Svatá Hora - poutní místo po generálce

08.11.2016 23:20

Svatá Hora - poutní místo po generálce

 
Známé poutní místo Svatou Horu v Příbrami obsadili na půl roku stavbaři a restaurátoři: barokní chrám prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která nemá v jeho historii obdoby. Co vše se opravovalo, jak to na místě vypadalo

a jak to vypadá teď, něco o historii i současnosti významné církevní stavby se dozvíte níže.

Stav památky byl neutěšený

Turisté a poutníci z celého světa zde viděli oprýskané fasády a propadající se nádvoří.

Záchrana přišla právě včas v podobě projektu nazvaného Příbram – Svatá Hora – vzorová obnova poutního areálu.

Rekonstrukce zahrnula veškeré stavební práce od opravy technických instalací až po střechy, podlahy, výmalby, nebo třeba požární vodovod.

Proběhl zde operativní stavebně historický průzkum a záchranný archeologický výzkum.

Nově rekonstruované prostory budou využity pro duchovní činnost, nové stálé expozice a pořádání kulturních akcí.

Projekt byl financován z dotací ve výši téměř 200 miliónů korun.

O letošních Vánocích se Svatá Hora konečně vyloupla z lešení a zazářila novou barevností...

Na počátku byl zázrak

Barokní chrám nad městem Příbram byl v prvopočátku jen malou kapličkou, jejíž vznik není spolehlivě datován a je opředen mnoha pověstmi.

Snad ji dal postavit již ve 13. století rytíř Malovec, jako poděkování Panně Marii za záchranu před lupiči. Historik Bohuslav Balbín stavbu kaple řadí do 16. století: její zdivo je prý zčásti obsaženo i ve zdech dnešní baziliky. Zasvěcena byla zřejmě od počátku Nanebevzetí Panny Marie.

Postupem času se kaple proměnila v ústřední svatyni, o kterou se staral poustevník, žijící v malé roubené chatrči poblíž, jak to v 16. století bylo zvykem. Kdy se kaple stala domovem slavné sošky Panny Marie, také není přesně známo. Gotickou dřevořezbu zhotovil dle pověsti sám první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Na Svatou Horu ji přinesli zřejmě horníci – za husitských válek ji skrývali v dolech a po dalších peripetiích získala konečně svůj důstojný domov v kapli nad městem.

Panna Marie Svatohorská byla uctívána od těch dob jako ochránkyně všech, kteří se ocitli v nouzi – bylo jí připisováno mnoho zachráněných životů i zázračných uzdravení. Slávu Svaté Hory posílil také jeden z řady poustevníků, který sem přišel 10. června 1632. Slepého starce dovedl do kaple jeho vnuk na základě věšteckého snu – a opravdu, po třech dnech pobytu se slepci pomalu začal vracet zrak... Požádal tedy příbramskou obec o svěření opuštěné poustevny i s povinností pečovat o kapli.

V polovině sedmnáctého století svěřili příbramští radní Svatou Horu do správy jezuitskému řádu a z kapličky se brzy stalo nejslavnější mariánské poutní místo v Čechách. Pro stále narůstající počet věřících, kteří sem přicházeli, navrhl slavný architekt Carlo Lurago velkorysý chrámový komplex podle italských vzorů. Ústřední objekt baziliky, obklopený bočními kaplemi s ambity, byl na počátku 20. století povýšen na „baziliku minor“. Tento čestný titul znamená, že svatohorská bazilika je jednou ze čtrnácti církevních staveb v České republice pod přímým patronátem papeže.

Co vše si prohlédnout v areálu Svaté Hory

Chloubou interiéru baziliky je překrásný stříbrný oltář – připomíná staletou hornickou historii Příbrami a jejích stříbronosných dolů. Právě zde uvidíte milostnou sošku Panny Marie Svatohorské.

Na výzdobě celého areálu se podíleli nejvýznamnější umělci tehdejší doby: Otec a syn Dientzenhoferové, Jan Brokoff, Petr Brandl a další.

Půvabné obrazy mariánských zázraků zdobí stropy ambitů - můžete si je prohlížet celé hodiny...

Panna Marie podle nich zabránila přepadením, uhoření při požáru, hladomoru i dopravním katastrofám.

Záhadology provokuje zvláštní obraz, kde dva muži na jakési věži pozorují dalekohledem zjevení Matky Boží na nebesích - nebo snad UFO?

Památný Svatováclavský dub najdete u cesty z parkoviště, východně od chrámu.

Sousoší Kalvárie příbramského sochaře Matěje Huebra na návrší před hlavním nádvořím.

Dnes již nefunkční studánka se „zázračnou“ vodou – zřejmě byla slabě radioaktivní a mohla být tedy opravdu léčivá.

Pozitivní energii načerpáte na louce s křížovou cestou a krásnými stromy - jižně od kostela. Budete-li mít štěstí, uslyšíte i zvonkohru, hrající něžnou mariánskou píseň.

Chrám je s městem spojen unikátním schodištěm, dlouhým 450 metrů. Vstup je z Dlouhé ulice, ale nyní je schodiště uzavřeno kvůli rekonstrukci.

Kajícníci jej v minulosti zdolávali po kolenou, s modlitbou na každém ze 365 schodů...

Kaple sv. Máří Magdaleny je vyzdobena umělými krápníky na způsob grotty. Je nepřístupná, ale dá se do ní nahlédnout otvorem ve dveřích. Najdete ji na západní straně kostela, kde se napojují svatohorské schody.

Z této strany máte také nejkrásnější výhled na město Příbram - nebo západ slunce, jako tento o letošním slunovratu.

Stánky s poutním zbožím nabízejí svaté obrázky, růžence, svatohorské oplatky a další suvenýry. Je tu i malá kavárnička.

Ze Svaté Hory přeji všem čtenářům i blogerům šťastný nový rok, pevné zdraví a hodně potravy pro mozek, duši i srdce!

 

Zdroj:www.svata-hora.cz.

Autor: Irena Knorrová

Zdroj: https://knorrova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=489059