příspěvek astrologa Milana Gelnara, který se nadchnul Kryonovou moudrostí a uveřejnil úryvek z Knihy 2 - Nemyslete jako člověk.

16.05.2018 10:12

přátelé, rád sdílím příspěvek astrologa Milana Gelnara, který se nadchnul Kryonovou moudrostí a uveřejnil úryvek z Knihy 2 - Nemyslete jako člověk.

 
Fotka uživatele Milan Gelnar.
Fotka uživatele Milan Gelnar.
Milan Gelnar

Každý z vás sem přišel na základě dohody již mnohokrát. Prostřednictvím inkarnací – zrození a smrti na planetě a opětovného návratu – vytváříte energii, které říkáme karma.

Karma je vyjadřována a zpracovávána stále dokola a stává se sadou instrukcí či „pravidly hry“ vašeho příštího života.

Atributy, které nyní nesete jako člověk kráčející po této planetě v procesu učení, jsou přímou odpovědí na věci, které se staly v minulosti.

Říkám vám to, protože je nutné, abyste věděli, že tento „hnací motor“ karmy je nejdůležitějším atributem, který jste umístili tak, abyste se těmito záležitostmi mohli propracovat v příštím vyjádření (životě).

Každý energetický atribut karmy je jako skličující černá bublina, vytvořená speciálně pro vás tak, abyste mohli skrze ni projít nebo do ní vstoupit. My (na mé straně závoje) těmto černým bublinám říkáme „fantomové“, protože k vám mohou přijít, zahalené strachem a hrůzou nebo vztekem.

Je ale možné je snadno odstranit či „propíchnout“, aby zmizely. Uvnitř každé z nich je jasně zářící odměna, která se objeví, když projdete zkouškou… 
Přeji všem krásný den.

Již nějakou dobu, kromě zázračné potraviny moringy (www.kvalitnizivot.com) – kterou s chutí konzumuji, také propaguji a dávám dále informace, které sem na zemi formou channelingu, přináší fenomén Kryon.

Po skvělé knize Cesta domů – kterou dle mého soudu, by měl přečíst a mít doma každý, jsem se nyní začetl do druhé knihy Kryona – Nemyslete jako člověk.

A opět jsem zajásal neb jsem našel kapitolu, kde se hovoří o tom, co vysvětluji svým klientům, když jim říkám – „Nejste spokojeni, se svým životem? Pokud to tak je, jděte do koupelny, postavte se před zrcadlo a tomu, koho vidíte před sebou, pěkně z plných plic, vynadejte!

Proč? Protože Vy jste těmi, kdo se pro to co nyní žije, sám svobodně rozhodnul a také za to nese odpovědnost. A to včetně všech domnělých nepřátel, mučitelů atp..

Podrobněji – viz ukázka z knihy níže:

Úryvek z knihy Kryon: Nemyslete jako člověk (Kryon - kniha 2)

Každý z vás sem přišel na základě dohody již mnohokrát. Prostřednictvím inkarnací – zrození a smrti na planetě a opětovného návratu – vytváříte energii, které říkáme karma. Karma je vyjadřována a zpracovávána stále dokola a stává se sadou instrukcí či „pravidly hry“ vašeho příštího života.

Atributy, které nyní nesete jako člověk kráčející po této planetě v procesu učení, jsou přímou odpovědí na věci, které se staly v minulosti. Říkám vám to, protože je nutné, abyste věděli, že tento „hnací motor“ karmy je nejdůležitějším atributem, který jste umístili tak, abyste se těmito záležitostmi mohli propracovat v příštím vyjádření (životě).

Každý energetický atribut karmy je jako skličující černá bublina, vytvořená speciálně pro vás tak, abyste mohli skrze ni projít nebo do ní vstoupit. My (na mé straně závoje) těmto černým bublinám říkáme „fantomové“, protože k vám mohou přijít, zahalené strachem a hrůzou nebo vztekem.

Je ale možné je snadno odstranit či „propíchnout“, aby zmizely. Uvnitř každé z nich je jasně zářící odměna, která se objeví, když projdete zkouškou… 
Této odměny dosáhnete tehdy, když vstoupíte přímo do bubliny a budete čelit fantomovi.

Odměnou je to, že projdete lekcí či karmou a navždy ji odstraníte z vašich životních lekcí.

Při procesu odstraňování je uvolněna energie, která zde byla za tímto účelem uložena. 
Konečným výsledkem je vaše svoboda a přeměna negativního na pozitivní pro planetu, a tudíž i zvýšení vibrace.

Už vidíte, že planeta bez vás není nic?

Je to jen aréna určená pro vaši karmickou práci.

A tato aréna se nyní velmi rychle mění.

Dovolte, abych vám řekl více o tomto strachu pocházejícím z fantomů. Každý takový strach reaguje přímo na to, jak jste žili své minulé životy… jestli jste byli muž nebo žena, agresivní nebo pasivní, co jste dělali, jak jste zemřeli a jak jste reagovali na ostatní lidi v procesu učení, kteří byli kolem vás.

Drazí, zde je pravda, kterou byste si měli odnést ve svém srdci: 
Vesmír nesoudí nic z toho, co jste udělali.

Nesoudí vás za to, co děláte, protože jste kousky Boha, které kráčí po Zemi v lekci, a které jsou zodpovědné samy sobě a systému karmy.

Nicméně vše, co děláte, má svůj důsledek. To nemá nic společného s příčinou a následkem nebo vinou a trestem.

Mnohé strachy, které s sebou nesete, jsou pro vás velmi skutečné. 
Co byste měli udělat se vztekem, který cítíte vůči těm, u kterých se zdá, že vám ve vašem životě ublížili?

Co se vztekem, který cítíte k jiným lidem a zejména k těm, kteří jsou s vámi v nějakém vztahu?

Tuto „zátěž“ si nesete s sebou a to způsobuje, že jednáte určitými způsoby, které zpětně vypadají, že vás ovládají. „Co bychom s tím tedy měli udělat?“ ptáte se. Tato emoce se ale ve skutečnosti čistí velmi dobře!

Vysvětlím to.

Chtěl bych vám ukázat, co se skutečně děje, když cítíte strach nebo vztek ve vztahu, abych vám mohl poskytnout moudrost skvělého vnímání vašeho fantoma. Vyvolejte si ve své mysli lidi, kteří ve vás vyvolávají vztek – ať se zdá, že skutečně stojí před vámi.

Vzpomeňte si na ty, kteří vám v minulosti ublížili, přiveďte je k sobě, podívejte se na ně a pak je milujte pro to, kdo skutečně jsou.

Odpusťte jim a sledujte, co se stane. Nemusí být před vámi fyzicky, bude tam energie karmické lekce.

Co se stane? Nejprve zmizí černá bublina. Můžete si nárokovat odměnu, která v ní byla skryta, a karma bude uvolněna… navždy pryč.

Dále dojde k tomu, že bude rozptýlena karmická energie – daní jednotlivci už na vás nebudou mít vliv. Třetí věc se těžko vysvětluje, ale když budou pryč karmické atributy, tito „hráči“ na scéně se k vám od té chvíle začnou chovat jinak.

Ovlivnili jste je? Rozhodně ano. Jak poznají, co se stalo?

Věřte mi, část jich samých, která je před nimi skryta, to bude okamžitě vědět.
Ti, kteří vám na Zemi ublížili nejvíc, kteří vám dali utrpení vzteku a trápení ve vztahu, souhlasili, že to udělají z čisté lásky, na základě smlouvy, kterou jste uzavřeli před svým příchodem.

Jsou to bratři a sestry v Duchu, kteří jsou s vámi dokonce i teď, ale nikdy se neodhalí, dokud jste tu.

Až odejdete, uvidíte je a budete je milovat, protože role, kterou sehráli, byla velmi přesvědčivá!

Milovali vás dost na to, aby sehráli negativní roli a díky tomu vás posílili. Pochopte teď lásku, která k tomu byla zapotřebí, a milujte je teď za to.

Nepochybně jste i vy nepřáteli někoho jiného, cílem pro negativitu lekce někoho jiného… hrajete svou roli opačným směrem.

Jak byste se cítili, kdyby vám tato osoba zcela odpustila? Ovlivnilo by vás to? Jak byste reagovali? Pravda je, že to okamžitě ucítíte. Hluboko v sobě si uvědomíte úspěch… to, že jste splnili úkol pro dobro někoho jiného a pochopitelně se od té chvíle budete ve vztahu k té osobě cítit jinak, i kdybyste ji už nikdy neviděli.

Použijte lásku jako zdroj síly, když tyto věci děláte. Milujte ty, kteří vás nenávidí. Naučte se tolerovat netolerovatelné. Buďte klidní, když se zdá, že klid vůbec není na dosah. To všechno je možné! Toto je klíč k hnacímu motoru karmy.

Tyto věci, které jste vytvořili, se snadno uvolní. Pouze vy máte schopnost jednat s každým správně.

Zkoušky jsou vytvořeny tak, aby bylo možné je zvládnout.

To vy sami jste autory svých zkoušek, a proto vězte, že neexistuje zkouška, která by přesahovala vaše vědění nebo schopnost jí projít. Vesmír vám nikdy nedá k řešení problémy, které by byly neřešitelné. Nesloužilo by to nikomu z vás, ani Duchu.

Postavte před sebe své strachy a vejděte přímo do nich. Sledujte, jak bubliny karmy praskají, a chopte se odměn, které se v nich skrývají.

S naprostou radostí vneste své strachy do své reality a odhoďte je coby fantomy, kterými jsou. Zpracujte takto jeden za druhým s jasným záměrem a integritou… a moudrostí.

Konec ukázky z knihy – Kryon: Nemyslete jako člověk (kniha 2)

Více o knihách Kryona, zde - kryon.webnode.cz

No je to nyní pěkný fičák co ?