O PODSTATĚ ČASU - Igor Chaun ( a Morgan Freeman a Julian Barbour :-)

11.01.2014 22:08

 

O PODSTATĚ ČASU - Igor Chaun ( a Morgan Freeman a JulianBarbour :-)

www.youtube.com/watch?v=dm0n1IHgvKM&feature=share&list=PLC9CE96241519D6DF&index=18

 

Zveřejněno 23. 01. 2013

Proč se tím zabývat? - Protože hledáme svou vlastní SVOBODU za iluzí času. Svou Původnost ... přes kterou se teprve dostaneme snáze a opět - ke Stvořiteli... A naplníme tak volání svého srdce...
WIKIPEDIA: Julian Barbour (born 1937) is a British physicist 
with research interests in quantum gravity and the history of science.

Ukázka z dokumentu Cestování červí dírou s Morganem Freemanem II - 03 - Existuje doopravdy čas - (Discovery Channel. 2011)

IGOR: Jsem hluboce přesvědčený, 
že co nyní od Juliana uslyšíte, je předvojem 
skutečného pochopení ČASU a jeho úlohy 
v našem biologickém vnímaní bytí. 
Vše, co tento muž říká, jsem ke svému překvapení 
„viděl a cítil" - a zůstal před tím hluboce užaslý - 
při zážitcích změněného stavu vědomí v brazilské Amazonii.... 

Domnívám se od té doby, že čas je 
„jen" pomocnou „SÍTÍ VNÍMÁNÍ", 
rozprostřenou pro náš rozměr života, pro jeho chápání, 
ale není lineární dle našeho vnímání, ve skutečnosti neexistuje, 
a je součtem již předem existujících bodů realit, 
vytvořených v kreativních výtryscích z vůle a milosti Stvořitele 
pro každou naši myšlenku, pro každou naši představu, 
pro každé naše rozhodnutí. 

V multigenialitě vesmíru Vše už „je" 
a posunem našeho vědomí jen aktivujeme ‚
různé už EXISTUJÍCÍ „PLOŠKY REALITY" 
a teprve jejich aktivací a zřetězením vytváříme 
svůj „čas", svůj „příběh", svůj osud... 
- A svou cestu za poznáním... Kvůli které to tu VŠE JE... 

Dopředu jsem v tomto dokumentu předpokládal 
příklad o filmovém pásu, kde okénka už existují natočená, 
ale teprve jejich zhlédnutím a zřetězením se aktivují do „zdánlivého děje"...
FASCINUJÍCÍ.... - Proč se tím zabývat? ... 
Protože hledáme svou vlastní původní SVOBODU ... za iluzí času. 
Svou Původnost ... přes kterou se teprve dostaneme snáze a opět 
- Ke Stvořiteli... A naplníme tak volání svého srdce...