Sirius - film Stevena Greera

13.05.2013 23:02

 

Výborné. Akce tohoto typu by měly být podpořeny širokou veřejností. Je potřeba o nich vědět co nejvíce, je potřeba se informovat dopředu, dříve než se objeví masmediální manipulace a politická dehonestace. LF.
Web filmu, kde je možné přispět jakoukoliv i sebemenší částkou $5, na distribuci filmu na veřejnosti: https://www.sirius.neverendinglight.com/
 
Struktura filmu
 
1. První část filmu se zabývá důkazy, že mimozemské civilizace existují na základě oficiální dokumentů, svědeckých výpovědí na vysoké úrovni a audio a video důkazů. Projekty Disclosure a CSETI mají největší knihovnu nikdy neviděných záznamů sesbíraných za posledních 20let. 
 
2. Dále budeme rozmlouvat se skupinou geniálních vědců, jejichž cílem je odhalení dlouho ukrývaných technologií. Ukážou nám může být energie získána z látek nacházejících se kolem nás a jak průmyslové kartely tuto informaci potlačují. Co věděl Nikola Tesla a proč FBI zabavila jeho práci ihned po jeho smrti? Lidmi vyrobené antigravitační dopravní prostředky jsou v provozu déle než půl století, některé jsou dokonce využívány k udržování hoaxu o únosech mimozemšťany a k udržování kontroly na lidstvem. Nyní nastal čas, aby tyto technologie vešly ve známost a byly vyvinuty pro mírové energetické účely. 
 
3. V poslední části objevíme KONTAKT: Principy CE-5 a jak vybudovat most do trans-dimenzionálního vesmíru.  Objasníme také, jak obyčejný člověk může sám zkontaktovat lidi z jiných světů. Jsou na dosah myšlenky... 
 
Překlad: probuzeni.blogspot.com
 
PS LF: To zní jako hodně, HODNĚ zajímavý film!