Ukázka z knihy Ovlivňování reality VIII., Úvod str. 11-13:

20.11.2014 22:44
Ukázka z knihy Ovlivňování reality VIII., Úvod str. 11-13: 


Kdysi v dávných časech byli všichni lidé tvůrci, protože věděli, že realita má dvě strany – fyzikou a metafyzickou. Tvůrci viděli a chápali podstatu zrcadlového světa. Uměli vytvářet svoji skutečnost silou myšlenky. Ale to netrvalo dlouho. Vnímání tvůrců časem definitivně uvázlo v materiální skutečnosti. Přestali vidět a ztratili sílu. Ale vědění nikam nezmizelo. Dorazilo do našich časů z hlubin tisíciletí. 

Mágové starých časů, ovládající vědění, byli schopni silou myšlenky ovládat realitu, protože realita se formuje v prvé řadě jako odraz vědění v zrcadle světa. Obyčejným lidem, jejichž vědomí je sevřeno rámcem materiálního světového názoru, zbývá jen klanět se vymyšleným bohům a spoléhat na služby astrologů a věštců. 

Jestliže se nechcete spokojit s náhražkou budoucnosti, do níž, podle ujišťování věštců, lze nahlédnout, a hodláte tvořit svůj osud svojí vůlí, dosáhnete všeho. Transurfing, pozůstalé vědění o tom, jak řídit skutečnost, vám pomůže. 

Nebudou žádná kouzla. Magie jako takové neexistují. Je jen vědění – znalost principů zrcadlového světa. Toto vědění leží na povrchu. Je tak jednoduché a obyčejné, že podle všech kánonů nemůže být „kouzelné“. Ale přece i Aladinova lampa vypadala jako obyčejná stará plechovka a kalich Grálu nebyl zlatý. Všechno velké je nevýslovně prosté, nepotřebuje se přikrášlovat ani skrývat. Naproti tomu prázdné a neužitečné se vždy ukrývá pod závojem významnosti a tajemství. 

Magie, zbavená pohádkových atributů a včleněná do denního života, se přestane vztahovat na oblast mystického a záhadného. Kouzelnictví ztrácí svou uzavřenou tajemnost, pokud najde místo zde, v každodennosti. Ale celý půvab této transformace spočívá v tom, že se v každodennosti přestává jevit jako obyčejná a mění se v neznámou skutečnost, kterou je možné řídit. A k tomu je třeba zachovávání určitých pravidel. 

V této knize je podán soubor základních principů řízení skutečnosti. Principy transurfingu jsou založené na dvou základních kategoriích – myšlence a jednání. Tyto kategorie, které se odrážejí v duálním zrcadle naší doby, plodí své protiklady. Tak se na obou stranách duálního zrcadla objevují: rozum (logika) a duše (srdce), jednání (vnitřní záměr) a pasivita (vnější záměr). 

Motivace, jednání a myšlení mága musí být v těchto čtyřech stranách vyvážené. Rozum a jednání se vztahují k fyzickému světu duše a pasivita k metafyzické skutečnosti, která je ale neméně objektivní. Bereme-li v úvahu jen jednu stranu duálního světa, skutečnost se nepodřídí. Materialisté se zabývají tím, že překonávají překážky, které si sami vytvářejí. Idealisté žijí v oblacích a snech. Jedni ani druzí nedokáží řídit skutečnost. Vy se to naučíte. 

Neznáte-li principy transurfingu, můžete absolvovat kurs řízení skutečnosti za 78 dní. Je nutné ráno pročíst výklad jednoho principu a v průběhu celého dne se řídit tím, co je tam napsáno. Druhý den použít následující princip, ale nezapomenout při tom praktikovat i ten už osvojený. Je to ovšem poměrně zdlouhavý proces, ale zato nejefektivnější, protože řízení skutečnosti je především praxe. 

Používejte principy tak, jak vám napovídá intuice. Důvěřujte své intuici. Mnoho zdaru!