OSVOBOZENÍ !

20.11.2014 22:11
OSVOBOZENÍ ! 

Dostanete vše, co jste rozhodnutý mít, jste-li přesvědčen, že je to vaše, bez podmínek a výhrad. Vaše volba je zákon, který musí být bezpodmínečně splněn. Svoboda volby - rozhodnutí mít - se vytváří energií záměru. Pokud přebytečné potenciály vnitřní a vnější důležitosti odnímají značnou část energie, záměr nebude mít silu. Pro snížení důležitosti věcí je nutno postupovat vědomě a pochopit, čemu přikládáte nadbytečně velký význam a co potom následuje. Energie přebytečných potenciálů se rozplývá v činnosti. Převracejte v myšlenkách cílový diapozitiv a klidně posunujte nohy směrem k cíli, to bude vaše činnost.

Jak se nebát? Najít zajištění, náhradní cestu. Jak se nestrachovat a neznepokojovat? Jednat. Potenciály obav a znepokojení se rozplývají v činnosti.
Jak se zbavit své důležitosti? Brát svoji důležitost jako axiom, vzdát se činností, zaměřených na její zvyšování. Jak se nerozčilovat? Hrát s kyvadlem a narušovat pravidla jeho hry. Neadekvátní reakcí vyvádíte kyvadlo z rytmu, takže vyjde naprázdno. Jak se zbavit pocitu viny? Přestat se ospravedlňovat. Jak se vyrovnat s urážkou a rozhořčením? Přerušit svoji bitvu a pohybovat se po proudu variant.
Co dělat, jestliže není možné se s urážkou a rozhořčením vyrovnat? Prosté si tuto slabost dovolit. Nenuťte se vždycky vyhrávat.
No a nakonec, jak nepadnout pod tíhou problémů? Zachovávat princip koordinace záměru. Místo boje se svými přebytečnými potenciály je nutné působit v rámci očištěného záměru. Záměr se
očisťuje v procesu pohybu.

Kdybyste měli na tento nebo na jakýkoli článek nějaké nutkání něco vysvětlit, rád pomůžu. Klidně mi můžete napsat do zpráv, máte-li nějaké problémy. Rád pomůžu 
Fotka: OSVOBOZENÍ ! 

Dostanete vše, co jste rozhodnutý mít, jste-li přesvědčen, že je to vaše, bez podmínek a výhrad. Vaše volba je zákon, který musí být bezpodmínečně splněn. Svoboda volby - rozhodnutí mít - se vytváří energií záměru. Pokud přebytečné potenciály vnitřní a vnější důležitosti odnímají značnou část energie, záměr nebude mít silu. Pro snížení důležitosti věcí je nutno postupovat vědomě a pochopit, čemu přikládáte nadbytečně velký význam a co potom následuje. Energie přebytečných potenciálů se rozplývá v činnosti. Převracejte v myšlenkách cílový diapozitiv a klidně posunujte nohy směrem k cíli, to bude vaše činnost.

Jak se nebát? Najít zajištění, náhradní cestu. Jak se nestrachovat a neznepokojovat? Jednat. Potenciály obav a znepokojení se rozplývají v činnosti.
Jak se zbavit své důležitosti? Brát svoji důležitost jako axiom, vzdát se činností, zaměřených na její zvyšování. Jak se nerozčilovat? Hrát s kyvadlem a narušovat pravidla jeho hry. Neadekvátní reakcí vyvádíte kyvadlo z rytmu, takže vyjde naprázdno. Jak se zbavit pocitu viny? Přestat se ospravedlňovat. Jak se vyrovnat s urážkou a rozhořčením? Přerušit svoji bitvu a pohybovat se po proudu variant.
Co dělat, jestliže není možné se s urážkou a rozhořčením vyrovnat? Prosté si tuto slabost dovolit. Nenuťte se vždycky vyhrávat.
No a nakonec, jak nepadnout pod tíhou problémů? Zachovávat princip koordinace záměru. Místo boje se svými přebytečnými potenciály je nutné působit v rámci očištěného záměru. Záměr se
očisťuje v procesu pohybu.

Kdybyste měli na tento nebo na jakýkoli článek nějaké nutkání něco vysvětlit, rád pomůžu. Klidně mi můžete napsat do zpráv, máte-li nějaké problémy. Rád pomůžu :)