Nikolaj Levašov: O KLIMATICKÝCH ZBRANÍCH

03.04.2014 22:18

Nikolaj Levašov: O KLIMATICKÝCH ZBRANÍCH

 

Protiruská anticyklóna

Interview Nikolaje Levašova pro noviny Prezident, vyšlo 19. 8. 2010

Dnes nabízíme našim čtenářům interview s ruským radiofyzikem a akademikem Nikolajem Levašovem. Podělí se s námi o svou vizi událostí, které se odehrály v létě 2010 v Rusku.

Pod iontovou čočkou

Tématem našeho rozhovorou jsou tzv. přírodní anomálie a kataklyzmata, která se odehrála v létě 2010 v naší zemi. Tento rok byl nazván nejstrašnějším rokem. Lidé jsou vyděšení a dychtí se dozvědět, jaký osud může očekávat lidstvo v budoucnu. Škála přírodních katastrof, které se dějí na celém světě, je bezprecedentní. Ruští vědci a meteorologové na základě pozorování počasí po 130 let a na základě pěti miléniových záznamů z různých historických pramenů dosvědčují, že v Rusku dosud nikdy nebylo nic takového pozorováno.

Jde o to, že to ani nemohlo být pozorováno, protože to, co se děje teď, alespoň v Rusku, je důsledek současné aplikace geofyzikální a klimatické zbraně. Pokud jde o mě, pozoruji něco podobného poprvé. Američané použili klimatickou zbraň již několikrát. Zejména ji použili proti Evropě v r. 2003, kdy bylo umělé extrémně horké počasí vytvořeno např. ve Francii, aby donutili evropské země nakoupit geneticky upravené potraviny vyrobené v USA. Jak je všeobecně známo, Evropa trvá na přísné pozici ohledně konzumace organické stravy. To je pro USA velmi nevýhodné, a snaží se vše ovládat, včetně „vezdejšího chleba“ všech lidí, a chce, aby vše bylo závislé na jejich vůli a přání.

Mimochodem, geneticky upravené potraviny ovlivňují reproduktivní funkce organismu. Výzkum prokázal, že pokud budou lidé konzumovat geneticky upravenou stravu, stanou se ve druhé až třetí generaci neplodnými. Jinými slovy, není potřeba rozpoutávat žádnou válku, aby lidé museli umírat. Z nějakého důvodu bílá rasa, nejméně početná v populaci, je zde hlavním cílem. V r. 2003, kdy byla proti Evropě použita klimatická zbraň (Francie, Španělsko), byla srpnová teplota v některých oblastech více než 60°C! Mnoho lidí tehdy zemřelo. Když byla zjištěna příčina této události a zbraň byla zničena, teplota ostře poklesla k normálu a začalo pršet. Později některé zprávy masmédií hlásily, že nad Evropou zmizela ozonová díra.

- Klimatická zbraň je velmi primitivní, ale spolehlivý nástroj. Zdá se, že musí jít o něco velmi složitého, ale ve skutečnosti je to prostý systém, který je všeobecně znám a byl vyvinut i v Sovětském svazu. Avšak po pádu SSSR bylo mnoho vědců přetaženo do USA, kde byly pro ně vytvořeny příznivé podmínky, a oni dokončili výzkum, který začali v SSSR. Pozemské stanice a vzdušná pole, která umějí vytvářet mocnou radiaci, byla vytvořena na Aljašce, v Grónsku a v Norsku. Také satelity, které jsou na synchronních oběžných drahách a poskytují televizní vysílání, telefonování a další komunikace, mohou nést vojenské vybavení.

Satelit je na synchronizované oběžné dráze, když rychlost jeho rotace odpovídá rychlosti rotace Země. Tak jsou satelity jakoby zavěšeny nehybně nad jistým bodem zemského povrchu. Právě tento druh satelitů má nizkoenergetické vysílací a přijímací antény, protože získávají energii, aby mohly řídit mikrovlnnou radiaci. Satelity namíří mocnou radiaci na nějakou oblast Země, kterou si zvolí ti, kteří koordinují podobné akce, z pozemských stanic na Aljašce, Norsku či Grónsku, aby vytvořili iontovou čočku na určeném místě.

-         Co je iontová čočka? Když tyto satelity vysílají radiaci, současně si ji vysílají i mezi sebou. Tak vznikne superpozice z mnoha satelitů a vytvoří stojící vlnu na potřebném místě a v potřebném objemu. Vlna je pumpována na takovou úroveň, že v horních vrstvách atmosféry, kde je ozon a kde se pohybují satelity, dojde k ionizaci. Ochranná vrstva zmizí; pak se objeví ionty, které již nechrání povrch Země, a na Zemi začne proudit touto dírou mocný paprsek vesmírné radiace, včetně nebezpečného gama záření. Je zřejmé, že když se otevře takové „okno“, všechno na povrchu Země bude spáleno; to bylo pozorováno r. 2003 ve Francii, Španělsku a dalších zemích západní Evropy. Když bylo zničeno satelitní zařízení odpovědné za takovou hrůznost, pekelné horko skončilo a vše se jednou provždy vrátilo k normálu. Další roky v srpnu často pršelo, což se nikdy předtím nestalo, a teplota byl mezi 20 a 25°C.

V letošním létě jsme měli totéž v Rusku, avšak v horší verzi. Proč? Zaprvé, byla vytvořena enormní iontová čočka nad Východoevropskou nížinou, a vědci to potvrdili, dle jejich dat se ozonová vrstva zmenšila v této oblasti o 43%! Prostě, objevila se tam obrovská ozonová díra. Horko ozonové díry nevytváří; ty vznikají v horních vrstvách atmosféry, kde jsou teploty velmi nízké, a proto vysoké teploty a horké léto nikdy nezpůsobily zmenšení síly ozonové vrstvy a vytvoření díry.

Tato anomálie je zřetelně umělého původu. Mimoto, ozonová díra se nemůže vytvořit nad Východoevropskou nížinou z mnoha dalších důvodů, které zde nyní nebudeme rozebírat. Navíc k mocné iontové čočce a silnému ultrafialovému záření a tvrdé radiaci z vesmíru, které proudily nad nechráněné území, byla použita takzvaná geofyzická zbraň. Její účinek spočívá v tom, že horko nepřichází odshora, ale odspoda. Jinými slovy, jisté technologie, které teď nebudu specifikovat, ovlivňují termální konduktivitu zemské kůry, a výsledkem je, že ta se ohřívá zevnitř. Je známo, že v té oblasti je kůra velmi tenká.

-         Odspoda se smažíme, odshora pečeme.

Podstata geofyzické zbraně je následující: zemská kůra není nejzranitelnějším místem. Naopak, je nejspolehlivější. Avšak jak je všeobecně známo, pod ní je hořící horké magma. Nejtenčí vrstvy kůry, které jsou přímo v kontaktu s magmatem, přestože mají nízkou tepelnou vodivost, se tedy ohřívají, což vede k tomu, že se mírně ohřívá i povrch. Jestliže se tepelná vodivost nízkých vrstev zemské kůry zvětší, pak začne magma fungovat jako horká pánev a silně ohřívá horní vrstvy kůry. Samozřejmě k tomu nedojde tak rychle jako na skutečné pánvi – olej nebude prskat – ale teplo v horní vrstvě zemské kůry bude zřetelné. Nastává tzv. efekt horké smažicí pánve.

Takže už máme dva ohřívací systémy – odshora i zevnitř Země.

Když byla klimatická zbraň vyřazena, velmi rychle se obnovila tepelná rovnováha, ale „horká smažící pánev“ – ohřátá zemská kůra – nemůže vychladnout rychle, ani když se obnoví normální tepelná vodivost. Takže tyto dva zahřívací systémy vytvářejí něco jako termální past pro anticyklónu. Když přišla na naše území, dostala se do této pasti a zastavila se. Zůstala tiše stát, nikam se nehnula po jeden a půl měsíce! Něco takového se v přírodě nikdy nemůže stát. Anticyklóna nemůže bez hnutí stát na místě půl druhého měsíce.

-         Nemůže to být přírodní jev. V přírodě se stále něco děje: nějaké procesy, změny tlaku, pohyby vzdušných mas, atd. V nejlepším případě anticyklóna může stát na místě pár dní. Cyklóna nad Ruskem se začala pohybovat teprve tehdy, když byly zničeny klimatická i geofyzická zbraň. Klimatická zbraň byla zničena 20. července. Poté začalo pršet v celé Evropě a teplota se vrátila k normálu. Jak si vzpomínáte, červenec byl v Evropě také velmi horký, teploty dosahovaly 40 – 45°C, a nebyla ani kapka deště. Po 20. červenci začalo pršet v Evropě i v Rusku do několika hodin poté, co byla klimatická zbraň zničena.  Ale teprve až byla zničena geofyzická zbraň, 22. července, anticyklóna se začala pohybovat. Vlastně od 20. července v Rusku téměř pravidelně tu a tam pršelo, jak v Moskvě, tak v regionech. Alespoň na Sibiři, kde bylo také extrémně horké počasí, začalo pršet a teplota rychle poklesla – ze 40°C na 20-22°C! Ale „horká smažící pánev“ ve Východoevropské nížině, kde jsme my, nemohla okamžitě vychladnout, i když se anticyklóna pohnula a začalo pršet. 24. července jsem měl svou pravidelnou měsíční schůzku se svými čtenáři v Moskvě, kde jsem je informoval, že klimatická i geofyzická zbraň byla zničena 22. a 22. července. Poté jsem dostal vzkaz, že poblíž Samary zmizelo několik jezer v puklinách na dně během několika hodin.

Víte, normálně, když je velké horko, jezera se mohou vypařovat a stát se mělčími, a v bahně na dně se mohou objevit pukliny, jak postupně vysychá. Ale v tomto případě jezera nevyschla; byla plná vody, a když se ztratila pod zem, byly na dně zjištěny obrovské pukliny. Ukazuje se, že pukliny se objevily na dně pod vodou, což se nemohlo stát kvůli horkému vzduchu, ale kvůli horké půdě, jinak řečeno kvůli horké zemské kůře. Bylo několik podobných zpráv, které toto oznámily.

Nejzajímavější na této historce je, že horko trvalo měsíc a půl a nespadla ani kapka deště. Nicméně, tehdy nedošlo ani k jednomu ohni, i když teplota byla vysoká a všechno vyschlo. Avšak jakmile byly obě zbraně zničeny a začalo pršet, náhle zachvátily zemi požáry, a jejich příčinou bylo žhářství.

Otázkou je, proč nebyly požáry dříve? Vzpomínáte si na situaci kolem Moskvy v r. 2002, kdy hořela kolem rašeliniště, a auta s vojáky padala pod zem, protože rašelina hořela zevnitř a doutnající oheň vystřeloval ven a vše spaloval?

- Jistě, to si všichni pamatujeme. Mimochodem, teplota v kraji Orlovskaja byla v té době 40-45°C a nebyl tam ani jediný oheň! Stejná situace byla pozorována v Tambovském kraji.

-         Tehdy byla teplota 30-35°C, ne více, a nyní byla průměrná teplota 35°C, ale nikde žádné požáry nebyly, až do 20. července! Teprve až po zničení obou zbraní začalo Rusko hořet. Nezdá se to podivné? Ohně se často objevily na místech, o které měl někdo zájem; z nějakého důvody potřebovaly právě tyto oblasti. Někdo chtěl vyčistit tyto oblasti pro své vlastní účely. Bylo to žhářství, určitě, ale většina žhářských útoků se odehrála v blízkosti vojenských strategických objektů, kde byla skladována munice. Byla odvezena údajně z důvodu zabránění explozi, ale kdo ji odstranil, kam a proč, nikdo neví. Také některá výzkumná a průmyslová centra, která vyvinula a vyrobila nejnovější zbraně pro ruskou armádu, shořela.

 

V únoru 2009 Američané vytvořili mocné hurikány a namířili je na západní Evropu, zejména na Francii. Bylo zničeno několik satelitů, které byly součástí hurikánového systému. Vzpomínáte si na informaci, která prošla médii, že spadl a shořel satelit, který se srazil s ruským? Takže, na Evropu mířil mocný Američany uměle vytvořený hurikán ze západu, z Atlantického oceánu. Když byly zničeny satelity, ti, kteří je zničili, obrátili hurikán a ten šel opět do USA. Bylo to poprvé v historii USA, kdy hurikán v únoru dopadl na východní pobřeží. Kdyby s tím byli mohli něco udělat, určitě by to udělali, ale nemohli.

 

V roce 2003 dosáhla teplota v některých oblastech Francie 60°C! Když byla klimatická zbraň zničena, teplota se rychle snížila na 25° a začalo pršet.

 

Myslím, že to není náhoda, že podobná akce byla podniknuta proti Rusku a částečně proti Evropě v roce 2010. Podle předpovědí amerického jasnovidce Edgara Cayce, který četl informace z budoucnosti a napsal 150 000 předpovědí, které se uskutečnily, tedy podle něj se v r. 2010 Rusko mělo pozvednout na základně novou úroveň. Měla být 

vytvořena nová společnost s dramaticky novým přístupem k přírodě a k světu. Rusko se stane světovým vůdcem a žádná jiná země ho nepřekoná, a celý svět ho bude následovat. Nakonec zaujme místo, které mělo zaujmout už dávno. Je vysoce pravděpodobné, že meteorologické útoky se mohly vztahovat k tomuto momentu, protože Američané čtou Cayce, doufám, a perfektně vědí, že když se splnilo 150 000 předpovědí na 100%, pak se musí splnit i toto. Jak by tomu mohli zabránit? Mohu to udělat tak, že zničí ty, kteří mohou vytvořit novou společnost, která by mohla existovat na principech spravedlnosti, nikoliv rovnosti.

Veřejné mínění bylo ostře rozděleno do dvou velkých skupin. První začala mít podezření, že se s počasím děje něco nepravého, a dohadovat se, že se možná události odehrávají tak, jak jste právě řekl. Druhá skupina se domnívá, že všechno, co se stalo, bylo výlučně přírodním jevem, z důvodu klimatické změny, přemístění pólů, skleníkového efektu, globálního oteplování atd.

Ano, klima se mění. Vžycky to tak bylo. Ale to, co se děje tady, je něco úplně jiného. Žádná klimatická změna by nemohla udržet anticyklónu bez pohybu na jednom a tom samém místě po dobu jednoho a půl měsíce! Žádná klimatická změna nemůže způsobit, aby se ohřívala zemská kůra zevnitř tak, že jezera náhle zmizí pod zemí v trhlinách ve svém dně. Zde je jiná situace. Nevědomost je ten nejhorší stav, v němž se lidé mohou nalézat. Proč? Pokud něco nechápou nebo neví, neznamená to, že to neexistuje. Bohužel Rusové nejsou ti nejsčetlejší lidé na světě, stejně jako za doby Sovětského svazu. Kdyby lidé více četli, pak by věděli, že ruští hackeři se prolomili na webové stránky a získali odtud dokumenty ukazující, že globální oteplování je fikce vymyšlená těmi, kteří používají klimatické zbraně, aby zakryli své odporné aktivity.