RONNA/POSVÁTNÝ PÍSAŘ HARMONIZOVÁNÍ FYZICKÉHO * EMOCIONÁLNÍHO * MENTÁLNÍHO TĚLA Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, listopad 2016

08.11.2016 23:19

RONNA/POSVÁTNÝ PÍSAŘ

HARMONIZOVÁNÍ FYZICKÉHO * EMOCIONÁLNÍHO * MENTÁLNÍHO TĚLA

Archanděl Michael prostřednictvím Ronny, listopad 2016

 

 

TŘI ROVINY VYŠŠÍHO VĚDOMÍ SE VYVÍJEJÍ NÁSLEDOVNĚ:

 

** MOSTEM K VYŠŠÍMU VĚDOMÍ JE ČAKRA SRDCE.

** SMYSLY EMOCIONÁLNÍHO TĚLA SE VYVÍJEJÍ PROSTŘEDNICTVÍM   DUŠE/CENTRA SVATÉHO SRDCE.

** VĚDOMÍ MENTÁLNÍHO TĚLA SE VYVÍJÍ PROSTŘEDNICTVÍM SVATÉ MYSLI  A VĚDOMÍ DUŠE.

** DUCHOVNÍ VĚDOMÁ POZORNOST SE STÁVÁ TŘETÍ SOUČÁSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM DUŠE A TOHO, KDO V NÍ V SOUČASNÉ DOBĚ SÍDLÍ, NADDUŠE/VYŠŠÍHO JÁ.

 

Milovaní mistři, když jste naladěni na střední frekvence Čtvrté dimenze Světla, vzdáte se myšlenky být člověkem, tak jak jste to znali z minulosti. Je čas, aby se vynořilo vaše Vědomí Duše, společně s tím, jak mu dovolujete, aby začalo mít ve vašem životě vládnoucí vliv. To znamená, že začnete naslouchat moudrosti svého Elementálního těla, a signálům, které vysílá o tom, co je vhodné pro vaši fyzickou a emocionální pohodu. Vaše DNA a buňky vašeho těla začínají vstřebávat a začleňovat vyšší frekvence Světla, a postupně se začínáte nalaďovat na jemnější a čistší energií Nového Věku a vibrovat v ní.

Toto období transformačního procesu by mohlo být přirovnáno ke smrti vašeho starého vědomí sebe, což je ve skutečnosti proces odstraňování závojů iluze. Jak vstřebáváte a začleňujete každou jednotlivou novou úroveň své NadDuše/Vyššího Já, absorbujete moudrost a osvícení dané Stránky vaší rozsáhlejší Bytosti. Jste v procesu svlékání nesčetných vrstev hustoty, které jste za mnoho věků pozemské zkušenosti vstřebali do svého Aurického Pole. Rčení, že Světlo vás osvobodí, je pravdivé tvrzení, neboť Světlo rozpouští, jednu po druhé, vrstvy negativity, které jste si tak dlouho nosili s sebou,

Začínáte fungovat v aurickém poli jemnějšího Světla, které sami vytváříte, jak se obracíte dovnitř a učíte se zůstat v okamžiku TEĎ zaměření na Své Svaté Srdce, a vystředěni, vycentrováni v něm. Časem, jako Přeměňovači a Přenašeči Světla, začnete čerpat a vstřebávat co největší množství Adamantinových Částic Světla Stvořitele, a pak jejich zbytek vědomě vyzařovat směrem k lidstvu a ke světu.

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, otevřete brány fyzického těla vyšším Dimenzím: Čakru Vzestupu nebo-li Medullu Oblongatu, a Nervus Vagus na základně lebky, a také zadní bránu svého Svatého Srdce a své Svaté Mysli. To jsou hlavní kroky procesu Vzestupu. Když se tento proces dokončí, jste dobře na své cestě k dosažení přístupu k první Podúrovni Páté Dimenze, kde na vás čeká, aby vás přivítala, Svatá Triáda vstupní úrovně.

TĚLO ADAMA/EVY KADMONA je vaším původním individualizovaným Atomem Semínka Božího Já ve formě plně vědomého Světelného Těla, vytvořeného Elohim (Pány Světla/ Staviteli Světla) jako archetyp lidstva. Adam Kadmon ztělesňuje původní dokonalou Andělskou a duchovní povahu muže/ženy. Není to totéž jako Tělo vaší osobní NadDuše, které se samo vyvíjí k Andělskému Vědomí. Vaše Vyšší Já (všechna), vaše Duchovní Tělo /Tělo NadDuše a Svaté Triády jsou zlomkovitými Stránkami vašeho Božího Já, vašeho původního Světelného Těla.

Kadmonovo Světelné Tělo má schopnost vzít na sebe jakoukoli formu, nezbytnou k vytvoření a zažívání všech forem Stvoření v plánu vašeho Boha Otce/Matky pro tento Vesmír. Adam/Eva Kadmon je duchovně-fyzický Výtvor, který se inkarnuje v planetárních světech během všech cyklů Duchovního Stvoření.

FYZICKÉ TĚLO: Na začátku procesu probuzení existuje touha obrátit se dovnitř a naslouchat Vnitřní moudrosti Duše. Tato vědomá pozornost Duše zahrnuje vašeho Tělesného Elementála, Atom Paměťového Semínka, který obsahuje dokonalý plán, předlohu pro vaši původní Světelnou Formu Adama/Evy Kadmona.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO: Nejdříve si uvědomíte, že vás vaše emoce ovládají prostřednictvím vašich chtění, potřeb a tužeb, které vám nepřinesou pocit štěstí nebo uspokojení dlouhodobě. Začnete se obracet dovnitř a prověřovat, zkoumat své životní volby, budete se ptát, jaký je výsledek vašich činů. Začínáte hledat odpovědi na bolest a nespokojenost v životě. Hlas vaší Nadvědomé mysli zesílí, s tím jak postupně věnujete pečlivou pozornost vedení své Duše a následujete je. Když se upokojíte a začnete spoléhat na tento hlas vyšší moudrosti, tělo přání ega se postupně vzdá své vlády a tím, kdo vede a řídí a má vedoucí vliv ve vašem životě, se stane Já Duše. Začnete slaďovat svou vůli s Vůlí svého Vyššího Já, protože jste se postupně naučili důvěřovat inspirativním a intuitivním myšlenkám pocházejícím z vaší Svaté Mysli.

Nakonec začnete nahlížet na všechny interaktivní události ve svém životě z vyšší perspektivy. Prostřednictvím pročištěnějšího pohledu na lidské interakce si vyvinete Emocionální Nedotknutelnost. Poté, co zažijete většinu nejdůležitějších emocionálních testů, si vyvinete porozumění lidské emocionální povaze. Znovu se naučíte jít s proudem a nahlížet na své testy a výzvy jako na dary a příležitosti k růstu. Naučili jste se smířit se s minulostí a načrtnout svoji budoucnost, tak jak se snažíte žít v okamžiku TEĎ  a zaměřovat se na něj. Postupně, časem, se vibrační vzorce Emocionálního těla pozvednou nad magnetický tah fyzických říší.

MENTÁLNÍ TĚLO: Začínáte zjišťovat omezení své podvědomé a vědomé mysli, a vidíte, jak jste byli omezováni strukturami víry kolektivního vědomí a jak jste v nich byli zaseknuti. Ochotně začnete proces sebeanalýzy, kdy přehodnotíte svůj přístup, odsuzování a naprogramované koncepty. Jak se budete snažit se dozvědět, proč jste tady na Zemi a jaký je vyšší smysl života, začnete cítit hořící touhu po rozšíření svých znalostí za svou fyzickou realitu. Vaše instinktivní mysl poskytuje cestu k vaší vyšší intelektuální mysli a postupně získáte přístup ke své Svaté/Intuitivní Mysli. Jak se  vaše Já Duše stane Řídícím prvkem vašeho  osudu, váš život se začne měnit dramaticky k lepšímu; tehdy se víra a důvěra, že vše se děje podle Andělského/ Božího řádu, stanou vašimi vrozenými jistotami. Také s jistotou budete vědět, že jste na cestě, která se spirálovitě vine nahoru k čistší, harmoničtější a láskyplné realitě. Vše, co musíte udělat, je zůstat v tom okamžiku a udělat jeden krok v okamžiku, kdy se před vámi otevře CESTA.

MISTR SEBE: SE SVOBODNĚ ROZHODUJE * SÁM SI KLADE PODMÍNKY * JE SI VĚDOM SÁM SEBE * JE SI VĚDOM SVÉ DUŠE.  Mistr sebe je vnímavý k okolnímu prostředí a vědomě pozoruje obyčejné životní zážitky z vyššího úhlu pohledu. BÝT NA SVĚTĚ, ALE NE Z TOHOTO SVĚTA. Nejhlubší událostí je, když poprvé zažijete hojnou milující energii a radost vyzařující z vašeho Svatého Srdce a z vaší Duše. POVAHOU DUŠE JE LÁSKA, a když přebýváte v omezeních prostředí Třetí/Čtvrté Dimenze, spojujete se s Esencí Lásky svého Boha Otce/Matky právě přes Já Duše.

Mistr sebe stojí pevně ve svém Svatém Srdci, veprostřed  zmatku a změny se pevně drží moudrosti Svaté Mysli, a přitom, jak iluze nižších dimenzí pomalu odpadávají, shromažďuje sílu svého Boha Otce/Matky,.

ADEPT: Adept je osoba, která je pevně vystředěná na Cestě Světla, a jejíž bod, kam se zaměřuje, je ve Svaté Mysli a ve Svatém Srdci. Vyrovnala, harmonizovala a vstřebala a začlenila všechny Stránky Já Duše rovin Třetí / Čtvrté Dimenze vědomí. Je přímo napojena na své Osvěcující Svaté Triády, které sídlí alespoň na vstupních úrovních Páté Dimenze. Aby aspirant dosáhl této úrovně, musí dokončit první čtyři STÁDIA O-svíce-ní (O-Světle-ní) a obdržet mistrovství prvních Čtyř Dimenzí. TO JE ÚROVEŇ VZESTUPU, KTERÁ JE V SOUČASNÉ DOBĚ LIDSTVU OTEVŘENÁ, A MŮŽE  JÍ DOSÁHNOUT A DOSÁHNE JÍ MNOHO ODVÁŽNÝCH DUŠÍ, A PŘITOM BUDOU VE FYZICKÉM TĚLE.

UČEDNÍK: Učedník je osoba, která věnuje pozornost šeptání Já Duše a aktivně hledá Osvícení, moudrost, Sebe-realizaci a nakonec Mistrovství Sebe.

SVATÁ MYSL/VYŠŠÍ MYSL:  Lidská Svatá Mysl je éterickým krystalickým Atomem Semínka uloženým v zadní horní části mozku. Je tam Světelná membrána, která chrání váš přístup k bráně do vaší Svaté Mysli a k jejímu obsahu, dokud  nedosáhnete frekvencí příslušné úrovně vyšší Čtvrté Dimenze. Vaše Svatá Mysl obsahuje zhuštěnou verzi vaší dávné historie a část moudrosti a důležitých informací, které jste vstřebali a začlenili během mnoha minulých životů v tomto Vesmíru. Stát se mistrem Sebe na Zemi zahrnuje dosažení přístupu ke Svaté Mysli a vstřebání nezbytné dávky znaků, kvalit a talentů, které jsou v ní uložené.

Mentální prvek vašeho Vyššího Já nebo moudrost, do které vstupujete a ze které čerpáte, když se spojujete s mnoha Stránkami své rozsáhlé NadDuše, vás nakonec spojí s vaší Přítomností Já Jsem / Božím Paprskem / ATOMEM BOŽÍHO SEMÍNKA,  který má přístup k moudrosti vašeho Boha Otce/ Matky nebo-li kolektivní inteligence tohoto PodVesmíru.

ANDĚLSKÁ MYSL:  Andělská Mysl je totalitou, svrchovanou vládou, vašeho Atomu Božího Semínka na vždy vyšší úrovni: nakonec, Svatými Myslemi našeho Boha Otce/Matky. Pro lepší porozumění můžete říci, že Vyšší Mysl je jemnější čistší frekvencí vašeho vědomí a že obdržíte vyšší úrovně vědomí pokaždé, když si stáhnete Stránku své NadDuše/svého Vyššího Já.

Jak jdete po Cestě Vzestupu a přesouváte se do přijatelného spektra Světla a stínu, vaším cílem je vyvinout si schopnost zůstat vycentrovaní ve své Svaté Mysli a ve svém Svatém Srdci. Naučíte se vědomě udržovat vyšší perspektivu o tom, co se kolem vás odehrává, společně s tím jak každému vyjadřujete soucit a nepodmíněnou lásku. To je cíl Mistrovství Sebe.

Jak začínáte být naladěni na vyšší frekvence Světla, zvyknete si na plynutí Dechu Svatého Ohně, které se ve starých učeních nazývá Řekou Života/Lásky/Světla nebo-li Antakaranou. V této Živoucí Řece Života je zakódován skrytý, mocný, zářivý proud znalostí. Je to kód tvořivého génia; nicméně musíte vstoupit do moudrosti Svaté Mysli a svého Já Duše a čerpat z ní, abyste se dostali k této vrozené moci.

Říkají vám Hvězdná Semínka kvůli tomu, že jakmile se vrátíte k Mistrovství Sebe, začnete proces tvoření krystalických Atomů Semínek Kódu Života pro nový, pokročilý evoluční proces, který bude nakonec použit formami života v další, přicházející Zlaté Galaxii.

Žádáme vás, abyste studovali to, co jsme vám odhalili, a snažili se pochopit Vesmírné schéma, které jsme pevně vytvořili ve vaší mysli, abyste porozuměli další fázi nádherných vesmírných události, které se odkrývají před vašima očima. Jako Nositel Světla jste slíbili, že budete naším zástupcem na Zemi. Uvnitř sebe máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste dokončili svou pozemskou pouť zbytkem říší Čtvrté Dimenze. Když začnete pochybovat, vzpomeňte si, že všechny vaše minulé zážitky, ať už byly úspěšné nebo se zdály býti prohrami, vám poskytly hojnost zkušeností, které z nich můžete čerpat. Milovaní, vyzařujte své Světlo, aby ho všichni viděli. Zavolejte nás a my vám budeme pomáhat jakýmkoli možným způsobem. Vězte, že Já jsem s vámi vždy a že jste hluboce milováni.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy