Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (7. díl – závěr)

01.02.2017 19:27

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (7. díl – závěr)

7. díl seriálu: Rozhovor s knězem Iluminátů. Doposud vyšlo 7 dílů.

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

PRÁCE NA SOBĚ

Pracujte na sobě. Uveďte se do stavu meditativního rozjímání. Zklidněte svou mysl, aby vaše duše měla prostor, ve kterém bude slyšet její stále ještě slabý hlas. Požádejte svého Nekonečného Stvořitele o pomoc a naslouchejte svému vnitřnímu hlasu. Buďte trpěliví. Chvíli trvá, než se tato vnitřní komunikace rozvine poté, co jste ji celý život zanedbávali.

Všech svých negativních emocí, které budou přicházet, využijte jako nástrojů, kterými jsou. Naučte se vycítit, kdy ve vás narůstá negativita. Když se přistihnete, že vysíláte negativní myšlenku, vzpomeňte si na to, že veškeré myšlení je kreativní, a zeptejte se sami sebe, zda je to skutečně to, co chcete vytvořit? Chvíli potrvá, než své myšlenky budete schopni ovládnout, ale nevzdávejte se. Pouze si všímejte vzorců vašich přicházejících negativních myšlenek, a pak si jednoduše zvolte něco odlišného –  vyberte si odezvu, která bude pozitivnější. Říká se tomu „pracovat na sobě“ a je to hlavní důvod, proč jste se rozhodli, že tu právě teď budete. Abyste na sobě pracovali.

Když vytrváte a nadále na sobě budete pracovat, postupně to k vám přijde. A když se tomu stane, musíte se naučit důvěřovat svému vnitřnímu vedení, bez ohledu na to, co na to řeknou ostatní. To je ten nejtěžší test – věřit tomu, o čem víte hluboko uvnitř, že je to pravda, i když celý svět říká, že se mýlíte. Je to tvrdá práce věřit sám v sebe, když vám nikdo ve vašem okolí nevěří a někteří vás dokonce mají za blázna, ale je to také důvod, proč jste na tento svět přišli.

Jediná skutečná a trvalá pravda je ta, ke které dojdete sami. Poslové mohou přicházet a odcházet a hlásat vám o svojí pravdě až budou modří v obličeji, ale nebude to vaše pravda, dokud si ji neuvědomíte hluboko ve svém nitru, dokud se nebudete cítit, jako že se jedná o vaši pravdu.

Nikdy nesmíte považovat nic za pravdivé jenom proto, že vám někdo tvrdí, že to pravdivé je. Ale když pocítíte to vzrušení, které bude prostupovat celou vaší bytostí, když vám váš vlastní vnitřní hlas hluboko uvnitř řekne: „Ano! Já to věděl!“. Pokuste si ten pocit uchovat (pocity jsou jazykem naší duše) a dobře si ho chraňte, protože si buďte jisti, že vaše nově objevená víra začne být ze všech stran zpochybňována.

Vaše vnitřní pravda musí být schopna odolat zkoušce času. Bude důkladně a ze všech stran zkoumána. Pokud hluboko uvnitř cítíte, že vaše pravda je skutečná, musíte se jí držet zuby nehty. Nedovolte nikomu a ničemu aby vás svedl z cesty, ani když se s vámi budou lidé tvrdošíjně hádat. Oni jen dělají svou práci, i když si toho nejsou vědomi. Prokazují vám důležitou službu a vy byste jim za to měli být vděční.

Následujte své srdce. Poslouchejte a důvěřuje svému vnitřnímu hlasu.

PRÁCE S OSTATNÍMI

Když budete někomu předávat zprávu, podávejte informace, ale zároveň se ze všech sil snažte nevyvolávat v lidech strach nebo paranoiu, protože to by se pak obrátilo proti vám, a rozhodně by to nezvýšilo Pozitivní vibrace, právě naopak.  Předejte vaši zprávu tak, aby zdůrazňovala Naději a neodmyslitelnou pravou krásu a realitu našeho Spojení s Nekonečným Stvořitelem.

Nejdůležitější věcí je nic neuspěchati a nebýt příliš vášnivý a horlivý v šíření vaší zprávy, to by totiž mohlo některé lidi odradit. Je třeba nalézt rovnováhu mezi vaší touhou ostatní probudit a vaším soucitem pro nedostatek porozumění v jejich stavu. Vždy dodržuje zákon svobodné vůle a nikdy nikomu svou zprávu nenuťte.

Buďte jako světlo zářící v temnotě. Snažte se ale druhé svým světlem neoslnit a nepopálit, spíše jim dovolte, aby k němu přišli z vlastní vůle – a těm, kteří tak učinili dobrovolně, pomozte, jak budete moci. Jinak řečeno, až budete své informace šířit, nebuďte příliš horliví, ale buďte jako onen záhadný a láskyplný starý mudrc, ke kterému lidi přicházejí, protože jsou jeho vibrace na vysoké úrovni a ne proto, že by toho hodně namluvil.

Ale nejdůležitější je, abyste šli ostatním příkladem. Ostatní totiž musí vidět účinek, který na vás má úžasné a skvělé působení Nekonečného Stvořitele, jenž se skrze vás projevuje. Ale nade vše, pokračujte v práci na sobě a i nadále si vybírejte to pozitivní a pomáhejte druhým. A to z toho důvodu, že po tom toužíte, nikoliv proto, že byste museli.

DALŠÍ KATALIZÁTORY A ZPRÁVA

Na Zemi je ještě jedna Rodina (nebo skupina přesněji), která se snaží na lidstvo prosazovat pozitivní vliv, ale nemůžete je vidět a ani si nejste vědomi jejich existence. Pomáhají planetě z tajné „vnitřní“ lokality, kde znásobují energii putující na toto místo ze Zdroje.

Také jsou zde cestovatelé nebo poutníci z vyšších sfér, kteří si vybrali se inkarnovat v tuto domu na Zemi, za účelem dokonalé služby druhým. Ti si pořád pamatují, kdo jsou, ale někdy se stává, že se jim nepodaří se během hry probudit. Až tak silná tato iluze je. Přišli sem, aby se zde probudili a poté pomohli probudit I ostatní, aby se mohli připravit na nadcházející velkou Sklizeň. Ale i když se jim nepodaří se zde probudit, tyto duše nejsou vázány na třetí dimenzi, tu už zvládli. Jakmile bude jejich inkarnace u konce, mohou se opět vrátit do svých odpovídajících sfér.

Mnoho nevědomých lidí se nyní bude snažit otevřít svou mysl, až se začne měnit planeta Země. Lidé budou vyděšení a nebudou vědět co se děje, protože vlády před nimi všechny informace utajili. Tito cestovatelé, kterým se také říká „ hvězdná semena“ jsou zde proto, aby mohli pomoci, až všechno během několika příštích let vypukne. Až nastane správný čas, objeví se. Většina lidí není připravená tyto informace slyšet, ale zanedlouho už budou.

Mnoho těchto Semen Hvězd se zatím samo neprobudilo. Konfederace je však připravena jim s tím pomoci, jakmile to bude potřeba. Tito a jim podobní, kteří se zatím ještě neprobudili, mají celý život pocit, že jsou v něčem jiní, a hluboko uvnitř cítí, že sem jaksi nepatří.

Mnoho z nich bude mít také sny a dokonce i představy o svém životě na svých domovských planetách.

Navážete s nimi spojení a komunikaci pouze tehdy, pokud jste se na tom předem, než jste sestoupili sem, dohodli ve vaší duševní smlouvě. V této chvíli je zde miliony takových, kteří mají sehrát svou roli ve Velkém Probuzení a v přípravách na Velkou Sklizeň.

Informace se dostanou ke všem těm, ke kterým se dostat mají, a přesně tak to má být. Tak to Stvořitel chce. Ti, kteří mají uši k poslouchání, oči k dívání a srdce k chápání, mou zprávu uslyší, a takto zasetá semena se v tak úrodné půdě, která tu je, uchytí a vzklíčí.

V Urychlovač není potřeba věřit, proto tu není. Tato zpráva je dalším v dlouhé řadě katalyzátorů, které vám v průběhu historie poskytoval a poskytuje váš Nekonečný Stvořitel. V katalyzátor není potřeba věřit. Je tu proto, že je zpochybněním toho, co si myslíte, že víte o skutečnosti. Ale je jen na vás, jak na katalyzátor zareagujete a jak s ním naložíte.

Vezměte si podstatné informace z tohoto textu do svých meditací a informace hledejte také ve svých snech. Důkladně tato slova otestujte a srdcem je přijměte pouze tehdy, když budete mít pocit, že jsou pro vás správná a pravdivá. Pokud to tak bude, řiďte se jimi a nenechte se nikým a ničím odradit. Povstaňte a ihned začněte s hraním role, pro kterou jste se dobrovolně přihlásili. Už je téměř čas. Přichystejte se a ujistěte se, že jste připraveni.

A pamatujte, bez ohledu na to, jaké ideologie nás mohou rozdělit ve hře, zpráva je to jediné, na čem záleží. A zpráva je, že v lásce a světle našeho Nekonečného Stvořitele jsme všichni důvěrně propojeny v jedno. Jsme bratry a sestrami světla. Přejeme vám vše nejlepší na vaší cestě a upřímně doufáme, že se vám podaří využít námi nabídnutý katalyzátor tak, abyste dosáhli úžasné a positivní sklizně.

Redakční poznámka: Zamyslete se nad tím, že možná Hitler, Stalin, Cheney, a mnoho dalších despotických světových vůdci mohlo být přesvědčeno, že aby úspěšně dosáhli další úrovně duchovní evoluce, musí v sobě dosáhnout 95% negativity a více než 50% negativity celosvětově. To by mohlo vysvětlovat jejich negativní chování a také mnoho dalších hrozných věcí, které se na tomto světě dějí.  Ale je možné, že některá z těchto čísel jsou jen vymyšlená, aby hru udělali ještě zajímavější.

Sklizeň a také paralelní planety jsou možná spíše metaforou nežli realitou. Pro spoustu lidí na Zemi je jejich život naprosté peklo. Přesto existují i ​​ti, jejichž životy jsou jako ráj na zemi. Sklizeň může probíhat přirozeně pro každého z nás, ve chvíli naší smrti, kdy opustíme tuto fyzickou realitu. To, že se zaměříme na nadcházející Sklizeň či soudný den, nám může zabránit v tom, se ještě více otevřít úžasným zážitkům, které jsou nám k dispozici v tomto neustále se rozvíjejícím posvátném okamžiku.

Zde předložené návrhy mívají hierarchický nádech a často se soustřeďují na službu druhým oproti službě egu. Nebyla vůbec zmíněna možnost sloužit všem, tedy sobě i ostatním.

 

 
Zdroj: In5d.com