Podle Dolores Cannon žijeme v nejdůležitější době vesmírné historie

02.04.2015 21:56

Podle Dolores Cannon žijeme v nejdůležitější době vesmírné historie

K regresní terapeutce Dolores Cannon začali před několika lety chodit úplně noví klienti: mnoho z nich nikdy nežilo zde na Zemi, ale pocházeli z jiných planet, dimenzí či přímo od Boha. Důvodem jejich příchodu na tento svět bylo volání o pomoc. Naše planeta by totiž vzhledem k tomu, jak jsme ji znečistili svými nízkými vibracemi, nebyla bez pomoci zvnějšku schopna transformace. Tito pomocníci sem přišli ve třech vlnách a jejich práce primárně spočívá „jen“ v tom, že zde jsou a vibrují výše než ostatní.

Jeff Roberts

Dolores Cannon se regresní terapii věnuje už více než 40 let. Během své úctyhodně dlouhé kariéry terapeutky pracovala s tisíci klientů a publikovala 17 knih. Vzhledem k množství zkušeností lze Dolores právem považovat za jednu z nevyhledávanějších autorit v tomto oboru. Témata, jichž se ve svých četných knihách dotýká, zahrnují: minulé životy, mimozemský život, léčení energií, slavné postavy historie, jako byl Nostradamus a Ježíš, únosy mimozemšťany – seznam by mohl pokračovat ještě dlouho. Každá kniha má za úkol „ohýbat mysl čtenáře jako preclík“, objasňuje Dolores.

Jedna z jejích nejnovějších knih, nazvaná Tři vlny dobrovolníků a Nová Země, je souborem záznamů ze sezení regresní terapie, který poskytuje „náhled do zákulisí“ současné změny zemského paradigmatu. Během sezení Dolores klienta zhypnotizuje a uvede jej do „nadvědomého“ stavu mozkových vln, jednoho z nejhlubších transů, které lze vůbec prožít. Dolores svou metodu více přiblížila v interview s Edge Magazine:

Během let jsem si vyvinula svoji vlastní techniku. Nepodobá se žádné jiné existující hypnotické metodě. Jsme schopni kontaktovat to, co nazývám největší existující síla – je to zdroj veškerého vědění. Nalezla jsem způsob, jak tohoto spojení dosáhnout prostřednictvím jednoho každého člověka, s nímž pracuji, a já jsem pracovala s tisícovkami lidí.“

Výsledky její techniky jsou mírně řečeno ohromující. V průběhu času si Dolores začala všímat vzájemného vztahu mezi různými sezeními s klienty. Spojovacím článkem zde je cesta duší, jež se v tuto dobu inkarnují na naši planetu.

„Když k vám chodí tisíce a tisíce klientů, což ke mně jakožto k terapeutce a poradkyni chodí, začnete vidět společné vlákno proplétající se mnoha případy. Dříve to bývalo tak, že se každý vrátil zpátky do některého minulého života, pak jsem se obrátila na zdroj všeho vědění, aby zodpověděl všechny klientovy otázky, a provedla jsem léčení. Jenže před nějakými pěti lety ke mně začali chodit klienti, kteří se nevraceli do žádného pozemského života. Začínala jsem zjišťovat, že nikdy předtím na Zemi nebyli a že přišli přímo od Boha, od Zdroje, z jiných planet, z jiných dimenzí, kde bývali bytostmi světla. Nacházela jsem tuto společnou souvislost a tehdy jsem přišla s teorií tří vln dobrovolníků.“

 

Tato teorie říká, že sem putuje řada duší z jiných planet či dimenzí, aby v tuto dobu pomáhala Zemi. Mnoho z těchto duší, jež se vyznačují vyššími vibracemi než místní pozemské duše, se na planetu Zemi inkarnuje poprvé. Dolores potvrzuje, že duše, které strávily mnoho životů opakovaným vtělováním na Zemi, jsou zachyceny v karmickém cyklu a opakují stále ty samé vzorce chyb a lekcí, což v konečném důsledku vede k ničení planety. Tudíž došlo k povolání čistších duší, aby přišly na Zemi a očistili a zvýšili její vibrace.

Když se však tito lidé nacházejí v těle, postrádají jakékoli vzpomínky na to, proč sem přišli. „Přijdou a sestoupí na ně amnézie, ten člověk ztratí paměť a netuší, proč tu vlastně je. Ale tato skupina má energii, kterou musí promítat. Je to milující energie, která změní lidské myšlení zde na Zemi. Změní dějiny – jen tím, že tu jsou.“

Díky putování svých klientů zjistila Dolores, že Země je jedna z nejhustších planet v celém vesmíru. Duše, která se sem inkarnuje, je považována za odvážnou, protože život na Zemi je velmi náročná zkušenost, zejména pro duše přicházející z vyšších sfér a planet s vyššími vibracemi. Přesto však mají všichni její klienti na otázku po důvodu svého příchodu na Zemi stejnou odpověď. Prý prostě „slyšeli volání“.

Země prochází zásadní transformací – takovou, jaká se podle tvrzení Doloresiných klientů nikdy předtím neudála. Poprvé celá planeta posunuje svoji vibraci na novou dimenzionální frekvenci. Mnoho duší či skupin duší prožilo takový posun v minulosti (například Mayové), ale nikdy se neposunula celá planeta najednou. A proto, vysvětluje Dolores, celý vesmír momentálně z první řady sleduje jednu z největších show, jaká se kdy odehrála. Nicméně pomoc je potřeba, protože člověk planetu zaneřádil vibrací tak hustou, že ohrožuje přežití planety jako celku. Dolores odhaluje, že když se dojde k totálnímu zničení planety, bude to mít dlouhodobý dopad na celý vesmír, což bude rušivě působit na všechny bytosti. Proto vzniklo volání o pomoc a ty duše rychle naskočily do vagónu, aby pomáhaly.

Ve Třech vlnách dobrovolníků a nové Zemi se Dolores podrobně věnuje třem různým třídám duší inkarnujících se na Zemi:

  1. První vlna: Teď jsou ve věku před padesátkou až krátce po šedesátce. Tito dobrovolníci jsou silně znepokojení násilím, vztekem a nenávistí, s nimiž se na Zemi setkávají. Přizpůsobit se lidskému životu pro ně bylo nejtěžší a mnoho z nich se pokusilo o sebevraždu.
  2. Druhá vlna: Věkově jsou kolem třicítky až krátce před čtyřicítkou. V lidských tělech se cítí o něco příjemněji a říká se o nich, že jsou nositeli či kanály energie a mohou působit na ostatní už jen svou přítomností. Jejich posláním je sdílet s ostatními svou energii, což znamená, že nemusejí dělat nic – jen být.
  3. Třetí vlna: Nové děti, z nichž mnozí už jsou teenageři, mají veškeré znalosti, které potřebují k tomu, aby existovali na této planetě po dimenzionálním posunu a transformaci. Jejich DNA je pokročilejší a největší problém, jemuž zde čelí, je to, že jim lidé mylně přisuzují psychický problém (ADHD), který je nutné léčit psychofarmaky.

Zajímavé je, že Dolores díky svým mnoha sezením s klienty ve velké míře psala i o ztracené atlantské civilizaci. Objevila, že podobně jako Atlantida byly v minulosti zničeny mnohé civilizace.

„Kdykoli se lidé dostali do bodu, kdy využívali energii nesprávným způsobem a nemohli to ovládat, museli být zastaveni. A pokaždé se všechno na této planetě restartovalo. Civilizace se vrátila do primitivního stadia a začala úplně od začátku. Z tohoto důvodu nechtějí, aby se to stalo i tentokrát. Nechtějí s planetou začínat znovu a ještě jednou zahájit projekt lidstvo.

Během jednoho hypnoterapeutického sezení se jedna žena vrátila do Atlantidy a pověděla mi hlavní důvod zničení Atlantidy. Bylo mi sděleno, že v čase Atlantidy existovali vědci. Byli tam nějací lidé, kteří si tam zahrávali s něčím, čemu říkali temná hmota. Bylo mi řečeno, že totéž teď dělají naši vědci, když si zahrávají s tzv. antihmotou. Řekli, že se to musíme dozvědět, protože naši vědci teď dělají totéž.

Experimenty na Velkém hadronovém urychlovači ve Švýcarsku jsou to samé. Zahrávají si s antihmotou. Vědci, kteří si teď hrají s urychlovačem, nemají vůbec představu, co vlastně dělají, a to je velmi nebezpečné.

Kdyby byly tyto pokusy pokračovaly v době Atlantidy, bylo by to poškodilo síť planety, což by způsobilo implozi Země a důsledky by dosáhly toho bodu, že by to vedlo ke zhroucení sítě celého vesmíru. Ale zastavili to, než se to do tohoto bodu dostalo, destrukce se však odehrála.“

Co se týče otázek na kritiku své práce, Dolores říká, že jí poznámky v tom smyslu, že je „velká spisovatelka science fiction“, přijdou vtipné.

„Na Zemi neexistuje žádný způsob, jak bych si byla tyto věci mohla vymyslet. Teď mám vydaných 17 knih a všechno to vychází z případů, na kterých jsem pracovala s průměrnými lidmi, kteří normálně chodí po ulicích. Ty lidi jsem neznala, než vešli dveřmi mé ordinace, a mají tak různorodé životní dráhy, jak si jen můžete představit: ředitelé společností, vysokoškolští učitelé, duchovní, šamani a mnoho obyčejných lidí. Nenašla jsem nikoho, kdo by nebyl měl nějaký minulý život. Když jsem začala psát sérii Spletitý vesmír, byla jsem zvědavá, zda tomu vůbec někdo bude schopen rozumět, protože jsem říkala, že ta kniha je pro lidi, kteří si chtějí nechat mysl ohýbat jak preclík. Když to lidé čtou, tak říkají: Já tohle vím a netuším, jak to vím, ale vím to a také vím, že je to pravda.“

V poslední části svého interview s The Edge Magazine dostala Dolores otázku, jestli ji napadají nějaké závěrečné myšlenky ohledně posunu vědomí, které by lidem ráda zanechala.

„Posunujeme se do nové frekvence, do nové dimenze, kde bude Nová Země a bude to extrémně krásné. Oni to v těch knihách popsali – ty krásné barvy, že bude všechno naprostá láska.

Posunujeme se pryč od negativity staré Země a bude to kompletní obrat, k nevíře, a my tam teď míříme. Tohle bude na Nové Zemi. V Bibli v Knize zjevení se mluví o novém nebi a nové zemi. A to se právě teď děje. Je to prostě tak, že když měl sv. Jan svou vizi na ostrově Pathos, neuvědomil si, že potrvá pár tisíc let, než se vyplní.

Nejdůležitější je, že žijeme v nejdůležitější době dějin vesmíru a že je velmi důležité tu teď být. Existují tisíce duší, které tu chtějí být, aby toto prožily – i kdyby tu měly být jen několik hodin. Říkají, že i když se jen narodí a za chvilku zemřou, mohou říkat: „Byl jsem tam, když se to dělo.“ Takto důležité je zdejší dění pro celý vesmír. Takže žijete v báječné době, která už se nikdy nezopakuje.“

Osud.cz