Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (5. díl)

01.02.2017 19:26

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (5. díl)

5. díl seriálu: Rozhovor s knězem Iluminátů. Doposud vyšlo 7 dílů.

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

SKLIZEŇ

Naším cílem je negativní Sklizeň pro nás osobně, ne pro vás. Zajišťujeme pro vás pouze katalyzátor negativity. Je jen na Vás, co si s tím uděláte. Drastický rozsah negativity, kterou vytvoříme, se bude víc týkat nás než vás.

Sklizeň je smíšená. Ti z vás, kteří jsou z 51 nebo více procent na pozitivní cestě, ti postoupí do pozitivní čtvrté dimenze. Tam budete pracovat na lásce a soucitu a budete pobývat v pro vás nádherném světě. Bude tam jen minimum negativity. Bude jí tam jen tolik, abyste si na ní mohli otestovat svou Svobodnou vůli a díky ní si zvolit to, kým nechcete být. Ve čtvrté dimenzi ale bude mnohem očividnější a jasnější než tady, že negativita je pouze pomůcka a nástroj.

Uvidíte tam propojenost všech věcí a poznáte, že jste s nimi a se samotným životem propojeni i vy sami – že vůbec nejste „odděleni“. Nebudete už příliš používat slova, leda byste sami chtěli. Normálním způsobem komunikace se stane telepatie. Vše vyjde na povrch, nebude možné skrýt své myšlenky před ostatními. Od chvíle inkarnace do čtvrté dimenze už nebudete muset nikdy zakusit žádnou inkarnaci do třetí dimenze, pokud se k tomu sami nerozhodnete a nesestoupíte do ní z vyšší sféry, podobně jako jsme to nyní udělali my, abychom zdokonalili umění Sloužit.

Co se týče této nastávající Velké Sklizně, co potřebujeme je, abychom osobně dosáhli alespoň 95% záporné polarity. My musíme být negativní (alespoň) z 95 %, abychom postoupili do negativní čtvrté dimenze a získali možnost vyčistit si svůj karmický záznam od vší negativity, kterou jsme na této planetě stvořili. Až poté se budeme moci vrátit tam, kam patříme tedy do naší šesté dimenze, kde jsme strážci galaxie a učitelé moudrosti bytostem z nižších dimenzí, které nás občas požádají o pomoc

NALEZENÍ PRAVDY

Nikdy neberte to, co vám říká někdo jiný jako pravdu. Vaším úkolem je zde najít svou vlastní pravdu.  Může se stát, že vám bude někdo chtít nabídnout pomoc, ale aby se jejich pravda mohla stát tou vaší, musí projít vaší zkouškou. Sedněte si do ticha, meditujte a zeptejte se Nekonečného Stvořitele, aby vám ukázal cestu. Meditujte nad tím, co jsem vám zde sdělil, a naslouchejte vašim vnitřním pocitů. Naše pocity jsou jazykem naší duše.

Vaše vnitřní esence nemůže být nikdy zničena. Vy jste jedinečná část Jediného Nekonečného Stvořitele. Jste věčná duše, která právě teď pobývá ve fyzické skořápce, kterou byste mohli nazvat vaší „pozemskou skořápkou“.  Vaše skořápka možná zemře, ale VY zemřít nemůžete. Nic nemůže zničit Nekonečného Stvořitele a vy a Nekonečný Stvořitel jste jedním.

Nekonečný Stvořitel touží být blízko nás. Po pravdě řečeno je blíž, než by většina věřila, jenom si ho jednoduše nevšimnete. Minuli jste ho na ulici, vrací vám drobné v obchodě, když jí večer dáváte pusu na dobrou noc, ve chvíli, kdy vám běží v koupelně po zdi směrem ke svojí pavučině a vy ho rozmáčknete. Když není v místnosti nikdo jiný kromě vás.

Čím více budeme věřit v našeho Stvořitele, tím víc toho obdržíme. Život nám dává to, co očekáváme, že budeme dostávat, protože veškeré myšlenky tvoří naši realitu. Pokud ráno vstaneme a budeme očekávat, že budeme mít špatný den, může se velmi často stát, že se přesně tak stane.  Ale pamatujte si, že to funguje oběma směry.

Hlavním důvodem toho, proč se lidem jejich modlitby nenaplňují je, že oni vlastně doopravdy nevěří, že se to může stát. Nemají důvěru v našeho Nekonečného Stvořitele. Ta nejsilnější forma modlitby je vzdání díků „Neboť jsem vám to dal ještě předtím, než jste si o to vůbec řekli.“ Díkůvzdání je obeznámenost s tím, že vám Nekonečný Stvořitel zajistil to, co vám slíbil, spolu s vašim poděkováním – a to ještě předtím, než se dostaví výsledky.

Náhoda neexistuje. Nic se neděje náhodně. Život se s námi snaží neustále komunikovat, škoda je jen že většinou jsou lidé příliš zaneprázdnění, než aby si toho všimli.

Buďte tou silnou a odvážnou duší, kterou hluboko uvnitř vás víte, že jste.  Neskrývejte své vnitřní světlo. Věřte sami v sebe a sviťte své světlo do temnoty. Vaše duše si pamatuje všechno, co jste kdy zažili. Jediným důvodem, proč si všechno teď nevybavuje je to, čemu říkáme „ závoj zapomnění“. Pokud byste začali každou novou inkarnaci s plným přístupem ke všem vzpomínkám vaší duše, nemělo by smysl do tohoto místa a času vůbec chodit. Bylo by to jako hrát počítačovou hru a znát všechny cheaty. Nic byste se nenaučili. A hru byste si ani neužili.

Uvědomte si, že toto fyzické tělo, který nyní nosíte, nejste vy. Je to jen nádoba pro vaši esenci. To co jste je reálné a nezničitelné. Poté co projdete za hranice času a prostoru, do místa, které někteří nazývají nebe, všechny vzpomínky na vaši nynější existenci si uchováte. Tato nekonečná bytost, která žije uvnitř a okolo vašeho těla, vaše duše, je to čím doopravdy jste. Ta vaše část, která myslí a cítí a miluje. Navždy bude vaší součástí.

Bolest a utrpení jsou jen aspekty hry. Když hrajeme hru tak se zdají být naprosto skutečné a je pravda, že tak vám připadat i mají, abyste uvěřili, že hra je skutečností. Nikdo doopravdy nezemře. Co se spíše stane je, že naše lidské tělo se od nás oddělí podobně, jako se kukla housenky oddělí od motýla, který z ní vylétne. Na své fyzické tělo, do kterého jste se narodili, se spíše dívejte jako kuklu, ve které může nastat vaše proměna.

Lineární proudění času je vlastně úmyslným konstruktem, protože skutečná povaha času je cyklická. Pamatujte ovšem, že i cyklický čas je jen součást stvoření, a stvoření, jakkoliv je krásné, je rovněž jen Iluzí, či, přesněji, myšlenkovou formou našeho Nekonečného Stvořitele. Stvoření není realita, ale stvořitel a spolustvořitelé jsou.

Vy nejste zlo. Zlo je jen součástí složitého souboru iluzí, které používáte ve třetí dimenzi, abyste zjistili, kým nejste. Čím výše se dostáváte skrze dimenze, ve kterých působíte, tím méně je ve hře důležitá koncepce polarity. Šestá dimenze, dimenze jednoty, je poslední úrovní, kde polarita hraje nějakou roli, ale už i tam velice odlišnou. Místo toho, abyste balancovali mezi dvojicí pozitivní vs. negativní, budete balancovat lásku vs. světlo a soucit vs. moudrost.

VNEJŠÍ ODRÁŽÍ VNITŘNÍ

Existuje jednoduchý způsob, jak si váš individuální vývoj ověřit. Nezávisle na tom, co se děje v celosvětovém měřítku se zamyslete nad tím, jak láskyplné a harmonické jsou vaše osobní vztahy? Pamatujte, že svět je vaším zrcadlem. Odráží se vám z něj zpět to, co do něj od vás přijde a vstoupí. Do kolika hádek jste se v poslední době zapletl s vašimi blízkými? Panuje mezi vámi a vašimi kolegy v práci nevraživost a uštěpačnost? Díváte se na ostatní a přemýšlíte, jak byste je rád změnil? Nebo je máte rád takové, jací jsou?

Milovat někoho a brát ho takového, jaký je, tomu se říká Nepodmíněná Láska. To je něco, na čem budete dlouho pracovat, až postoupíte do pozitivní čtvrté dimenze. Nebylo by proto na škodu začít se v ní procvičovat už teď. Ale milovat někoho a přijmout ho takového, jaký je, neznamená nechat ho, aby po vás šlapal a tolerovat že se k vám chová zle.  Znamená to milovat a přijmout jeho duši, nikoliv chování této duše. Jejich chování nevyjadřuje to, kým jsou. To, kým doopravdy jsou, vyjadřuje jejich duše uvnitř. Kvalita vašich vztahů je tak skvělým zrcadlem, podle něhož můžete posuzovat, co vlastně sami do světa vysíláte.

Když se na někoho podíváte a soustředíte se více či méně pouze na něho, vidíte vlastnosti, které se vám na něm nelíbí a které byste chtěli změnit, nebo přednosti a rysy, které se vám líbí a které obdivujete?

Pamatujte, co si tu neustále opakujeme, a sice že veškeré myšlenky, všechna slova a činy jsou tvořivé. Vrátí se vám přesně to, co jste vyslali ven. Takže když vyšlete myšlenku: „Proč se mi s ní tak špatně žije? Proč se ke mně takhle chová?“, popřemýšlejte, co to vlastně děláte?

Nyní se soustřeďte, protože to, co řeknu, je tak zřejmé, že by vám to mohlo uniknout. A často vám to také uniká. Když ze své otázky odstraníte otazník, vlastně tím říkáte: „S ní se tak špatně žije. Chová se hrozně.“ Vidíte, co vlastně sami způsobujete? Právě jste v osobě, kterou chcete změnit, sami vytvořili chování, které se vám nezamlouvá. A došlo k tomu proto, že nechápete zákon vyzařování a přitažlivosti.

Zkuste si takový experiment: vezměte si někoho ve vašem životě, koho máte rádi, ale s kým je někdy těžké vyjít. Zamyslete se nad myšlenkami, které jste do této osoby promítli. Všechny negativní myšlenky. Zeptejte se sami sebe, zda negativní vlastnosti a chování tohoto člověka nějak nekoresponduje s myšlenkami, které jste o tomto člověku měli? Pokud k sobě budete upřímní, vsadím se, že to tak téměř jistě bude.

Samozřejmě, že se tak museli chovat už předtím, protože jinak byste si nevšimli, že se vám jejich negativní vlastnosti nelíbí, ale každý z nás občas nemá svůj den. Čím více se na to negativní chování koncentrujete, tím víc si ho budete všímat. To je jen život, který neustále plyne a který se snaží vyhovět vašim očekáváním ohledně toho, jaký pro vás má být. Teď, když jste si uvědomili co se děje, co s tím uděláte?

Jednoduše si všimněte negativních myšlenek, když se vám v hlavě objeví. Musíte se doslova nachytat  až se vám opět začnou honit hlavou. A pak jen prostě změňte a perspektivu. Zaměřte se místo negativních myšlenek na to, co se vám na onom člověku líbí. Jaký má krásný úsměv, jak máte rádi zvuk jeho veselého smíchu.  Jak hezky dělá to či ono, jak vám umí pomoct a jak vás má rád. Dál se zabývejte těmito pozitivními myšlenkami. Vytrvejte, protože zezačátku nejspíše budete muset vyčistit dost negativní energie, a zkoušejte se nachytávat víc a víc a soustřeďte se jen na to pozitivní. A pak už se jen připravte na téměř magickou změnu vašich poměrů.

Vždy sledujte své myšlenky a jejich kvalitu, protože to, na co myslíte, je přímo a velice úzce spjato s tím, co vidíte kolem sebe, a s tím, co vám Život přinese. To je rozdíl mezi vědomým a podvědomým tvořením.

 

Pokračování: Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (6. díl) [1374x]

Zdroj: In5d.com