Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (3. díl)

01.02.2017 19:25

Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (3. díl)

3. díl seriálu: Rozhovor s knězem Iluminátů. Doposud vyšlo 7 dílů.

„Nezapomeňte, že tady všichni jen hrajeme nádhernou hru, kterou jsme společně vytvořili s naším Nekonečným Stvořitelem. A ve stavu mezi inkarnacemi jsme těmi nejlepšími přáteli. Nikdo opravdu neumírá a nikdo doopravdy netrpí, s výjimkou ve hře. Hra není realita. Realita je realita. A máte sílu vytvořit si svou realitu uvnitř hry poté, co se naučíte, jak to provést. „

~~ Citace z Rozhovoru s „Hidden Hand“ (Skrytou Rukou)

Níže jsou uvedeny klíčové výňatky z 60 stránkového internetového rozhovoru se samozvaným zasvěceným zástupcem iluminátů, který si říká Hidden Hand, neboli Skrytá Ruka. Tento rozhovor se uskutečnil v říjnu 2008.  Z tohoto 16 stránkového souhrnu byly odstraněny otázky, aby bylo možno se zaměřit na hlavní body této provokativního zprávy. Obsah byl také pro přehlednost a snadnost čtení přepsán.

Tato esej má zajímavé odpovědi na to, proč je na naší planetě tolik válek a násilí, a proč jsou někteří z našich světových vůdců tolik zkorumpovaní a tak krutí. Doporučujeme, abyste byli skeptičtí, ale také otevřeni novým poznatkům a sdílené moudrosti. Během čtení tohoto článku jste zváni k tomu, otevřít svou mysl vyššímu vedení ale také používat rozum. Zejména si uvědomte, že „Sklizeň“ zmíněná v tomto článku může být jen metafora pro to, co se stane každému jednotlivci v okamžiku smrti.

Poznámka: Mnozí jsou odrazeni od čtení nadřazeným postojem autora. Ale nedělejte unáhlené závěry. Zkuste se otevřít tomuto neobvyklému, provokativnímu náhledu na lidský život a na planetu Zemi. 

 

GALAKTICKÁ RADA STARŠÍCH

Rada starších jsou moudří a milující strážci naší galaxie. Rada nám dala na výběr z několika možností. Zvolili jsme si zůstat a pomoci vám, a to i přes cenu, kterou jsme za to museli zaplatit. To je podstatou milující služby druhým.  Velkým paradoxem toho všeho ale je, že v tomto příběhu, který spolu zde vytváříme, je to takhle: Abychom mohli co nejlépe posloužit vám, musíme být naprosto egoističtí a sloužit výhradně sami sobě. Opravdu miluji jakou má náš Stvořitel smysl pro ironii.

Na začátku jsme se zavázali, že na této planetě zajistíme katalyzátor svobodné vůle. Když se Jahve začal domlouvat s Radou Starších, zpočátku nehledal pomoc se zavedením svobodné vůle, ale spíše chtěl radu, jak by mohl nejlépe urychlit svůj evoluční vývoj a evoluční vývoj svého obyvatelstva. Vlastně tady vedl takové laskavé diktátorství.

My jsme tehdy zrovna dokončili úkol na Tau Ceti a přišli jsme se přihlásit o další. Byli jsme (my, jako naše skupinová duše Lucifer) vysláni na návštěvu Země na jakousi expedici, která měla za úkol získat fakta a informace. Měli jsme se setkat s Jahvem, zhodnotit jeho planetární zákony tvoření a navrhnout, jak by měl nejlépe pomoci svým potomkům (toto je termín, který budu používat, když budu popisovat duše tvořící Skupinovou duši), a tím tedy vlastně i sám sobě, ve vývoji.

Prozkoumali jsme mnoho možností a svá zjištění jsme nahlásili Radě a Jahve.  Podle našeho průzkumu by jediný fungující a rychlý způsob byl obdařit lidi svobodnou vůlí.  Jahve ale nechtěl pomoci specificky se svobodnou vůlí, jednoduše žádal o zavedení katalyzátoru. Naši zprávu, že bude nutné zavést v jeho světě svobodou vůli, nepřijal s radostí. Jahve byl spokojený se svým malým rájem a nechtěl nad ním ztratit kontrolu. Nakonec ho rada přesvědčila, že je to jediná možnost a nakonec neochotně souhlasil.

Vrátili jsme se na Zemi a měli srdečné setkání s Jahvem, kde jsme diskutovali o tom, jak bychom mohli nejlépe svobodnou vůli zavést. Jahve si byl naprosto jistý, že lidé si stejně zvolí být mu i nadále věrní a že jsou natolik spokojeni se způsobem života, který pod ním vedou, že mu budou až do smrti důvěřovat a řídit se tím, o čem tvrdí, že je pro ně nejlepší. Řekl, že to je podle něj hlavní důvod, proč zavedení svobodné vůle nebude na jeho světě fungovat jako katalyzátor.

To je ten důvod, proč souhlasil s experimentem stromu poznání. Byl si naprosto jistý, že se jen potvrdí jeho tvrzení. Když se tak nestalo, hrozně se rozzlobil a všechny své potomky vyhodil z rajské zahrady.  Vyvolal v nich velký pocit viny z toho, že zklamali jeho důvěru a neuposlechli ho. To opravu není čestné chování od Logose, ale v tom je asi krása svobodné vůle.

Dalším problémem, který nastal, byla skutečnost, že Jahveho potomci nám byli tak moc vděční za pomoc, že se pro ně Jahve (i podle jeho samotného) stal Žárlivým Bohem. No a pak tu byla to „nebudete mít jiného boha, nežli mě.“ Tato situace nás tedy vůbec netěšila, protože Logos by se ke svým potomkům rozhodně takto chovat neměl.  Když jsme se pokusili planetu opustit a vrátit se k Radě, Jahve nám v tom zabránil. Když jsme se o to pokusili podruhé, uvrhl nás Jahve do astrálních sfér a tam nás uvěznil.

Rada nařídila naše uvolnění, ale také řekla, že budeme muset zrušit dohodu o pomoci pozemským duším v růstu a rozvoji. Nechtěli jsme odejít. Bytosti na zemi nám přišli moc sympatické, byly pozitivně naladěné, a my chtěli zůstat a pomoci jim. Také jsme ale chtěli být volní a chodit si, kam se nám zlíbí. Jediná možnost, jak jsme mohli zůstat, bylo jako skupinová duše v určitém omezení, což znamenalo zapojit se do inkarnačních cyklů (jako individualizované duše). To bylo něco, co jsme už dlouho nedělali.

Pokud se díváte z vyšší úrovně, neexistuje žádné „dobré“ a „špatné“, ale každý čin má své důsledky. Taková je karma. Smlouva mezi námi, Jahvem a Radou již byla hotova a uzavřena, a podle jejího znění jsme měli zajistit urychlovač, takže jsme měli právo tu být.  Zůstali jsme, ale dluh, který vytvořil Jahve, když nás uvěznil, musel být splacen a tak nám bylo jako individuálním duším nařízeno Radou, že musíme během našich fyzických inkarnací na této planetě „vládnout“ nad Jahveho potomky.

Dluh, který vytvořil Jahve tím, že nás uvěznil na úrovni makrokosmu, musel být splacen tak, že jeho individualizované Duše budou uvězněny na úrovni mikrokosmu. Nekonečný Stvořitel dal Jahvemu (a všem) dar Svobodné vůle tvořit podle vlastní volby, ale karmickým efektem jeho volby bylo, že Rada uzavřela planetu do karantény. Aby se někdo mohl stát fungující součástí Pozitivně sjednoceného galaktického společenství, musí nejprve dosáhnout určitého vývojového/evolučního stupně.

OPONA JE ZAVŘENA

Nezapomeňte, že v konečném důsledku tady všichni hrajeme jen jednu velkou hru. Jsme herci, co hrají na jevišti života. Tento svět je jen iluzí nebo myšlenkou. Nikdo doopravdy nezemře a nikomu není ublíženo. Mezi inkarnacemi si tohle všichni uvědomujete. Ale podle pravidel hry vždy, když jste nově inkarnováni, musíte zapomenout, kdo doopravdy jste, abyste věřili, že všechno kolem vás je reálné. Musíte zapomenout, abyste mohli udělat rozhodnutí, které vám pomohou růst. Jinak by to bylo moc jednoduché.

My se nerodíme zahaleni závojem zapomnění jako vy.  Závoj tedy máme, ale nejpřesnější by bylo ho popsat jako poněkud tenčí. My vidíme neviditelná spojení života, která jsou před vámi utajena, protože jsme si zachovali perspektivu z vyšší než jen třetí dimenze. Nejsme příliš rozdílní od lidí, kteří mohou například vidět to, čemu říkáte aura. Důvodem toho je, že zatímco se vy snažíte vypracovat nahoru a my jsme se rozhodli sestoupit z vyšší dimenze, abychom vám pomohli. Nemohli bychom náš úkol úspěšně splnit, pokud bychom na všechno zapomněli.

Jinými slovy, vám se všechno jeví naprosto odděleně, my ale víme, že to tak není. Naše duše nemá přímou paměť, tedy není to tak, že bychom si vše vybavovali tak, jako si vy pamatujete, co jste dělali včera. Máme ale přístup k části vzpomínek naší duše, pokud se rozhodneme v meditativním stavu se na ni silně soustředit.

Pokud chceme hru vyhrát (nebo přesněji, být úspěšní) musíme být tak negativně polarizovaní jak jen to jde. Musíme se soustředit jenom na sebe. Násilí, války, nenávist, chamtivost, otroctví, genocida, mučení, morální degradace, prostituce, drogy – všechny tyto věci a ještě mnohem více slouží našemu účelu ve hře. Všechny tyto negativní věci, vám nabízíme jako nástroje. Ale vy to nevidíte. Nezáleží na tom, co děláme, ale jak na to reagujete. Dáváme vám prostředky. Vy máte svobodnou vůli a proto možnost si vybrat. Musíte na sebe vzít zodpovědnost

My všichni jsme Jedno, nic jiného tu není. Pochopte to a pochopíte i Hru. Co děláte druhým, děláte sobě. Rozdíl mezi námi a vámi v rámci Hry je ten, že mi chápeme, že ji hrajeme. Čím méně víte o hře, tím méně si pamatujete, že jste jenom její hráč a tím nesmyslnější se stává vaše existence.

 

Pokračování: Provokativní rozhovor s knězem Iluminátů (4. díl) [1916x]

Zdroj: In5d.com