Nevhodný artefakt z Peru

08.11.2016 23:34

Nevhodný artefakt z Peru

Nevhodný artefakt

V současnosti má moderní věda k dispozici spoustu unikátních artefaktů, jejichž účel nedokáže vysvětlit. Ačkoliv, možná by i mohla, to by se ovšem nehodilo mocným tohoto světa.

Na základě studia množství starověkých textů a nalezených předmětů, můžeme dojít k závěru, že kdysi tu byla civilizace na velmi vysoké úrovni. Pokud bychom si to ale opravdu přiznali, musela by být přepsána celá historie lidstva.

Artefakt DISCO COLGANTE, který se nachází v peruánském muzeu v Limě, nedá spát ani vědcům ani astronomům již několik let. Předmět je kotoučovitého tvaru, jsou v něm průřezy a je rozdělen do sektorů paprsky, které vycházejí z jeho středu. Podle odhadů je doba vzniku artefaktu 1. – 8. století n.l.

Svou podobou připomíná disk spirální galaxii a je zajímavé, že místo vyznačené na jednom z paprsků odpovídá poloze naší sluneční soustavy v Mléčné dráze.

galaxieVědce zaskočilo, že my sami jsme získali znalosti o vypouklosti středů spirálních galaxií relativně nedávno, a to pomocí nejnovější technologie. Největší záhadou ale je, jakým způsobem se tvůrci artefaktu dozvěděli o existenci ramen Galaxie a středové výduti. Nelze to zjistit prostým pozorováním, k tomu je potřeba vyhodnotit zobrazení z několika různých bodů.

Jak mohli dávní indiáni vědět o uspořádání Galaxie a o pozici naší sluneční soustavy v ní?

Možná, že nastala doba spojit všechny naše znalosti o starověkých civilizacích a nalezených artefaktech do jednoho celku a zásadním způsobem přehodnotit naše místo v dějinách lidstva.