RUSKÉ VĚDECKÉ INSTITUCE POTVRZUJÍ POZITIVNÍ ÚČINKY PYRAMIDÁLNÍHO ZÁŘENÍ

27.10.2015 14:44

RUSKÉ VĚDECKÉ INSTITUCE POTVRZUJÍ POZITIVNÍ ÚČINKY PYRAMIDÁLNÍHO ZÁŘENÍ

28.03.06   Jaroslav Chvátal

Jaroslav ChvátalO pyramidálních polích Egyptě toho bylo velmi mnoho napsáno. Vždy přitahovaly pozornost svou doslova enigmatickou povahou a řadou nekonečných otazníků, které se dotýkají jejich nejasné minulosti. Velmi mnoho toho bylo napsáno také v souvislosti s výzkumem západních vědců a badatelů v této lokalitě. O to více asi čtenář vnímá jako jisté vakuum aktivity jejich protějšků. Mám na mysli především Ruské vědce a výzkumníky. Měli vůbec možnost se dostat k nějakému systematickému výzkumu? Měli také možnost prozkoumat tajuplné zákoutí egyptských pyramid? Egypt je prozápadní krajina a jak každý zasvěcený velmi dobře ví - již dlouhou dobu se v těchto končinách hraje velmi vysoká hra. Hráči jsou zástupci těch nejvlivnějších globálních sil na této planetě. Proto jsem velmi potěšen, že mohu čtenářům nyní předat alespoň fragment uvolněných materiálů z prostředí "Akademie bezpečnosti Ruské republiky". Jak jistě víte informační kapacity této nejprestižnější vědecké instituce v Rusku využíváme také v seriálu který se dotýká odhalených fakt v případě "Tunguzského meteoritu".


       O pyramidálních polích  Egyptě toho bylo velmi mnoho napsáno. Vždy přitahovaly pozornost svou doslova enigmatickou povahou a řadou nekonečných otazníků, které se dotýkají jejich nejasné minulosti. Velmi mnoho toho bylo napsáno také v souvislosti s výzkumem západních vědců a badatelů v této lokalitě. O to více asi čtenář vnímá jako jisté vakuum aktivity jejich protějšků. Mám na mysli především Ruské vědce a výzkumníky. Měli vůbec možnost se dostat k nějakému systematickému výzkumu? Měli také možnost prozkoumat tajuplné zákoutí egyptských pyramid? Egypt je prozápadní krajina a jak každý zasvěcený velmi dobře ví - již dlouhou dobu se v těchto končinách hraje velmi vysoká hra. Hráči jsou zástupci těch nejvlivnějších globálních sil na této planetě. Proto jsem velmi potěšen, že mohu čtenářům nyní předat alespoň fragment uvolněných materiálů z prostředí "Akademie bezpečnosti Ruské republiky". Jak jistě víte informační kapacity této nejprestižnější vědecké instituce v Rusku využíváme také v seriálu který se dotýká odhalených fakt v případě "Tunguzského meteoritu".

     Rusko se ve svém výzkumu v prostředí egyptských pyramidálních polí zaměřilo především na tzv. "Velkou Pyramidu". Částečně se v těchto aktivitách angažovali také vědci ze sousedící Ukrajiny. Stěžejní výzkumné týmy vyslaly tyto instituce:

Ivanovský institut virologie

Výzkumný ústav léčiv a vakcín

Institut pediatrie, porodnictví a gynekologie

Institut fyziky na Ukrajině

Vědecký výzkumný ústav mineralogický a metalurgický

Vědecký technologický institut replikace

Gubkinova Akademie se sídlem v Moskvě se zaměřením na teoretickou experimentální biofyziku

 

      Oblasti výzkumu zahrnovaly především: lékařství, ekologii, zemědělství, chemii a fyziku. Je třeba zdůraznit, že tímto rozsáhlým projektem došlo zřejmě poprvé k vyváženému vědeckému zkoumání Cheopasovy pyramidy v intencích, které přesahují za tradiční akceptovatelné vědecké pojetí.

     Již v roce 1960 český vynálezce pan Drbal upozornil svět na fakt, že přesný model Velké Pyramidy v různorodém měřítku je schopen velmi účinným způsobem konzervovat jídlo a brousit čepele břitvy. Tento zvláštní úkaz byl označen termínem "pyramidální síla". Ruští vědci inspirováni touto anomálii zrealizovali rozsáhlý výzkumný projekt. Pojďme se podívat na jeho některé fragmenty..

     Velmi zásadní pozornost byla věnována lékařskému výzkumu s motivací využít praktickým způsobem sílu pyramid v tomto oboru. Profesor Klimenko a Dr. Nosik z Ivanovského Institutu virologie, který je součástí Ruské Akademie lékařských věd zkoumal účinek Velké pyramidy na molekulách v souvislosti s imunitními vazbami. Tyto velmi zvláštní molekuly se nazývají immunoglobulíny. Bojují proti nákazám, virům a bakteriím, které mohou vstoupit do našeho těla. V našem případě bylo využito specifického immunoglobulínu, který se nazývá venoglobulín. Ten byl po několik dní uložen v nitru pyramidy.

     Vědci byli zvědaví zda účinek pyramidálního záření má schopnost měnit funkci této molekuly v boji proti škodlivým virů v těle. Poté aplikovali do těla pokusných myší specifický vir, který se jmenuje encefalomyokarditis. Následně se aplikovaly dva typy immunoglobulínu. Jeden z normální dávky a druhý, který se nacházel uvnitř pyramidální stavby. A nastala velmi zajímavá situace. Molekuly immunoglobulínu, které se nacházely v pyramidě dokázaly 3,5x  rychleji zpacifikovat dotyčný virus. Šlo o velmi významné zjištění, které se podle informací má dále praktickým způsobem rozvíjet přímo na akademické půdě.

     Experiment měl své pokračování. Dr. Jegorov z vakcínového výzkumného ústavu Ruské Akademie lékařský věd zkoumal účinek pyramidy přímo na živých zvířatech. Pokusným myších byla zavedena do těla známá bakterie S.typhimurium. Část myší byla umístěna do pyramidy a část zůstala na klasickém místě. Byla opakovaně prokázáno, že myší umístěné v pyramidě měli několikanásobně vyšší index přežití než ostatní. Nechme ale hovořit přímo Dr. Jegorova:

      "V tomto poměrně významném experimentu jsme použili bakterie, které se nazývají "salmonella typhi murium". Experimenty byly učiněné na několika skupinách myší, které byli umístěné do pyramidy na různě dlouhou dobu. Kontrolní skupina myší nebyla umístěna v pyramidě.

     Infekce této bakterie je vyvolává velmi vážné onemocnění končící smrtí. Dvacátého pátého dne pozorování všechna kontrolní zvířata uhynula, ale v pyramidě bylo 35-40% na živu.Věděli jsme, že tu hraje roli jakýsi neznámý efekt, který je vyvoláván právě uvnitř pyramidy. V experimentu byly vyloučeny všechny známé okolnosti které by mohly experiment ovlivnit. Ano, pyramida působí jednoznačným způsobem na živý organismus. V současné době se připravuje další fáze výzkumu."

    Další fáze výzkumu byla postavena na využití pyramidálních modelů vybudovaných podle vzoru Velké Pyramidy. Prof. A.G. Antonov z Ruského institutu pediatrie, porodnictví a gynekologie vedl experimenty s glukózou podávanou nitrožilně a destilovanou vodou podávanou ústně, poté co obě látky byly vystaveny pyramidálnímu záření. Látky byly podávané dvaceti dětem u kterých byl zjištěn nízký index imunity. Během experimentu se zjistilo, že u ech jedinců prudce vzrostl index imunity. Tento jev nemohl být způsoben žádným jiným faktorem.

     V rámci psychiatrických experimentů bylo testováno 5000 vězňů z ruských věznic. Chovancům byly poskytovány tradiční nástroje stimulace osobnosti v rámci transformativního řešení jejich násilnického chování. Ve velmi krátkém času násilnické chování u všech chovanců vymizelo - přičemž nešlo o krátkodobý efekt. Jiné studie zahrnovaly oblast alkoholismu a drogové závislosti. Zjistilo se, že glukóza, která byla vystavena pyramidálnímu záření a byla jedincům podávaná nitrožilně velmi účinně předala zatím neznámý faktor "X" do těla klientům, kteří byli schopni se pak poměrně rychle s jmenovanými nešvary vypořádat. Výsledky jednoznačně ukazují na fakt, že faktor "X" velmi pozitivně působí i v oblasti duševní a jen tělesné.

    Samostatně byly vedené zemědělská experimentální studia. V pyramidální stavbě odpovídající přesně Velké Pyramidě bylo vyseto dvacet různých palet semen užitkových plodin. Výsledky ukazují, že došlo k zvýšení výnosu od 20% až ke 100%v závislosti na druhu semene. Vzrostlé plodiny byly velmi zdravé. Velmi zvláštním faktem jest skutečnost, že tyto plodiny byly velmi odolné vůči suchu.

    Experimenty byly soustředěné i na takovou oblast zájmu, jakou je ropa. Skupiny pyramid v přesných proporcích k Velké Pyramidě byla vybudována v těžebních oblastech Baškirské autonomní republiky. Již po velmi krátkém čase se zjistilo, že viskozita ropy se snížila zhruba o 30% a úměrně k tomu stoupla těžební produkce této strategické suroviny. Další výzkum potvrdil, že došlo i k podstatným pozitivním chemickým změnám suroviny.

     V oblasti environmentálního výzkumu pomocí speciální radarové techniky bylo zjištěno, že pyramidy produkují zvláštní sloupec energie, který se vždy po určité době oddělí od pyramidy. Sloupec energie byl několik kilometrů vysoký a asi půl kilometru široký. Povahu energie, která tvořila tento záhadný sloupec se nepodařilo doposud určit, ale má se za to, že jde o specifické ionizované energetické pole. Technologický institut replikačních metod v Charkově na Ukrajině potvrdil přítomnost tohoto sloupce energie, který dosahuje průměrné výšky kolem 2000 metrů nad pyramidou a šířky asi 500 metrů.

     Zní to zcela neuvěřitelně, ale ruští vědci šli ještě dál. Tak bylo pomocí vědecké metody opakovaně doloženo, že v oblasti nad pyramidou dochází k regeneraci a tudíž zacelování ozonové díry. Stejný pozitivní efekt byl prokázán v přídě zemětřesení. Místo jednoho silného zemětřesení dochází ke stovkám neznatelných otřesů v podloží. Jako kdyby silný otřes byl rozložen na velké množství malých zcela neškodných záchvěvů půdy.

      Ve své závěrečné zprávě se odborníci z různých význačných ruských institucí shodují v tom, že vliv pyramidálního záření je vysoce širokospektrý a jednoznačně pozitivního charakteru. Volají po soustředěném a koordinovaném globálním výzkumu, který by byl garantován zainteresovanou mezinárodní organizací. Dosavadní výsledky potvrzují, že finanční prostředky vložené do této oblasti bádání přinesou velmi důležité a praktické zhodnocení a využití pro nás zatím neznámého a záhadného fenoménu pyramidálního vyzařování.

 

zdroj : https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1271-ruske-vedecke-instituce-potvrzuji-pozitivni-ucinky-pyramidalniho-zareni/