POCIT VÝZNAMNOSTI !

20.11.2014 22:01
POCIT VÝZNAMNOSTI ! 

Když má člověk pocit nějaké újmy a snaží se všemožné zvýšit svůj význam, dopadne všechno naopak. Význam je tím menší, čím víc se ho snaží podtrhnout. A naopak člověk, který se o svůj význam nestará, dostává ho bez výhrad. Pocit osobní důležitosti je vždy lstivý přebytečný potenciál. Rovnovážné sily budou dělat všechno možné, aby vás shodily z piedestalu. Vzdáte-li se svého významu, dostanete ho bezvýhradné. Současné se nikdy, v žádném případě, nešetrně nedotýkejte pocitu důležitosti lidí. Tak se zbavíte hromady nepříjemností a°problémů, jejichž příčiny byste nechápal.

Snaha upevnit své postavení a zdůraznit své přednosti je iluze, honba za odrazem v zrcadlovém kruhu. Ale jak se ujistit o tom, že si stojíte dobře a není třeba to dokazovat? Existuje jedna smyčka zpětné vazby, kterou důsledek odstraňuje příčinu. Je třeba vědomě přeorientovat záměr. Místo toho, abyste se snažil předvést, je třeba úplně skoncovat se všemi pokusy o zvyšování svého významu. Když to člověk nedělá (a vy víte, že to dělají prakticky všichni, každý po svém), okolí intuitivně cítí, že jeho význam nepotřebuje potvrzování. A tak se k člověku začínají chovat s větší sympatií a úctou. To způsobí, že duše a rozum se postupné utvrzují v tom, že: „Já opravdu za něco stojím." Zrcadlový kruh v určité chvíli strne, potom se rozjede a pohybuje se vám vstříc. Vaše sebevědomí se zvýší a komplexu méněcennosti jako by nikdy nebylo.

Dále bych se vás chtěl zeptat, o čem byste, tak chtěli příští článek ? piště do komentářů  popřípadě, kdyby chtěl někdo s něčím poradit, piště mě do zpráv. Zároveň bych chtěl poděkovat lidem co mi už napsaly  Děkuju Přeju hezký zbytek dne 
Fotka: POCIT VÝZNAMNOSTI ! 

Když má člověk pocit nějaké újmy a snaží se všemožné zvýšit svůj význam, dopadne všechno naopak. Význam je tím menší, čím víc se ho snaží podtrhnout. A naopak člověk, který se o svůj význam nestará, dostává ho bez výhrad. Pocit osobní důležitosti je vždy lstivý přebytečný potenciál. Rovnovážné sily budou dělat všechno možné, aby vás shodily z piedestalu. Vzdáte-li se svého významu, dostanete ho bezvýhradné. Současné se nikdy, v žádném případě, nešetrně nedotýkejte pocitu důležitosti lidí. Tak se zbavíte hromady nepříjemností a°problémů, jejichž příčiny byste nechápal.

Snaha upevnit své postavení a zdůraznit své přednosti je iluze, honba za odrazem v zrcadlovém kruhu. Ale jak se ujistit o tom, že si stojíte dobře a není třeba to dokazovat? Existuje jedna smyčka zpětné vazby, kterou důsledek odstraňuje příčinu. Je třeba vědomě přeorientovat záměr. Místo toho, abyste se snažil předvést, je třeba úplně skoncovat se všemi pokusy o zvyšování svého významu. Když to člověk nedělá (a vy víte, že to dělají prakticky všichni, každý po svém), okolí intuitivně cítí, že jeho význam nepotřebuje potvrzování. A tak se k člověku začínají chovat s větší sympatií a úctou. To způsobí, že duše a rozum se postupné utvrzují v tom, že: „Já opravdu za něco stojím." Zrcadlový kruh v určité chvíli strne, potom se rozjede a pohybuje se vám vstříc. Vaše sebevědomí se zvýší a komplexu méněcennosti jako by nikdy nebylo.

Dále bych se vás chtěl zeptat, o čem byste, tak chtěli příští článek ? piště do komentářů :) popřípadě, kdyby chtěl někdo s něčím poradit, piště mě do zpráv. Zároveň bych chtěl poděkovat lidem co mi už napsaly :) Děkuju :) Přeju hezký zbytek dne :)