Ohlédnutí za energetickými změnami roku 2015 a výhled na rok 2016

02.01.2016 20:57

Zde můžete psát...

Ohlédnutí za energetickými změnami roku 2015 a výhled na rok 2016

29.12.2015 11:14

Milí přátelé,

končí rok 2015, který vnímáme jako energeticky nejnáročnější rok za posledních několik století. Energetické změny na planetě Zemi nabraly velkou rychlost a mnohé duše procházely náročným obdobím, kdy nebylo vždy zcela jednoduché udržet se v rovnováze. 

Od počátku roku 2015 jsme byli nekompromisně vedeni k tomu, abychom začali důkladněji rozpoznávat energetické zákonitosti, mechanismy a činitele, které ovlivňují život na planetě Zemi. Postupně se před námi začal odkrývat princip kolektivního tvoření a systém kolektivních energetických konstrukcí, které svazovaly a limitovaly energetické možnosti duší na planetě Zemi. Začalo se nám také ukazovat, kteří činitelé jsou v tomto dění klíčoví a které zákonitosti přispěly k vibračnímu pádu Země. Učili jsme se rozpoznávat, co je Boží plán, Boží pravda a co jsou iluze a magické mechanismy Matrixu. Postupně jsme se "prokousávali" jednou vrstvou za druhou a vnímali jsme čím dál jemnější nuance.

První zásadní energetické změny se začaly projevoval během února a března (u některých duší až v následujích měsících), kdy z mnohých duší začalo mizet energetické překrytí a začaly se ukazovat ve své pravé podstatě. Jednalo se o staré duše z 1. kola tvoření vesmíru, které se zde až dosud nemohly projevit ve své plné síle a maskovaly svůj potenciál, aby měly větší šanci přežít až do dnešních dní. Naše typologie duší doznala značných změn, kdy se nám odkryl dosud málo viditelný svět 1. kola tvoření.  Ačkoli byly tyto změny fascinující, pro ty, kterých se týkaly, to nebylo vůbec jednoduché. Najednou se ocitli v naprosto nezvyklých pocitech. To, co dříve bylo jejich přirozeností, jim najednou nestačilo, nefungovalo, nebo jim nic neříkalo, a to nové, co se v nich rodilo, zatím neuměli pojmenovat, uchopit. Mnozí proto mohli mít pocity selhání a ztráty smyslu života.

Změny se ale nevyhnuly ani ostatním pozemským andělům. Všechny duše s potenciálem (dříve nebo později) začaly být zvedány do vyšších vibrací. To s sebou sice přinášelo vyšší vnímání souvislostí, větší touhu po poznání, pochopení duchovních zákonitostí, posílení intuice a citlivosti, ale často také pocit nedostatku energie, únavy, pocity bezmoci, marnosti či selhání. Mnohým se vrátily staré problémy, které již považovali za vyřešené. Duchovní laťka se začala zvyšovat a to, co až dosud stačilo, stačit přestalo. Naše duše nás začaly vést k pravdě bez kompromisů. Zároveň ale sílily i energetické protitlaky, které rostoucí duše srážely zpět.

Během března byla rozpuštěna jedna z největších magických kolektivních konstrukcí - iluze karmy; iluze o vině a trestu a o tom, že jsme tady proto, abychom pochopili a napravili svá minulá pochybení a hříchy svých předků. Je zvláštní kolik bytostí, které cítí, že Bůh je bezpodmínečná láska, ochotně uvěřilo (a někteří stále ještě věří), že tentýž Zdroj lásky a světla by měl zájem na tom, abychom se vyvíjeli skrze utrpení a bolest. A takovýchto neláskyplných duchovních mechanismů držících lidstvo v energetickém otroctví tady bylo mnohem více. 

V průběhu letních měsíců se podařilo odkrýt, pochopit a rozpustit ty nejzásadnější mechanismy způsobující aktivní odsávání energie světlým duším a planetě Zemi. Druhá půlka roku pak byla ve znamení zvědomování, dočišťování a přetváření energetických důsledků těchto mechanismů. S koncem roku se otevřely konečně i cesty k vzestupu fyzických těl a výraznějším změnám na úrovni hmotné.

Na Zemi (a zejména v ČR a SR) je v tuto chvíli inkarnována spousta nádherných vysokovibračních duší- spousta andělů, bojovníků Světla, přírodních bytostí, inspirátorů i Tvůrců, kteří se až dosud byli nuceni energeticky skrývat, umenšovat, potlačovat, protože jejich okolí a systém byl vůči nim nepodporující, okrádal je o energii a konstrukce Matrixu je držely v zajetí. Se vstupem do roku 2016 přichází období větší svobody.

Pro všechny duše na planetě Zemi se otevírá možnost být konečně samy sebou, být napojeny na Zdroj a žít svůj jedinečný potenciál v souladu s Božím řádem. To je něco, co tady celé tisíce let nebylo energeticky možné. Platí to i pro tzv. deficitní duše, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem a neměly až dosud napojení na Zdroj, což omezovalo jejich schopnost duchovně růst a konstruktivně tvořit a nutilo je žít z energie ostatních. I těmto duším se v závěru roku dostalo bezpodmínečné Boží lásky a byly přetransformovány tak, aby mohly být šťastné a přispívat k vzestupu planety Země. Budou se tomu sice muset postupně učit, ale cesta je otevřená.

Budeme také moci mnohem více každý sám tvořit svou realitu a nebudou nás brzdit kolektivní myšlenkové konstrukce, které až dosud limitovaly, co je či není možné. Znamená to, že názory, přání a zkušenosti jiných už nebudou tvořit energetické mantinely, ve kterých jsou ostatní nuceni se pohybovat, ať chtějí, či nechtějí. Kolektivní vědomí se stalo pouhým informačním polem, nikoli kolektivním energetickým vězením, jak tomu bylo dosud.

V energetické rovině je cesta připravená. Více a více duší teď bude mít šanci se probudit a začít chápat a vnímat vyšší souvislosti. Konečně také bude možné vidět změny i na hmotné úrovni a realizovat (nej)vyšší vize v každodenním životě. Vysokovibrační duše, které jsou tady, aby podpořily vytoužené společenské změny, se konečně budou moci dostat na oči veřejnosti a postupně zastávat důležité společenské pozice. 

Díky tomu, že konstrukce Matrixu povolily, nebudou už nás naše duše tak překotně "tahat nahoru". Tempo růstu se oproti roku 2015 zřejmě zmírní a budeme moci žít a tvořit ve větším klidu. Energetické změny, které nám přišly a ještě budou přicházet do života, tak budeme mít možnost lépe uchopit a zakomponovat do života.

 

My vstupujeme do roku 2016 s následujícím záměrem:

Otevírám se tomu, aby se moje duše konečně mohla projevit v celé své pravdě a v celém potenciálu. Opouštím cestu kompromisů a sebepotlačování a rozhoduji se být sám/sama sebou.

Otevírám se tomu, aby se mi ukázaly cesty a způsoby, jak uplatnit a rozvinout svůj jedinečný potenciál na všech úrovních bytí a v souladu s Božím řádem.

Otevírám se tomu, aby moje duše v souladu s mým vědomím harmonizovala a přizpůsobovala mé fyzické tělo tak, aby se v něm mohla co nejlépe realizovat. 

Otevírám se tomu, aby se mi ukázaly cesty, jak láskyplně a harmonicky uchopit soužití s osobami, jejichž vědomí, vnímání a způsob života jsou vibračně nižší než ten můj.

Otevírám se tomu, aby mi do života vstoupili ti "správní lidé", tedy duše, se kterými budu rezonovat a budu s nimi schopen/schopna tvořit v lásce, sdílet a násobit energii.

Všechny tyto záměry ať se realizují s láskou a lehkostí, tempem a způsobem, které mi budou příjemné a budou mi přinášet radost.

 

 

Tento náš záměr berte opět jako pouhou inspiraci. Můžete se přidat, můžete si jej jakkoli přetvořit. Každý máte své vnímání, své vnitřní vedení a své jedinečné způsoby sebevyjádření. Tak si důvěřujte, jako vašim úžasným duším důvěřujeme my dva.

 

Hodně štěstí, lásky, radosti a lehkosti v roce 2016!

S láskou Iva a Martin

 

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi, 2015. Článek smí být dále šířen a kopírován pouze v neupravené a nezkrácené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.Více zde: https://www.benodis.cz/news/ohlednuti-za-energetickymi-zmenami-roku-2015-a-vyhled-na-rok-2016/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.benodis.cz%2Fnews%2Fohlednuti-za-energetickymi-zmenami-roku-2015-a-vyhled-na-rok-2016%2F