Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (4. díl)

01.02.2017 19:25

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (4. díl)

4. díl seriálu: Rozhovor s knězem Iluminátů. Doposud vyšlo 7 dílů.

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

JAK HRÁT HRU

Buďte na sebe hodní. Rozvíjejte opravdovou a nefalšovanou lásku k životu a k bytí. Každý den buďte upřímně vděční Nekonečnému Stvořiteli za to, že vás stvořil, a za jeho štědré zaopatření. Vždyť jste přežili až doteď, nebo ne? Možná nemáte všechno, co byste chtěli, ale máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste tu dokončili to, kvůli čemu jste se sem inkarnovali. Poděkujte za to. Touha sloužit pramení přirozeně z vděčného srdce.

Vyjádřete uznání a vděk Nekonečnému Stvořiteli za vše, co pro vás udělal a stále dělá. Dal vám dar životní zkušenosti a dal vám dar svobodné vůle, abyste si sami rozhodli, co s její pomocí vytvoříte.

Hlídejte si své myšlenky, neboť jsou mnohem mocnější, než si dovedete představit. Pokud všude okolo vidíte zkázu a chmury, pak se jedná jenom o to, co vysíláte vy. Svět je vaše zrcadlo. Vše co vyšlete, odráží zpět k vám. Pokud se vám nelíbí, co vám život ukazuje, je na čase změnit to, co mu ukazujete vy.

Když jdete z místa lásky ke svému stvořiteli, a chcete mu sloužit, pak vám přijde naprosto přirozené i to, že budete sloužit ostatním. Vždy hledejte způsoby, jak můžete pomoci svým bližním. Buďte ostatním oporou a raději je povzbuďte než byste někoho shazovali. Buďte majákem světla v temnotách.

Potřebuje stará paní pomoct s taškami? Jak se zachováte, když vás bezdomovec požádá o pár drobných, aby měl kde na noc složit hlavu? Slyšeli jste někdy o Andělech v přestrojení? Podívejte se a uvidíte božskou jiskru v srdci všech bytostí.  Zacházejte s ostatními tak, jak byste chtěli, aby jednali s vámi. Jako kdyby váš stvořitel mluvil skrze vás. „Neboť se ke mně chováš tak, jak se chováš k nejmenším z mých stvoření.“

Je jen na vás, jak budete používat nástroje, které vám byly dány. Během inkarnací ve třetí úrovni, je negativita stále důležitým nástrojem v procesu učení. Učí vás co nedělat. Myslíte si, že musíte reagovat na negativitu větší negativitou? Nebo se rozhodnete v negativitě vidět jen nástroj, který vám nabízí příležitost.  Všechny duše se nakonec dozví, že jediná cesta, která vede domů, je ta pozitivní.

Je velký rozdíl mezi tím se milovat a sobeckostí. Když opravdu pochopíte, co to znamená sám sebe znát a milovat se, nebudete moci udělat nic jiného, kromě toho milovat a sloužit druhým. Když toto pochopíte hluboko ve svém nitru, budete na cestě domů.

 VÍCE INFORMACÍ O RODINĚ

Pokud jste pokrevním členem rodiny, narodíte se v ní a jste od narození vychováván jako její člen. Jinak to nejde. Ty, které znáte, jsou z pozemské linie. Ano, mají v rodině své místo, ale Skutečné mocné linie nepocházejí z této planety. Vrchol pyramidy není na vrcholu pyramidy. Nad nejvyšší pozemskou radou, která je pod záštitou Světové rady Nejvyššího (a jiné vyšší aspekty, které nemohou být jmenovány), jsou „Skryté Ruce“ (nikoli skutečné jméno samozřejmě).

Svět mé vlastní rodiny, je velmi odlišný od světa našich pokrevních příbuzných zde na Zemi. I když byl výcvik během našeho dospívání velmi přísný, nikdy jsme nebyli využiti. Vyrůstali jsme s pochopením celkového obrazu a nepotřebovali jsme žádnou další motivaci. Všechny linie síly (z pokrevních linií světa), které jsou součástí Vnitřní Svatyně (nebo Skrytých rukou) Rodiny mají určité schopnosti, které inkarnovaní do třetí úrovně nemají. Jedna z nich je porozumění všech svých minulých inkarnací.

Pozemské pokrevní linie si neuvědomují celkový obraz. Nejsou součástí naší skupinové duše, Lucifera. Domnívají se, že jejich úkolem je ovládnout svět, kontrolovat a zotročit a vytvořit tolik utrpení a negativity, jak je lidsky možné. To je jejich úkol – ovládnutí světa. Pokud si toto uvědomíte, musíte říct, že dělají skvělou práci.

Jsou si vědomi, že demokracie je jen iluze, vytvořena za účelem udržet vás v otroctví. V zákulisí existuje pouze jedna strana – naše strana. Bez ohledu na to, jaká strana „vyhrává“, vždy vyhrává Rodina. Existuje mnoho možností a alternativních scénářů. Rothschildova linie (ne jich opravdové jméno) byla přední linie, která se postarala o uzavření sítě kontroly nad lidstvem. Ale i oni jsou v rámci Rodini jedni z těch méně mocných. Jména, která neznáte, mají tu skutečnou moc.

Jedna z věcí, které pozemské linie nevědí a ani nemohou pochopit je, že naše agenda je nakonec pro nejvyšší dobro všech zúčastněných stran. Poskytujeme katalyzátor. Pokud by si byli vědomi této pravdy, dochází k mírnému riziku, že by svou práci neudělali správně a mohli by přijít o to přidat se k nám v naší 95% negativní Sklizni. Ví o Sklizni a o tom že je nutné dosáhnout 95% negativity, aby bylo možné se dostat ze třetí dimenze a to je veškerá motivace, kterou potřebují k dosažení svého konečného cíle.

Jak toho dosáhnou, pro nás není příliš důležité, pokud se jim dílo podaří. Někdy musíme zakročit, pokud se stane něco, co by mohlo zasáhnout do našich plánů, nebo co jde proti našim tužbám, ale to se nestává příliš často.

My již víme, co nás čeká na planetě s negativní polaritou ve čtvrté dimenzi. Budeme muset zažít negativitu naší vlastní tvorby a poznat, jaké to je. Budeme si muset odpracovat naši špatnou karmu, kterou jsme získaly díky našim špatným činům. Ale ve stejnou dobu si uvědomujeme, že se jedná o nádhernou spletitou hru, kterou spolu zde všichni tvoříme a také víme, že budeme odměněni za dobře odvedenou práci. Bude nám poděkováno za to, co jsme museli obětovat, abychom do hry mohli vnést tolik negativní energie jen kvůli vám, abyste ji mohli moudře využít a zjistit, kým nejste.

Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme tu nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést.

Můžete se podívat dál, než vám dovolí vaše oči a najít lásku a štěstí v tomto světě plného strachu a úzkosti? Pokud ano, stanete se majákem světla v temnotách. Propadnete se do tmy anebo budete pevně stát a nadále zářit božím světlem, které vychází z vašeho nitra? K tomuto rozhodnutí musíte dojít každý sám.

Pokud je Jediný Nekonečný Stvořitel opravdu nekonečný a vytvořil vše, co je, nedává pak smysl to, že je Nekonečný Stvořitel také součástí vás a také všech věcí? Až uvidíte božskou jiskru Nekonečného Stvořitele nejenom uvnitř sebe ale také uvnitř těch, kteří by vám chtěli ublížit, iluze nad vámi ztratí svoji moc. „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují „.

 

Pokračování: Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (5. díl) [1580x]

Zdroj: In5d.com