Skutečný svět skřítků

12.11.2012 22:08

 

Skutečný svět skřítků

Zdroj : www.svetlykvet.cz/deti-a-rodina/pohadky/skutecny-svet-skritku/

 

 

12. Současné podmínky (epilog)

29.10.2012 13:57
I když jsem v minulých letech změnila předmět svého studia, neustále jsem udržovala spojení s bytostmi, které jsem v této knize popsala. Při všech svých dlouhých cestách vždy na všech místech automaticky navazuji s nimi kontakt. Tím dosahuji jednoty s žijícími inteligencemi, kamkoliv přijdu....

11. Skřítkové vzduchu

29.10.2012 13:54
Když pozorujeme skřítky vzduchu, musíme rozlišovat dvě hlavní třídy. První je velká, ale smíšená skupina, kterou takto můžeme nazývat, protože je jejich přirozený živel. Druhá je také velká, ale více méně homogenní skupina, která není omezená jen na vzduch. Skřítkové ve druhé skupině nejsou...

10. Skřítkové ohně (salamandři)

29.10.2012 13:47
Skřítci ohně jsou dvojího druhu. Jedni jsou malí, od tří palců do dvou stop výšky, nemají lidský tvar, jsou to pouhé mlhavé obrysy. Ti nejmenší vypadají jako plameny svíček; náležejí do elementárního řádu a nejsou skutečnými skřítky. Někteří vypadají jako hmyz nebo jako ještěrky. Vyskytují se...

9. Vodní skřítkové

29.10.2012 13:38
Většina z nás si představuje moře jako modré vlny pohybující se větrem a hlubiny naplněné rybami; zatím však je to souhra tisíců mořských bytostí nesčetných druhů. Patří k moři stejně, jako k němu patří ryby. Jsou to vodní stvoření která mohou trvale existovat pouze ve spojení s vodou. Je jich...

8. Skřítkové hor

29.10.2012 13:37
Skalnaté hory (Rocky Mountains) se svými sněhem pokrytými vrcholky, které směřují k nebi, nám poskytují nádhernou podívanou. Pro člověka, který tam přichází poprvé jako já, to byla nezapomenutelná zkušenost. Jak jsme postupně lezli stále výš, měli jsme pocit, že jsme se ocitli na střeše světa....

7. Skřítkové (elfové) stromů

29.10.2012 13:18
Když nyní opouštíme nám blízkou domácí zahradu s malými rostlinami a vydáváme se do lesa, měli bychom si uvědomit, že stromy se zcela liší od představ, které o nich máme. Jak jsem se zmínila již dříve, duch je uvnitř stromu, z něhož čerpá své životní síly. Neexistuje žádný strom, ani ten...

6. Zahradní skřítkové

29.10.2012 13:12
Mezi bytostmi, které žijí na povrchu země, patří k nejdůležitějším skřítkové lesů, zahrad a stromů. Nejlépe se s nimi asi seznámíme, když popíši příslušníky podle jejich přirozených bydlišť. Tedy skřítky zahrad a lesů. V zahradách žije několik typů skřítků. Nejmenší z nich je velký asi jako...

5. Skřítkové země

29.10.2012 13:01
Skřítkové země, nahlíženo obecně, jsou tak velká a složitá skupina, že je velmi obtížné je popsat v jedné kapitole. Budu tedy ráda, když čtenář získá aspoň obecný dojem. Nejdříve musím vysvětlit, že se zemí jsou spojeny 4 typy skřítků: Jedni jsou na povrchu země a druzí v podzemí. Obě tyto...

4. Život skřítků

29.10.2012 12:34
    Mezi životními postoji lidí na jedné straně a skřítků nebo jiných bytostí v jejich království na straně druhé je zásadní rozdíl. My žijeme ve světě tvarů a oni ve světě prožívání. Naše myšlenky se v první řadě zabývají tvarem věcí a málokdy jdeme dál. Skřítkové se však...

3. Typický skřítek

29.10.2012 12:23
Není snadné skřítky podrobně popsat, ani určit z jaké látky jsou stvořeni. Za prvé je jich velké množství rozmanitých druhů. Snad můžeme tento problém řešit tím, že popíši více méně typického skřítka a zdůrazním ty vlastnosti, které pravděpodobně mají všechny druhy. Druhá potíž je v tom, že...

2. Rozhovory s malými bytostmi

29.10.2012 12:08
Náš svět se v určitých bodech dotýká světa skřítků. Mnozí lidé více méně pociťují ducha lesa nebo velebnost hor. Domnívají se často, že jejich pocity jsou vyvolávány krásným výhledem nebo zvuky, ačkoliv ve skutečnosti mají většinou svůj původ ve světě skřítků. Básníci, jako James Stevens,...

1. Úvod do světa skřítků

29.10.2012 11:02
Mnozí lidé si přejí nebo dokonce touží po tom, aby mohli věřit v existenci skřítků. Tyto malé bytosti jsou spojovány se šťastnými chvílemi dětství, na které rádi vzpomínáme jako na část světa méně materialistického. Pro většinu z nás však zůstávají ztracenou iluzí. Naštěstí ne pro každého....
Více zde: https://www.svetlykvet.cz/deti-a-rodina/pohadky/skutecny-svet-skritku/