Seznam synergií přijaktých Evičkou a Zdeňkem, včetně seznamu Esencí

29.03.2016 22:34

Seznam synergií přijaktých Evičkou a Zdeňkem, včetně seznamu Esencí

 

Synergie léčící zranění a rozpouštějící bolest

-          jinové energie řeky něhy

-          energie krystalů čistoty

-          energie souznění

-          jinová polarita krystalické energie

 

Synergie rozpouštějící strach

-          zdrojová energie

-          krystal čistoty

-          esence tvůrců

-          esence znovuzrození

-          energie radosti

-          3. duhový paprsek

 

Synerie, která pomáhá napojit se na vnitřní pravdu svého srdce a nechat se jí vést

-          zdrojová energie

-          10. křišťálový paprsek

-          Esence čistého vědomí

-          13. duhový paprsek

-          Láska lidského srdce

-          Energie zdroje

 

Synergie harmonizující vnitřní neklid a chaos

-          energie radosti

-          meruňkový perleťový paprsek

-          esence rodinné harmonie

-          energie znovuzrození

 

Synergie odstraňující strach z velkých změn v životě

-          láska srdce

-          3. paprsek růžové nepodmíněné lásky

-          Esence života¨

-          11. křišťálový paprsek

-          11. diamantový paprsek

-          Esence vnitřní síly

 

Synergie rozpouštějící lhostejnost

-          energie znovuzrození

-          esence radosti

-          11. duhový paprsek

-          Jinová krystalická energie

-          Esence jemnosti

-          5. duhový paprsek

 

Synergie podporující nezávislost

-          energie souznění

-          esence života

-          12. duhový paprsek

-          Zlatožlutý základní paprsek

-          Esence pravdy

 

Synergie vyvazující se z kruhů a starých schémat

-          krystalická energie

-          10. křišťálový paprsek

-          Esence vnitřní pravdy

-          Kvantová energie

 

Od těchto věcí je třeba VĚDOMĚ se odpojit a ony z nás spadnou jako okovy, obruče. Toto je vám tímto plně umožněno

 

Synergie restart starého Božského jádra v čisté původní podobě

-          energie znovuzrození

-          esence čistého vědomí

-          11. duhový paprsek

-          Zdrojová energie

 

Synergie odvahy jít do věcí, řešit věci důrazně s lehkostí a nadhledem

-          jangová krystalická energie

-          smaragdový perleťový paprsek

-          esence jemnosti

-          esence radosti

-          3. duhový paprsek

         

Synergie nových začátků

-          zdrojová energie

-          esence láskyplného rozvoje

-          13. diamantový paprsek

-          13. duhový paprsek

-          Esence hlubokého vnitřního souznění

 

Synergie otevřené Božské náruče

-          esence Boží milosti

-          esemce Boží víry v člověka

-          esence Boží lásky¨

-          esence Božího odejmutí

-           

Synergie zásadní změny

-          jangová krystalická energie

-          synergie rozpouštějící strach

-          synergie, která odstraňuje strach z velkých změn v životě

-          zdrojová energie

-           

Synergie, která vrací životu smysl - vyhoření

-          synergie rozpouštějící lhostejnost

-          synergie rozpouštějící strach

-          synergie. Která odstraňuje strach z velkých změn v životě

-          zdrojová energie

 

 

 

Synergie odhalující ego

-          krystalická jangová energie

-          energie Vyšehradského světla

-          esence života

-          esence pravdy

 

Synergie vymaŇující se z ega

-          synergie odhalující ego

-          energie vnitřní síly

-          synergie podporující nezávislost

-          energie znovuzrození

-          9. duhový paprsek

 

Synergie propojení ega a srdce

-          esence čistého vědomí

-          esence pravdy

-          11. duhový paprsek

-          Energie znovuzrození

 

Synergie rovnováhy ega a srdce

-          synergie propojení ega a srdce

-          esence radosti

-          esence láskyplného rozvoje

-          esence hlubokého vnitřního souznění

-          esence Boží lásky

 

Synergie láskyplných vztahů

-          esence rodinné harmonie

-          esence jemnosti

-          esence láskyplného rozvoje

-          esence hlubokého vnitřního souznění

 

Synergie najití Boha v sobě

 

-          esence vnitřní síly

-          esence pravdy

-          esence Boží milosti

-          esence Boží víry v člověka

 

Synergie pochopení sebe sama jako bytosti lásky a světla – bytosti ze zdroje

-          synergie restart starého Božského jádra v čisté původní podobě

-          synergie otevřené Boží náruče

-          esence čistého vědomí

-          synergie nových začátků

 

Synergie pochopení života

-          esence láskyplného rozvoje

-          esence hlubokého vnitřního souznění

-          synergie, která vrací životu smysl

-          esence vzkříšení

 

Synergie aktivující intuici

-          esence významného nadhledu

-          esence otevření srdce

-          esence uvědomění se se Zdrojem

 

Synergie rozpomenutí se

-          kvyntová energie

-          esence čistého vědomí

-          esence tvůrců

 

Synergie moudré čistoty

-          Synergie léčící zranění a rozpouštějící bolest

-          13. duhový paprsek

-          Esence čistého záměru

-          13. křišťálový paprsek

 

 Energie pravdy srdce 

každému aktivována, jak jeho duše dovolila, byla předána do světelné sítě – nastalo přímé propojení sítě a lidí – jak duše dovolila

 

Synergie energetického aktivátou

-          aktivuje a harmonizuje veškeré energie

 

 

 

Esence

 

Esence čistého vědomí

Esence radosti

Esence rodinné harmonie

Esence života

Esence vnitřní síly

Esence jemnosti

Esence tvůrců

Esence pravdy

Esence láskyplného rozvoje

Esence hlubokého vnitřního souznění

Esence Boží milosti

Esence Boží víry v člověka

Esence Boží lásky

Esence Božího odejmutí

Esence čistoty

Esence vzkříšení

Esence významného nadhledu

Esence otevření srdce

Esence uvědomění se se Zdrojem

Esence čistého záměru

 

sepsala: Lenka Z.