Pyramidy v Bosně přepisují historii a vše, co víme! Jsou největší na světě!

20.08.2014 14:48

Pyramidy v Bosně přepisují historii a vše, co víme! Jsou největší na světě!Jistě znáte tvrzení, že egyptské pyramidy jsou největší na světě, byly v nich hrobky faraónů a stavěli je otroci? Nyní je však všechno jinak! Na základě výzkumu Bosenských pyramid je jisté, že se přepisuje historie a vyvrací archeology po desetiletí tvrzené „pravdy“. Jak je to možné? Sam Osmanagich PhD, od roku 2005 provádí výzkum Bosenských pyramid. Když se pozorně podíváte na jeho níže uvedené objevy, zjistíte fakta, která potvrzují také zcela nezávislé teamy archeologů.
Cheopsova pyramida v Egyptě měří úctyhodných 137,5 metrů, ale není největší pyramidou na světě jak se tvrdí. Pyramida Slunce v Bosně měří 220 metrů. Vzhledem k tomu, že je zakrytá přibližně 0,5 – 1 metrem nánosem hlíny, na kterém roste vegetace, není zatím možné změřit její přesnou výšku. Otazník visí zejména nad délkou stran, které se svažují do údolí. Dle p.Osmanagice, lze předpokládat délku těchto stran až 400 metrů. Druhá nejvyšší, Bosenská pyramida Měsíce měří 190 metrů. Nezávislé laboratoře ve světě pomocí rádio karbonového testování potvrdili minimální staří materiálu pyramid na 12 000 let. Některé organické nálezy na pyramidě například list, otestovali rovněž touto přesnou metodou, až na staří 25 000 let. Skutečné stáří pyramid může být tedy ještě větší.
Bylo provedeno také několik zcela nezávislých měření odborníky z celého světa. To prokazatelně potvrdilo, že z vrcholu pyramidy vystupuje „energie“ v kruhu 4,5 metru a signál na kmitočtu 28 Khz. Skutečně je tedy pyramida zdrojem energie? Odkud se pak tedy bere a co ji generuje? Jedná se o zdroj jakési volné energie? Uvědomujete si, že frekvence 28 Khz podporuje levitaci? Sam Osmanagich zmínil desítky faktů a nesmírně zajímavých informací. Je velmi pravděpodobné, že průzkum v tamní oblasti je pouze začátkem nových objevů. Začátkem poznání desítek kilometrů a v různé hloubce vedených chodeb. Začátkem průzkumu vlastností stavebních materiálu, které jsou tvrdší než nám v současnosti známý nejtvrdší beton. Na začátku průzkumu dopadu pozitivních vlastností na zdraví člověka při pobytu pod pyramidou a mnoho dalšího.
 
Tým Sama Osmanagicha a udělal za téměř 10 let obrovský kus práce. Máme na mysli práce nejen archeologické a poznávací, ale také práce na poli osvěty a změny paradigmatu účelu pyramid. Téměř celou dobu se potýkal s odmítnutím nových, pro historii převratných, ale zároveň historii měnících faktů, které archeologové a celkově vlády po světě zcela odmítali. Všichni se přeci naučili, že pyramidy jsou v Egyptě, kde je stavěli faraoni. Sam Osmanagich to zkrátka vystihl: „Téměř vše co nás učili o historii je špatně“.