Převratný objev snadné výroby levné a čisté energie

14.05.2013 00:00

 

Vysokoenergetická fúze vodíku na izotop „hydríno“
 
Dlouho porůzně zatracovanou téměř „studenou“ fúzi vodíku sice již v roce 1989 objevili pánové Fleischmann a Pons, ale zhruba ve stejné době přišel také Američan Randell Mills s dalším,sice na první pohled podobným, ale jak se postupně během delší doby nakonec ukázalo, s daleko převratnějším objevem. Dle něj je totiž možné pomocí zvláštního katalytického procesu poměrně snadno přeměnit atomický vodík na neobyčejnou částici, kterou nazval hydrino.
 
Během tohoto procesu se uvolní cca až 200 krát více tepelné energie, než jen pouhým klasickým spalováním vodíku při jeho slučování s kyslíkem. Tato zvláštní částice se od běžného vodíku liší hlavně v tom, že její elektron přechodně obíhá kolem jádra ve vzdálenosti o něco menší, než je základní. V této pozici ale musí kolem svého jádra logicky obíhat o něco rychlejí, aby odstředivá a dostředivá síla k jádru atomu zůstala i nadále v rovnováze. Takový elektron tím ale najednou získává značně vyšší pohybovou energii. Při občasných srážkách s elektrony ostatních atomů potom vzniká ohromné množství tepla. Přesto, že tento jev je prozatím zcela v rozporu s dosavadní kvantovou teorií, v praxi to funguje zcela jednoduše a výtečně. Objev byl během asi dvou desítek let za úplného nezájmu masmédií, nakonec postupně technologicky zdokonalován až do dnešní podoby a jeho masové nasazení je již zcela reálné. Bude proto zcela jistě velkou tech. revolucí srovnatelnou snad jen s vynálezem parního stroje. Bude totiž schopen plně nahradit všechny doposud známé způsoby výroby tepla zcela ekologickým způsobem a s minimálními náklady na jednotku výkonu při velmi přijatelných rozměrech. Část takto vzniklé tepelné energie se u této technologie používá přímo k rozkladu vody na odpadní kyslík a využívaný vodík.
 
Palivem tedy bude vlastně úplně čistá voda! K výrobě elektrické energie se využije popsaným procesem silně ohřátá tlaková pára nejdříve k pohonu parních turbin, které potom roztočí připojené elektrické generátory. Tato technologie bude tedy velice vhodná i k náhradě vysoce nebezpečných štěpných reaktorů dosavadních atomových elektráren. Místo uranu bude stávající generátory pohánět reaktor fúzní s velmi levným a ekologicky zcela neškodným palivem. Žádná nebezpečná radiace ani v případě havárie tedy pro okolí takových elektráren nehrozí a nebude tedy nutné ani žádné velice nákladné úložiště pro vyhořelé jaderné palivo po dobu několika stovek let. Intenzivně se ale pracuje i na miniaturním, plně domácím provedení takové elektrárny a teplárny zároveň. Odpadní teplo s turbínky se může využít například k vytápění domu, skleníků nebo bazénů. Případně se může využít částečně i k předohřevu používané technologické vody nebo k uložení do tepelných zásobníků k pozdějšímu nárazovému využití pro chladnější dny. Vývojová a výrobní společnost dr. Millse má název Black Light Power a sídlí v New Jersey. Její infoweb uvádí mnoho podrobností o této technologii a má adresu: https://www.blacklightpower.com/index.shtml
 
14. února 2011 proběhla dokonce i odborná konference o vodíkových palivových článcích, kde mimo jiné za velkého zájmu odborníků,vědců i podnikatelů vystoupil i dr. Mills. Jeho prezentaci si můžete prohlídnout zde: https://www.hydrogenconference.org/
 
Dále si můžete o této technologii přečíst několik dalších článků na konci sekce pod nadpisem "Vynálezy a objevy" na webuhttps://free-energy.xf.cz/fe.html#invent.
 
Nedávno se ve světovém tisku objevila krátká zpráva v tom smyslu, že i provozní technologie je zvládnuta teoreticky, projekčně i technicky dokonce již natolik, že ještě letos bude do zkušebního provozu spuštěna teplárna v Aténách o výkonu cca 1MW využívající přesně zde popisovaný „hydríno“ princip.
 
Doposud známé vodíkové technologie - googlujte následující pojmy
 
Alternativní energie od BlackLight Power Inc.
TECHNOLOGIE ECHO-SPICE
Dr. Randell Mills a Blacklight Power
BlackLight Power Vs. Rossiho studená fúze
TESTY POTVRZUJÍ TEORII HYDRINO
VÝZKUMNÍK ODHALUJE JEDINEČNOU NOVOU TŘÍDU HYDRIDŮ