Odstrihávanie sa od všetkého, čo nie je láskou.

30.01.2015 23:41

 

Srdečně zdravím

a se souhlasem autorky Vám s radostí přeposílám, co mě oslovilo a zapadá mi to jako "puzzle" do skládačky. :)))

"Šanel" z FB - informace k energiím polsedních lednových dní. ;) 

Ze srdce *d.

 

P.S. V následujícím mailu pošlu ještě i šanelem přijatý obrázek "LÉČENÍ SEBELÁSKY" - pohlazení po duši! ;)

 

21. 1. 2015

Informácie
1. časť

Odstrihávanie sa od všetkého, čo nie je láskou.

Kozmická realita nie je len svetom, ktorý vidíme, ale i realitou /realitami/ duchovných bytostí - energií lásky, ktoré nám neviditeľným spôsobom pomáhajú. Je to duchovný svet Jednoty v ktorom sú i energie archanjelov a anjelov. A práve tieto bytosti teraz citeľne pri nás stoja a sú nápomocné pri LIEČENÍ LÁSKY. Ich rozmerovosť /planetárnych strážnych anjelov/ je z nášho pohľadu až neskutočná. Ich výška dosahuje cca 50 metrov /hovoríme o energetických anjelskych telách/ Sú to strážci nielen v dimenzii 3D a čiastočne 4D, ale i päťdimenzionálni. Vibrácie farieb zlatej /žltej/, modrej, zelenej a červ enej. Pomáhajú nám svojou bezpodmienečnou láskou /okrem liečenia na planéte/ pri transformácii planetárnych duchovných zrkadiel. Viem, že je náročné tieto akrobatické kúsky pochopiť, ale skúsme si predstaviť, že preskladávame kocky, aby boli tam, kde patria. Tým i pohľad na pravé hodnoty, čím meníme obraz.
Pokúsim sa aspoň trochu vysvetliť, že materiálny sen v ktorom sme dlho žili je nereálny. Je ilúziou neprirodzeného svetla. V podstate sme žili akoby pod tmavým plášťom. Inými uhlami natočených /odsmerovaných/ zrkadiel. To znamená, že svetlo vyžarujúce z nás a zo Zeme tým bolo zablokované - ako i tok energií. Je to podobné, ako keď sa nepostavíme pred zrkadlo, ale len vedľa zrkadla......a v tom prípade sa v ňom nevidíme. .
Uhly svetla dopadajúceho na Zem /Slnko, solárna sieť vedomia Centrálneho Slnka/ súvisia s kvadratúrami /kvadranty/ času /spektra/,časovými líniami, kockami času z ktorých je vytvorená časová Jednota. Tieto kvadranty sú neporovnateľne väčšie ako naše pozemské. V skutočnosti je to tak, že sme neustále súčasťou nielen reality, ktorú zmyslove vnímame, ale i Jednoty času.
Jednotlivé kroky zo strany temna, ktoré sú už verejnosti známe a ďaľej sa oslobodzujúcimi energiami odtajňujú nebudeme detailne rozoberať. Okrem iného s tým súvisí i včerajší kód. O čo sa konkrétne jedná. Odsmerovávaním zraku, ktorým absorbujeme svetlo /inými uhlami/ bola energeticky zablokovaná "cesta"....most, spájajúci nás s vedomím /s tým súvisí DNA, ľavá a pravá hemisféra,neurony, neuronové výbežky, energetické body tela, meridiány, atď/. Jednoducho povedané - prestala prúdiť láska. Prestali žiariť energetické body, týkajúce sa frekvencie lásky, súvisiace s nemateriálnymi vzorcami myslenia. Všetko bolo uspaté ako v rozprávke o Šípkovej Ruženke. Dôsledkom uspatia /zablokovania/ bolo "oddelenie" od schopností, ktorými sme disponovali. Zostalo nám aktívnych pár percent mozgovej kapacity a ...k tomu ako "bonus", neschopnosť hlboko precítiť, vcítiť sa, byť nielen slovom, ale i skutkom empatickými. To znamená, že sme sa pohybovali v povrchnosti materiálneho myslenia a týmto spôsobom sme sa pozerali na seba, na ľudí, na Zem....na realitu v ktorej žijeme.
Archanjelske a anjelske energie obsahujú potenciál všetkých farieb. Sú nežné, jemné, ale i akčné Emotikona smile. To je i včerajšie /nielen včerajšie, pretože je to záležitosť pár dní/ passo doble, kedy z nás prúdili slová, ktoré bežne nepoužívame Emotikona smile. Zelené a modré energie anjelov nás liečia a ....zlatá /žltá/ a červená chráni a udržiava poriadok na Zemi. Čo súvisí i s práve prebiehajúcimi sopečnými erupciami. V miestach, ktoré sú označené v kódoch /energetické priesečníky/.

 

2. časť

Anjelske energie svojou "nadčasovosťou" bezpodmienečnej lásky, ktorá na Zemi dlho nebola IN - pomáhajú uvoľňovať tlak v Zemi i v nás, zpriechodňovať most medzi hemisférami a tým i medzi fyzickými a nefyzickými realitami. A to sa týka i zmyslového a mimozmyslového vnímania. Uvoľňovanie tlaku súvisí s energiou, ktorá bola blokovaná /v hlave - ľavá hemisféra, Eustachova trubica, spánková oblasť, energetické body čeluste, epifýza, zrak, na svetlo citlivé bunky, atď..../
Tým, že sa uvoľňuje tlak na výrazne blokovaných miestach - uvoľňuje sa i energia súvisiaca s "obojkom", ktorým sme boli škrtení. Meniace sa uhly energetických zrkadiel sú truhlicou v ktorej je všetko, čo obsahuje slovo láska. Otvárame ju prítomným okamihom. To znamená, že sa to týka i hojnosti, ktorej tok bol odsmerovaný sieťou vstrebávajúcou financie patriace všetkým. Peniaze, ktoré majú byť prostriedkom výmeny energií sa stali prostriedkom manipulácie a ich narastajúci deficit oberal ľudí o možnosť tvoriť v tej oblasti, ktorá je jeho intuitívnemu srdcu blízka. Intuitívne tvorenie láskou, pomáha udržiavať tok voľne prúdiacich energií.
Emocionálne uvoľňovanie tlaku /LIEČENIE SEBELÁSKY/, expandujúce energie zdroja svetla /duchovné srdce/ súvisia so sebaprijatím. Tým i odstraňovaním blokov, ktoré máme. Je veľmi dôležitým liečením /harmonizáciou/ v súvislosti so zmenou myslenia. Čím viac sa necháme vťahovať do nízkych vibrácií negativity - tým menej sa pozeráme zrakom srdca /preciťovaním/. Tým menej nám niečo hovorí okno príležitostí na ktorom si prijímaním negatívneho myslenia sami zaťahujeme žalúzie. Tým menej sa nám darí vidieť objektívne.
Pre lepšie pochopenie : Predstavme si, že sme dlho žili so zatiahnutými žaluziami pred očami /svetlo, zvuk/, okolo srdca i okolo planéty. Keď preciťujeme, nepozeráme sa na svet cez "okuliare" 3D, čiastočne 4D /materiálne myslenie/.....keď s láskou prijímame seba i bytie /každú čiastočku svetla/ - otvárame svoje srdce, pomáhame Zemi, ale i svojmu okoliu. "Vyťahujeme" žalúzie, za ktorými sme žili. Tak dôležitá je prejavená láska. Jednoducho krásna ako sedmokráska Emotikona smile.
Duchovné zrkadlá, ktoré spoločne natáčame správnym smerom /pre človeka pozitívnym/ sú nami prejavenou láskou. "Otváraním" žalúzií sa mení naše myslenie. Presmerovávame pohľad na všetko, čo je pre človeka dôležité. Znovu sa vraciame k pokore voči bytiu, ktorým sme, ale i k energii radosti.........Ilona