Setkání se Zdrojem aneb energie trochu jinak - pracovní dílna

01.04.2013 17:15

 

Setkání se Zdrojem aneb energie trochu jinak
pracovní dílna

volná energie je velmi aktuální téma. Po řadě přednášek Michala Pešty jsme připravili jeho víkendový workshop, na kterém se budeme věnovat praxi – uvítání a představení Zdroje, jeho stavbě a puštění …

Obsah víkendové dílny:

Setkání se Zdrojem aneb Energie trochu jinak

Při semináři se naučíte stavět Živé buňky (Joe cell). Sdělím vám své poznání o tom, jakými fázemi buňky procházejí a jakou roli v tom hrajeme my sami. Protože jsme v tomto procesu důležití my sami, budeme hledat, jaká omezení a myšlenky musíme smazat a jaký postoj v sobě máme vytvořit, abychom došli úspěšně k narození živé buňky ,a tím k probuzení volné energie ve svém životě.

Abychom byli ve svém hledání úspěšní, odíváme se na energii trochu jinak než je obvyklé. Budeme si o ní povídat, abychom nasytili hlavu, budeme si s ní hrát, aby se nasytilo naše vnitřní dítě a budeme se s ní propojovat, abychom se více otevřeli tomu, kým můžeme být.

Při semináři propojíme fyzikou práci na stavbě živé buňky (Joe cell) se sebepoznáváním a spojováním se s jednotlivými aspekty universa, které nám pomohou alespoň nahlédnout na naše skutečné možnosti. A právě otevření se těmto možnostem nám umožní být natolik v souladu a bez omezení, abychom dokázali spustit Živou buňku (Joe cell) bez připojení na elektrický proud.

Jako pomocníka při tomto poznávání použijeme dvojpyramidu, kde je obrazně zachyceno propojení  mikro a makrokosmu. A dalším pomocníkem na cestě uvědomění si vlastních možností nám bude vzájemná spolupráce a inspirace. Těším se na setkání.

Práce se s tvůrčí dvoj pyramidou – seznámení, procítění vrcholů a středu (Zdroj)

Budeme pracovat na uvědomění si svého vztahu k jednotlivým vrcholům, budeme hledat jak jsme na tom se svou vírou k skutečnému probuzení živé buňky a se svou důvěrou sebe sama jako tvůrce svého světa.

Stavba a spuštění Źivé buňky(Joe cell)

Povíme si o zásadách stavby buňky. řekneme si jak o ní máme pečovat než procitne, jakými fázemi prochází při procitání a co nám může během fází procitání přinášet.

Nakonec bude naším cílem si uvědomit fakticky neomezené možnosti, které buňky (tedy i my) budou mít po svém narození.

Dříve než se pustíme do základního tématu semináře, projdeme dvěma bloky, kde zjistíme, že tvořit funkční stroje může být zábavné a jednoduché jak pro muže ta pro ženy.

 

1.   Setkáním s pohybem -  Proudy, reakce a tvary

Je sice pravdou, že platí zákon Akce a reakce, to však ještě neznamená, že každá reakce akci potlačuje, jak uznává konvenční věda.  Existují také reakce, které pohyb podporují, a ty při svém tvoření preferuje inteligentní vesmír. 

 

2. Tvořít z materiálu – Konstrukce nejjednodušších strojů pro každého

Nevím jak vy, alespoň já jsem získal ve škole pocit, že vytvořit nějaký stroj, který se pohybuje, je náročné, a že člověk na to musí být odborníkem. Přirozenost je však v zásadě velmi jednoduchá, a tak mohou být jednoduché i stroje. A ty, které jsou takto jednoduché si ukážeme. Mají jednu zajímavou vlastnost nehledají si odpor, ale plynou s proudem.

Co si ze semináře odnesete?
Poznání a zážitky, pomalované papíry a manuál ke stavbě a provozu Joe cell.

Kde: NOVÁ PLANETA, Nad Královskou oborou 220/33, Praha 7 Letná
Kdy: 23. a 24. březen 2013 10:00 – 18:00 h, 9:00 – 17:00 h
Příspěvek: 3 000,- Kč / maximální počet účastníků 10
V případě vašeho zájmu je možné zúčastnit se pouze jednoho dne – sobota zaměřená na duchovní aspekt volné energie a její souvislost s kvalitou našeho života, neděle zaměřená na stavbu Joe Cell (cena 1 den 1 500,- Kč)
PŘIHLÁSIT

Materiál potřebný na seminář
Čistý papír a pastelky (Zdroj totiž hraje všemi barvami), zbytek přinesu.

Dále si můžete za cenu 2 500 Kč (cena polotvarů – materiál a čas, který jsem strávil s jeho přípravou) odnést domů svoji osobní a jedinečnou Živu Buňku Joe cell, která se může stát průvodcem na vaší cestě k volné energii..

Rozhovor s Michalem na internetové televizi Cesty k sobě 

MICHAL PEŠTA

Po dokončení bakalářského oboru na filosofické fakultě v Plzni vystudoval obor technická ekologie na fakultě elektrotechnické. Pět let působil v Plzeňském Prazdroji – nejdříve na pozici vedoucího energetiky a posléze na pozici specialisty energetiky pro celý Plzeňský Prazdroj, v červnu roku 2012 odchází na volnou nohu, aby se mohl více věnovat svému poslání.
Problematikou volné energie se zabývá již od dětství, poslední 4 roky intenzivně. Inspirovalo ho dílo Wilhelma Reicha, Victora Schaubergra, Josepha Hasslbergera, Alexe Schiffera, Ladislava Kopeckého, příroda (voda a stromy) a také poznatky kvantové fyziky. Prováděl experimenty s Joe cell, rotačním ohřívačem, magnetickým motorem a atmosférickou elektřinou. V souvislosti s jeho názory na volnou energii se plně věnuje také osobnímu rozvoji (autopatie, Reiki, učení Já Jsem, Shamballa, Voice dialog, stav Théta atp.).

„Uvědomil jsem si, že mohu a chci dát za pravdu Wilhelmu Reichovi, který řekl: existuje jen jedno vědění.“ A já dodávám: existuje jen jedna energie.
www.zivaenergie.com

 

Zdroj : novaplaneta.com/setkani-se-zdrojem