozývam vás pozrieť  na dva príklady zakázanej archeológie. Zničenie "Nefilim" a potopu sveta. Pevne verím, že nájdené dôkazy sú kľúčom k plnému pochopeniu dejín Zeme a  jej duchovným odkazom, ktoré sú omnoho konkrétnejšie a rozsiahlejšie, než si mnohí   dokážu predstaviť alebo pripustiť.

 

Zničenie Nefilim

 

Medzi tajuplné nálezy zakázanej archeologie , ktoré sú dnes medzi „záhadológmi“ veľmi známe, opisuje  aj jedna z historických  knih Biblie  Genezis 6: 4 „V tých dňoch boli na zemi Nefilim, a tiež potom, keď synovia [pravého] Boha mávali pomer s ľudskými dcérami a tie im rodili synov; boli to tí mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži.“

Kto boli boží synovia ,a kto boli  Nefilim?  Synovia Boha boli padlí anjeli, ktorí sa pred potopou zhmotňovali a mali neprirodzený pohlavný pomer so ženami, ktoré sa im zapáčili. Ich potomkovia Nefilim sa stali hybridným potomstvom, ktorí zmenou genetického kódu  narástli do neprirodzených rozmerov. Pretože neboli schopní, ďalej  sa  rozmnožovať boli násilní a  vykonávali zlo na zemi. Biblia ich nazýva "Nefilim" , "násilníci" alebo "porážači" ľudí. Rečou dnešnej vedy by sme ich kľudne mohli nazvať GMO ľudia.

 

Pozrime sa ako „veda lopaty“ archeológia, odhalila pochovaných obrov , ktorých znenazdajky zničili a pochovali vody potopy. Pre neprípustnosť vedeckého vysvetlenia potopy sveta, sa  títo obri zaradili do „zakázanej archeológie“, o ktorej sa nepatrí hovoriť, písať, ani uvažovať.

 

Skutočnosť, že išlo o abnormalitu, potvrdzuje  aké potomstvo sa rodilo z takýchto neprirodzených zväzkov zhmotnených anjelov a žien. Boli to hybridní potomkovia nazývaní Nefilim, z ktorých vyrástli obri. Boli krutí násilníci. Označenie „Nefilim“ v skutočnosti znamená „zrážači“, čiže „tí, ktorí spôsobujú, aby iní padli“. Títo surovci sú opísaní ako „mocní, ktorí boli oddávna preslávení muži“.

 

Týmto anjelom a ich manželkám sa narodili deti. Avšak tieto deti boli iné. Rástli neprirodzene, stali sa obrami, ba dokonca boli to zlí obri. Biblia o nich hovorí, že to boli „mocní, ktorí boli oddávna slávni muži“. Títo obri sa snažili prinútiť každého, aby si počínal tak ako oni. Preto Biblia hovorí, že „zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý.“ (1. Mojžišova 6:4, 5) Preto Jehova spôsobil potopu. Títo obri čiže „Nefilim“ a všetci zlí ľudia sa utopili. Ale čo sa stalo s anjelmi, ktorí predtým prišli na Zem?

 

Tí sa neutopili. Odložili svoje hmotné telá a vrátili sa do neba ako duchovní tvorovia. No nesmeli sa opäť stať časťou Božej organizácie svätých anjelov. Biblia hovorí, že  „Boh... neupustil od potrestania anjelov, ktorí zhrešili, ale vhodiac ich do tartaru, priviedol ich do jám hustej tmy, aby ich zachoval pre súd“. — 2. Petra 2:4.

 

Títo zlí anjeli neboli vhodení do doslovného miesta, nazývaného tartaros, čo v minulosti predstavovalo jamu vo väzení, bez prístupu svetla. Dnes by sme povedali "basu" v base. „Tartaros“, ktorý sa v niektorých Bibliách nesprávne prekladá výrazom „peklo“, sa vzťahuje na ponížený alebo padlý stav týchto anjelov. Boli odrezaní od duchovného svetla Božej organizácie a čaká ich len večné zničenie. (Jakob 2:19; Júda 6)

Od čias potopy nedovolil Boh týmto démonským anjelom, aby na seba brali hmotné telá, a preto nemôžu priamo uspokojovať svoje neprirodzené žiadosti. Predsa však môžu stále uplatňovať nebezpečnú moc nad mužmi a ženami. Satan v skutočnosti za pomoci týchto démonov „zvádza celú obývanú zem“k neprirodzenému pohlavnému správaniu. (Zjavenie 12:9) Propagácia a obhajovanie práv zvráteného života geyov, lesbičiek, homosexuálnych manželstiev, je len čerešničkou na povestnej dorte. 

 

 

Potopa sveta

 

V svislosti s druhou „vedecky“ neprípustnou udalosťou svetovou  potopou, bude užitočné prečítať si historický záznam  knihy Genezis ďalej od 7. kapitoly 11 verša. Tu sa o začiatku potopy dočítame: „V šesťstom roku Noachovho života  v druhom mesiaci, sedemnásteho dňa mesiaca, v ten deň sa prevalili všetky žriedla ohromnej vodnej hlbiny a otvorili sa nebeské stavidlá.“ Vody potopy sa začali potom na zem liať  a pršalo 40 dní a 40 nocí.

Potopa začala v roku 2370 pred n.l.   1. novembra a skončila v decembri. Nie je bez zajímavosti že 1. november  sa stal Sviatkom  „všetkých svätých“ /démonov/ a 2. november Pamiatkou zosnulých, známych „dušičiek“ /ľudí/, ktorí zahynuli v potope vplyvom démonov a ich synov Nefilim. Zvrhlosť osláv ich buričského správania završuje  Halloween.

 

„Vody zaplavovali zem stopäťdesiat dní … A vody začali ustupovať zo zeme, postupne ustupovali; a na konci stopäťdesiatich dní vôd ubudlo. A v siedmom mesiaci, sedemnásteho dňa mesiaca, koráb spočinul na vrchoch Araratu.“ - 1. Mojžišova 8:4

Teda od času, keď vody pokryli zem, do času, keď začali ustupovať, uplynulo 150 dní, čiže päť mesiacov. Z toho vyplýva, že koráb spočinul na vrchoch Araratu 1. apríla roku 2369 pred n. l., kedy Noach vyšiel neskôr po opadnutí vôd z korábu a  z vďaky Bohu za prežitie obetoval zvieratá. Zaujímavosťou je, že Ježiš Kristus takisto zomrel za život ľudstva 1. apríla roku 33.n.l. 

Vrch Ararat dnes patrí Turecku a ten ho vyhlásil za historickú a archeologickú pamiatku. Dodnes sa stal vrch Ararat miestom mnohých pokusov nájsť Noachovu archu. Prinášame vám  exkluzívny pohľad do útrob Noachovej archy, ktoré zaznamenala na video  expedícia čínskych a tureckých  amatérských archeológov , ktorú  podnikli v roku 2010 výstup na vrch Ararat.

 

 

 

Vo videu môžete vidieť vnútro  časti archy, do ktorej sa výzkumníci dostali. Môžete uvidieť jednotlivé priestory a oddelenia ,  v ktorých prežil Noach so svojou rodinou a  zvieratami potopu, ba dokonca v detailoch aj rozsypané semená z tej doby, ktoré zostali na podlahe archy v stave v ktorom ak by sme ich zasiali, vyrástli by nám rastliny z  obdobia pred potopou.

 

Komu je správa o potope na smiech, toho môže prebrať správa o tom, že 26. februára 2008 bola na Svalbard (Špicbergy) slávnostne uvedená do prevádzky archa rastlinných druhov. V objekte umiestnenom 300 metrov hlboko vnútri hory, je pri teplote mínus 18 až mínus 20 stupňov Celzia uskladnených až 4,5 milióna vzoriek semien. Za vstupom chráneným pancierovými vrátami vedie 120 metrov dlhý tunel do troch komôr o veľkosti 27 x 10 metrov.

Archa by mala prečkať všetky prípadné katastrofy, ako je jadrová vojna alebo zemetrasenie. Nórsky premiér Jens Stoltenberg vyhlásil, že za stavu, kedy je Zem ohrozená stratou biodiverzity  a klimatickými zmenami, sú semená v tomto zariadení veľmi dôležite. "Trezor je naša poistka, plán B," povedal Stoltenberg. "Je to Noemova archa zaisťujúce biodiverzitu pre budúce generácie."

Nórska vláda nepodceňuje možnosť, že našu planétu postihne globálna katastrofa. Aby zmiernila riziko, že pri celosvetovej pohrome budú zničené všetky pozemské zdroje potravín, rozhodla sa vybudovať archu. Pre výstavbu si vybrala pieskovcovú horu na Špicbergoch, v ktorej vyhĺbila "jaskyňu súdneho dňa“.

Archa by mala bez úhony prečkať prípadnú jadrovú vojnu alebo prírodnú katastrofu globálneho rozsahu. Keby došlo k tomu najhoršiemu, toto miesto by umožnilo svetu obnoviť na planéte poľnohospodársku produkciu.

V arche sa počíta s každoročnou výmenou vzduchu. Projekt je realizovaný v zime, kedy sa teploty na Špicbergoch pohybujú okolo mínus 18 stupňov Celzia. Aj v prípade, že by do svetového vývoja zasiahla nejaká katastrofa a úkryt by zostal ponechaný svojmu osudu, zmrznutá pôda by bola dostatočnou zárukou pre dlhodobé zachovanie klíčivosti semien. Dokonca aj v prípade zrýchlenia globálneho otepľovania by trvalo mnoho desaťročí, než by zmena vonkajších podmienok ovplyvnila teplotu vo vnútri archy.

"Je to naša posledná záchrana. Pokiaľ dôjde k zničeniu kultúr uložených v súkromných bankách““ vyhlásil  Stoltenberg. Zároveň poukázal na mimoriadny medzinárodný význam projektu, na ktorom sa podieľa aj Svetový fond na ochranu diverzity plodín (Global Crop Diversity Trust, GCDT). Na svete je v prevádzke celkovo 1400 menších bánk podobného typu, ale žiadna z nich sa tejto nemôže rovnať.

 

Zakázaná archeológia

 

Najznámejšia udalosť v ľudských dejinách si veru zaslúži väčšiu pozornosť ako len preskúmavanie archy nejakými amatérskymi archeológmi či prieskumníkmi! Tie zábery z archy sú fascinujúce. Aj keď sa dostali len do nejakej z bočných komôr archy, pretože tá vo výške okolo 5 000 m nad morom v časti vrchu Ararat, len tak neodmŕza. Je to krajina večného ľadu.

 

 

 

 

Ale ak by  prispelo globálne otepľovanie, možno by sa nám naskytla úžasná panoráma lode z rozmermy 133 x 22 x13 metrov. Objem archy alebo výtlak lode svedčí o tom, že by sa do nej pohodlne zmestilo desať vlakov z 30 vagónmi naložených celým božím zverincom, základných živočíšnych druhov aj s krmivom na ich prežitie potopy.

 

Klobúk dole pred výkonom ôsmych ľudí, ktorí dokázali také dielo postaviť! A nielen to, založili novú spoločnosť ľudí po potope, ktorá sa dodnes deli na potomkov Noeho synov Sema, Chama a Jafeta, ktorých nazývame Semiti, Chamiti a Jafeti.

Správa o nefilim a potope má  veľký význam  pre nás dnes. Keď si prečítame podrobnú správu o celosvetovej potope, ktorú zaznamenal Noach, zistíme, že je to spoľahlivý historický dokument. Noach, jeho synovia a ich manželky uverili v Boží prostriedok na záchranu. – 1. Mojžišova 6:14

Podobne aj my dnes môžeme uveriť Ježišovým  slovám z  Matúšovho evangelia 24: 37- 39 Lebo ako boli Noachove dni, práve taká bude aj prítomnosť Syna človeka. 38 Lebo akí boli v tých dňoch pred potopou, keď jedli a pili, muži sa ženili a ženy sa vydávali, až do dňa, keď Noach vstúpil do korábu; 39 a nevšimli si, kým neprišla potopa a všetkých ich nezmietla, taká bude prítomnosť Syna človeka.

Ako vidieť, potopa a jej stopy na zemi,  by nemala to byť pre nás zakázaná archeológia. Celosvetové očistenie sveta ľudí od zhmotnených démonov a ich hybridných synov nefilim  a ľudí, ktorým nevadilo násilie bolo nutné, tak ako je nutné aj dnes. Na to ľudské sily nestačia.  Dnešný svet ovládajú takisto démonskí „Nefilim“ na čele so satanom diablom, ako pred potopou. Keďže satanovi sa nepodarilo ovládnuť celé ľudstvo, chce ho zničiť. Pred potopou sa rozhodol "vyšľachtiť" rasu   GMO  ľudí, ktorí by sa stali dokonalými, ale opak bol pravdou. Dnes si podobne zvrhlí vedci a politici   v protiobraze   stanovili podobný cieľ, "zachrániť" ľudstvo GMO potravinami.

Dnešní „Nefilim“ predstavujú skorumpované vlády a ich štátnych zástupcov, pretože štát  je organizované násilie. Tak nás to aspoň učili v školách za totality. Štáty ovládané démonskou propagandou  privádzajú svojich  občanov na „porážku“. Oberajú ľudí  o posledné zvyšky života v ľudskej dôstojnosti a práv a vtláčajú nás do svetovej "farmy zvierat" odopierajúc nám právo  konzumovať prirodzenú stravu. Kantátu smrti diriguje  dnes najbarbarskejší systém SŠA, ktorý sa stal hlavným protektorom sveta, a ktorého bezhlavo napodobňujú v pestovaní GMO potravín ostatné štáty. Tomu podobné barbarstvo  je klonovanie zvierat a ľudí.

Ježiš povedal    o slepých vodcoch podľa Matúšovho evanjelia 15:14: Nechajte ich tak. Sú to slepí vodcovia. Ak vedie slepý slepého, obaja spadnú do jamy.“ Nevšímavosť ľudstva k dôkazom „zakázanej archeológie“ vrcholí v dnešných dňoch. Stáva sa súčasťou zloženého znamenia posledných dní sveta pod vládou satana diabla.  Nevšímaví ľudia, sú bez výhovorky. Poznanie o Bohu JHVH  a jeho zámere s ľuďmi prehliadajú a nakoniec im toto poznanie bude chýbať pre prežitie do nového sveta spravodlivosti. Podobne ako sa uzatvorili dvere  korábu pre prežitie ôsmych verných a pravdivých ľudí , opisuje  stav sveta odcudzený Bohu JHVH predpoveď Biblie: 

 11 ‚Hľa, prichádzajú dni,‘ je výrok Zvrchovaného Pána Jehovu, ‚a ja pošlem hlad do krajiny, hlad nie po chlebe a smäd nie po vode, ale po počutí Jehovových slov. 12 A budú sa určite potácať od mora až k moru a od severu až k východu slnka. Budú sa potulovať a pritom hľadať Jehovovo slovo, ale [ho] nenájdu. - Ámos 8:11,12

 

Tak ako nenachádzajú dôkazy a fakty o potop skryté pod hladinou morí a oceánov. Keby sme všetku zem nahádzali do morí a oceánov, rozdiel by bol - 2 400 metrov, čo znamená, že zem by sa nachádzala toľko metrov pod hladinou mora. Takže zvyšná voda po potope musela byť uprataná tektonickými zlommi počas ktorých, sa vytvorili dná oceánov a morí a vystúpili pohoria. Elegantné riešenie. Na dne morí a oceánov vidieť pramene a korytá riek, ktoré niekedy tiekli po povrchu zeme.

Ďalšou  zaujímavosť je fakt, že v čínskom znakovom písme má slovo "potopa" tri obrázky, člnok, 8 ľudí v člne a ľudia = ústa. Človek by si myslel, že sú to len rozprávky, mýty a legendy, ktoré sa zachovali v každej kultúre o potope sveta. A pozrime že sa ? Kto bol v člne? Osem ľudí, Noe, Sem, Cham a Jafet s manželkami, základ ľudstva po potope. A  načo má človek ústa? Aby hovorili pravdu o histórii.

Pre tých , ktorí venujú pozornosť „zakázanej archeológii“ čaká  nádherná budúcnosť - Nastolenie pôvodného Božieho JHVH usporiadania zriadeného v EDENE, kde bude úplne anulovaný hriech a teda aj smrť a nastane aj vzkriesenie všetkých generácii ľudí, ktoré doposiaľ zosnuli, aj tých pred potopou aj  tých po potope ! Odhliadnúc od niektorých náukových chýb v porovnaní s Bibliou, priložené videá reálne zobrazujú stavbu korábu. Skúste ich nájsť.

 

S pozdravom   „História sa stále mení, istá je len budúcnosť!“

Peter Balog