RŮŽOVÁ DVOJČATA !

20.11.2014 22:15
RŮŽOVÁ DVOJČATA ! 

Na Zemi je mnoho rajských koutků, kde žijí „růžová dvojčata". Chcete-li se tam dostat, nasaďte si „růžové brýle" a nevěnujte pozornost subjektům, které vás výzvou, abyste je sundal. Ohlasy rajského života jen zřídka pronikají do všedního světa. Lačné lovte tyto „sluneční zajíčky", na ně upírejte svou pozornost, a°budete se s nimi setkávat stále častěji. Sám uvidíte, jak překvapivě se vrstva vašeho světa začne měnit. 

Viděl jste už někdy déšť při svitu slunce? A dvě duhy na obloze? A dvojčata v růžovém se na vaší cestě objevila? Je třeba pochopit jednu prostou věc. Vy sám svým postojem malujete svůj svět duhovými, a nebo černými odstíny. Pokud se významná část vašich myšlenek týká negativních prožitků, život bude den ze dne stále horší. A naopak i přes nepříznivé počasí, když duše „zpívá v dešti" a vesele „šlape v loužích", bude ve vrstvě vašeho světa svátek. Jak ráj, tak peklo nejsou někde v jiných dimenzích, ale tady na naši Zemi. Existují například vězení, ale vy tam nejste – to není váš svět. Avšak muže být váš, budete-li pozornost fixovat na kriminální informace. Vyskytují se také havárie, katastrofy, přírodní neštěstí. To se také muže stát částí vaši skutečnosti, jestliže začnete hltat souhrn zpráv. Záměrně upřete pozornost jen na to, co chcete vidět ve svém světě. Od všeho ostatního se odvracejte, propouštějte to mimo vaše oči a uši. Zlo z reality nezmizí, ale zmizí z vaši vrstvy. Prostě se nebudete setkávat s negativem.
Fotka: RŮŽOVÁ DVOJČATA ! 

Na Zemi je mnoho rajských koutků, kde žijí „růžová dvojčata". Chcete-li se tam dostat, nasaďte si „růžové brýle" a nevěnujte pozornost subjektům, které vás výzvou, abyste je sundal. Ohlasy rajského života jen zřídka pronikají do všedního světa. Lačné lovte tyto „sluneční zajíčky", na ně upírejte svou pozornost, a°budete se s nimi setkávat stále častěji. Sám uvidíte, jak překvapivě se vrstva vašeho světa začne měnit. 

Viděl jste už někdy déšť při svitu slunce? A dvě duhy na obloze? A dvojčata v růžovém se na vaší cestě objevila? Je třeba pochopit jednu prostou věc. Vy sám svým postojem malujete svůj svět duhovými, a nebo černými odstíny. Pokud se významná část vašich myšlenek týká negativních prožitků, život bude den ze dne stále horší. A naopak i přes nepříznivé počasí, když duše „zpívá v dešti" a vesele „šlape v loužích", bude ve vrstvě vašeho světa svátek. Jak ráj, tak peklo nejsou někde v jiných dimenzích, ale tady na naši Zemi. Existují například vězení, ale vy tam nejste – to není váš svět. Avšak muže být váš, budete-li pozornost fixovat na kriminální informace. Vyskytují se také havárie, katastrofy, přírodní neštěstí. To se také muže stát částí vaši skutečnosti, jestliže začnete hltat souhrn zpráv. Záměrně upřete pozornost jen na to, co chcete vidět ve svém světě. Od všeho ostatního se odvracejte, propouštějte to mimo vaše oči a uši. Zlo z reality nezmizí, ale zmizí z vaši vrstvy. Prostě se nebudete setkávat s negativem.