VÍRA !

20.11.2014 22:03
VÍRA ! 

Jak bylo řečeno už dávno a nejednou: „Dostane se vám podlé vaši víry." A tak to skutečné je. Ale jak uvěřit? Přemlouvat a přesvědčovat sám sebe je bezvýsledné. Zaujměte se konkrétní věcí - řízením skutečnosti podlé principů transurfingu a vizualizací cílového diapozitivu. Používejte principy v praxi a uvidíte, co nastane. Vnější záměr otevře dveře do světa, kde se nemožné stává možným. Stane-li rozum před faktem, přijímá neuvěřitelné do šablony svého chápání světa a nechává zázrak dovršit. Až uvidíte, že transurfing funguje, víru už nebudete potřebovat. Budete ovládat vědění.

Transurfing vám dává mapu krajiny a pravidla hry. Sám se rozhodněte, co s tím uděláte. Jste král (královna) svého světa. Nepoddávejte se cizímu vlivu. Věřte sobě. Nedůvěřujte cizím rozhodnutím. Sám všechno víte a umíte. Ale dokonce, ani když ovládáte vědění, nejste pojištěn proti chybám. Pravý úspěch vyrůstá na troskách vašich neúspěchů. Většina vynikajících osobností prošla mnoha potížemi. Prostě se tato stránka jejich života na plakátech moc neobjevuje. Proto se radujte, když vás postihl neúspěch. Jste na cestě k úspěchu. Někdy se vám bude zdát, že se proti vám všechny okolnosti spikly. Ale jak můžete vědět, která cesta vede přímo k vašemu cíli? Strážci starobylého vědění vám nepředávají transurfing proto, aby vás donutili věřit realitě metafyziky, ale proto, aby zaseli naději. Kde je víra, najdou si své místo i pochyby Naději potřebujete, abyste začal jednat. Začněte jednat a uvidíte, jak se to, co vypadalo nevěrohodné, mění ve skutečnost. Až si naděje svoje odpracuje, dostaví se uvědomění. Potom si řeknete: „Já nechci, nevěřím a nedoufám - mám svůj záměr a vím."
Fotka: VÍRA ! 

Jak bylo řečeno už dávno a nejednou: „Dostane se vám podlé vaši víry." A tak to skutečné je. Ale jak uvěřit? Přemlouvat a přesvědčovat sám sebe je bezvýsledné. Zaujměte se konkrétní věcí - řízením skutečnosti podlé principů transurfingu a vizualizací cílového diapozitivu. Používejte principy v praxi a uvidíte, co nastane. Vnější záměr otevře dveře do světa, kde se nemožné stává možným. Stane-li rozum před faktem, přijímá neuvěřitelné do šablony svého chápání světa a nechává zázrak dovršit. Až uvidíte, že transurfing funguje, víru už nebudete potřebovat. Budete ovládat vědění.

Transurfing vám dává mapu krajiny a pravidla hry. Sám se rozhodněte, co s tím uděláte. Jste král (královna) svého světa. Nepoddávejte se cizímu vlivu. Věřte sobě. Nedůvěřujte cizím rozhodnutím. Sám všechno víte a umíte. Ale dokonce, ani když ovládáte vědění, nejste pojištěn proti chybám. Pravý úspěch vyrůstá na troskách vašich neúspěchů. Většina vynikajících osobností prošla mnoha potížemi. Prostě se tato stránka jejich života na plakátech moc neobjevuje. Proto se radujte, když vás postihl neúspěch. Jste na cestě k úspěchu. Někdy se vám bude zdát, že se proti vám všechny okolnosti spikly. Ale jak můžete vědět, která cesta vede přímo k vašemu cíli? Strážci starobylého vědění vám nepředávají transurfing proto, aby vás donutili věřit realitě metafyziky, ale proto, aby zaseli naději. Kde je víra, najdou si své místo i pochyby Naději potřebujete, abyste začal jednat. Začněte jednat a uvidíte, jak se to, co vypadalo nevěrohodné, mění ve skutečnost. Až si naděje svoje odpracuje, dostaví se uvědomění. Potom si řeknete: „Já nechci, nevěřím a nedoufám - mám svůj záměr a vím."