Upřesńující informace k semináři - Křes´tanství 14.5. na Paťance

11.05.2016 10:59

Upřesńující informace k semináři - Křes´tanství 14.5. na Paťance 

témata,která nám vnutila církev ve dvou tisíciletích a která budeme řešit - ztráta sebedůvěry,sebehodnoty,sebeúcty,hledání Boha v ně sebe,potvrzení nadřazenosti v partnerství muže nad ženou,ženě vnucená poslušnost a církevní tvrdý model při výchově. 

 

4.6.2016 - Seminář věnovaný práci se světelnou sítí planety Země -uvědomění si,co světelná síť je,jaké obrovské možnosti nám nabízí,jak s nimi pracovat 

18.6.2016-Seminář věnovaný rodinným a rodovým schematům(po ženské a mužské linii) - jejich pochopení a očištění