Slunovrat je ve vývoji lidského vědomí významným mezníkem do určité míry podobným roku 2012

17.12.2014 00:58

   Slunovrat je ve vývoji lidského vědomí významným mezníkem do určité míry podobným roku 2012,

 i když se tehdy jednalo o jinou situaci. Ale podobným v tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu se posouvá lidské vědomí a člověk jako takový. Víme, že jsme už vícekrát mluvili o energetických zlomech, ale tento je naprosto zásadní. Slunovratem se už některé energie úplně rozpadnou a zmizí a nebude už možné na ně navázat. U některých lidí, kteří nebudou ochotní se otevřít změnám a uvolnit své závislosti, to může vyvolat paniku, chaos či naopak deprese, pocity ztracenosti, beznaděje. Zároveň se budou hlásit ve větší míře o naplnění svých závazků bytosti neláskyplných entit. Proto apelujeme na vás, pokud je to možné, dejte si tyto záležitosti do pořádku. Chceme vás upozornit na potřebu transformovat energii tzv. depotních kapslí vašich neláskyplných energií, které jste si připravili právě pro toto období ve svých temných fázích. Velmi pozvolna a nenápadně uvolňují nelásku a snaží se vás odchýlit od vaší láskyplné cesty. Propojte se ZE se svou duší, V.Já, Egem a svými anděly a tak jak znáte, transformujte všechny kapsle, které se otevírají i veškeré další, které jsou ve vaší auře připravené.

Při práci na sobě si prosím uvědomte 3 základní problémy, které na vás jakkoli tlačí, omezují vás nebo vás každý den atakují. Vaše duše vám tímto dává najevo, že tyto 3 záležitosti je nyní třeba naprosto akutně začít řešit. Víme, že vše není možné vyřešit hned, ale i uvědomění si souvislostí v problému už otevírá prostor pro částečné uvolnění negativních energií. Pomáhejte si navzájem, podporujte se jako členové rodiny.

Rádi bychom vám ještě ukázali možnost, jak urychlit zpracování určitého problému. Po uvědomění si např. určitého pocitu nebo přesvědčení si představte, že stojíte uprostřed hvězdy nebo květu a okolo vás se rozbíhají navazující schémata, závislosti a prvotní příčiny. Propojte se ZE se svou duší, V.Já, Egem a se skupinou vám pomáhajících bytostí a transformujte celý květ nebo hvězdu. Své duše se zeptejte, kolik úrovní květu, hvězdy máte pročistit. Tímto způsobem postupujte i při práci v rodech. Nezapomínejte na nové vize a jejich ukotvení v těchto květech, hvězdách a jejich následné posilování během dalších 2-3 měsíců. Spolupracujte prosím aktivně se svými průvodci a láskyplnými bytostmi, všichni včetně nás vám nabízejí svou pomoc.
--
Karin Lexová