ÚKLID SVĚTA !

20.11.2014 22:16
ÚKLID SVĚTA ! 

Dostaví-li se tíživý pocit prázdnoty, můžete se zaměstnat zavedením pořádku v domě nebo na pracovišti. Rozestavte nově nábytek, zbavte se starých a°nepotřebných věcí a nahromaděného haraburdí. Předměty užitečné a pro vás drahé rozestavte a°rozložte pečlivé a vkusně. Hned pocítíte příliv sil a°radost ze života. Přesně tak je nezbytné zbavit se všech negativních myšlenek, aby nekazily váš svět. Strach, neklid, pochybnosti, horší vyhlídky, nespokojenost, odsuzování, nepřízeň, pocit viny, komplex méněcennosti – všechno toto haraburdí je třeba vyhodit z vaši planetky.

Nejlepší lék na deprese je tvořivá činnost, jejíž výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. V procesu tvoření čehokoli - není důležité čeho - získává duše znovu chuť k životu. Zvlášť účinným prostředkem je základní úklid domu a odstranění smetí. Právě tak můžete očistit celý váš svět. Každý člověk svými činy a°myšlenkami vytváří vrstvu svého světa a v ní žije. Přitom způsob myšlení tu hraje hlavní roli. Váš svět je takový, jaký si ho představujete. Pokud si myslíte, že je to agresivní, nevlídné prostředí, pro vás to tak bude. Pokud jste přesvědčen, že na tomto světě lze všechno dobré získat jen těžkou prací, budete nevyhnutelně muset těžce a úporné pracovat. Jestli soudíte, že bohatství a úspěch provázejí jen vyvolené, budete stát vždycky až na konci fronty. Čím víc negativních myšlenek máte v hlavě, tím pochmurnější je skutečnost. Zbavíte-li se toho negativního haraburdí, s úžasem objevíte, že skutečnost začíná mít stále teplejší a útulnější odstíny.
Fotka: ÚKLID SVĚTA ! 

Dostaví-li se tíživý pocit prázdnoty, můžete se zaměstnat zavedením pořádku v domě nebo na pracovišti. Rozestavte nově nábytek, zbavte se starých a°nepotřebných věcí a nahromaděného haraburdí. Předměty užitečné a pro vás drahé rozestavte a°rozložte pečlivé a vkusně. Hned pocítíte příliv sil a°radost ze života. Přesně tak je nezbytné zbavit se všech negativních myšlenek, aby nekazily váš svět. Strach, neklid, pochybnosti, horší vyhlídky, nespokojenost, odsuzování, nepřízeň, pocit viny, komplex méněcennosti – všechno toto haraburdí je třeba vyhodit z vaši planetky.

Nejlepší lék na deprese je tvořivá činnost, jejíž výsledky na sebe nenechají dlouho čekat. V procesu tvoření čehokoli - není důležité čeho - získává duše znovu chuť k životu. Zvlášť účinným prostředkem je základní úklid domu a odstranění smetí. Právě tak můžete očistit celý váš svět. Každý člověk svými činy a°myšlenkami vytváří vrstvu svého světa a v ní žije. Přitom způsob myšlení tu hraje hlavní roli. Váš svět je takový, jaký si ho představujete. Pokud si myslíte, že je to agresivní, nevlídné prostředí, pro vás to tak bude. Pokud jste přesvědčen, že na tomto světě lze všechno dobré získat jen těžkou prací, budete nevyhnutelně muset těžce a úporné pracovat. Jestli soudíte, že bohatství a úspěch provázejí jen vyvolené, budete stát vždycky až na konci fronty. Čím víc negativních myšlenek máte v hlavě, tím pochmurnější je skutečnost. Zbavíte-li se toho negativního haraburdí, s úžasem objevíte, že skutečnost začíná mít stále teplejší a útulnější odstíny.