"Nekonečné Já"

15.06.2015 09:27

 

"Nekonečné Já"

 

Zpočátku může být těžké poznat, co nás motivuje.
Rozdíl je v tom, že MYSL CHCE PŘEDEVŠÍM KONAT,
kdežto DUŠE CHCE PŘEDEVŠÍM BÝT.
 
NEKONEČNÉ JÁ JE NAŠÍ ESENCÍ.
/často používám výraz "Nekonečné Já" namísto výrazů jako vyšší já, duch nebo duše - snažím se vyjadřovat trochu jasněji, chci tím říct, že mám na mysli tu část sebe samé, která si při NDE  - zážitek blízké smrti uvědomovala, že nejsem jen tělo; tu část, která cítila, že je součástí každé jednotlivé věci, že tvoříme Jednotu. Spojovala jsem se s čistým vědomím jako nekonečná, úžasná bytost a bylo mi v tu chvíli naprosto jasné, proč jsem právě teď v tomto těle a v této životní situaci. Tato moje část chápe, že iluzi oddělenosti vytváří příliš silná idetifikace s vnějš&i acute;m světem./

NEKONEČNÉ JÁ JE NAŠÍ ESENCÍ. JE TO NAŠE PRAVÁ PODSTATA - ŽE JE DŮLEŽITÉ BÝT LÁSKOU.
INTELEKT JE JEN NÁSTROJEM K NAVIGACI TÍMTO ŽIVOTEM.
Vymýšlí, jak vydělat dostatek peněz, abychom měli co jíst a mohli zaplatit nájem, .... ZATÍMCO DUŠE CHCE PROJEVIT SAMA SEBE.
 
NEKONEČNÉ JÁ, TO JSOU NAŠE INSTINKTY A NAŠE INTUICE.
Když kupujeme dům, rozum zúží naše možnosti výběrem určité lokality, stanovením rozpočtu a podobně.
Konečné rozhodnutí o konkrétním místě k životu však může nakonec vycházet z vnitřního pocitu.
Z nějakého místa máme prostě dobrý pocit, který nejsme schopni nijak logicky vysvětlit.
TO JE NEKONEČNÉ JÁ.

Naše komplikované životy někdy způsobí, že zapomeneme na své spojení s vesmírnou energií a na své přirozené schopnosti.
Přestaneme naslouchat sami sobě a začneme se vzdávat své síly, přenecháváme ji vnějším silám, jako jsou nadřízení, učitelé nebo přátelé.

KDYŽ BLOKUJEME SVÉ POCITY, ZTRÁCÍME I VĚDOMÍ VLASTNÍ VELKOLEPOSTI, PROTOŽE EMOCE JSOU BRÁNOU K DUŠI.
JENŽE MY JSME KOMPLEXNÍ BYTOSTI A ČASTO SE POKOUŠÍME SVÉ EMOCE KONTROLOVAT.

POKUD ŽIJEME NĚJAKOU DOBU VE SVÉ MYSLI, ZTRÁCÍME SPOJENÍ SE SVÝM NEKONEČNÝM JÁ A ZAČNEME SE SAMI CÍTIT ZTRACENÍ.
K TOMU DOCHÁZÍ JESTLIŽE JSME VĚTŠINU ČASU

V MODU  D  Ě  L  Á  N  Í  MÍSTO V MODU  B  Y  T  Í.
TO DRUHÉ ZNAMENÁ ŽÍT Z DUŠE A BÝT VE STAVU
 D  O  V  O  L  E  N  Í.
TO JEST DOVOLIT SI BÝT TÍM, ČÍM A KÝM JSME, ANIŽ TO JAKKOLI POSUZUJEME.

BÝT ALE NEZNAMENÁ NICNEDĚLÁNÍ.
ROZDÍL JE V TOM, ŽE ZŮSTÁVÁME V PŘÍTOMNOSTI A NAŠE ČINY PRAMENÍ Z NÁSLEDOVÁNÍ NAŠICH EMOCÍ A POCITŮ.

DĚLÁNÍ JE OPROTI TOMU ZAMĚŘENÉ NA BUDOUCNOST, KDY NÁS MYSL VEDE OD JEDNOHO ÚKOLU KE DRUHÉMU S CÍLEM DOSÁHNOUT URČITÉHO VÝSLEDKU BEZ OHLEDU NA NÁŠ SOUČASNÝ EMOČNÍ STAV.

Zjistila jsem,že k poznání, jestli mé činy vycházejí z " dělání " nebo z "bytí ", stačí podívat se na emoce za každodenními
rozhodnutími.
JE TO STRACH ČI NADŠENÍ?
KDYŽ VŠECHNO, CO KAŽDÝ DEN DĚLÁM, POHÁNÍ NADŠENÍ A CHUŤ DO ŽIVOTA, POTOM JE TO " BYTÍ ",
ALE KDYŽ JSOU ČINY VÝSLEDKEM STRACHU, PAK JSEM V MODU "DĚLÁNÍ ".

Když se cítíme vykolejení a jsme přesvědčení, že je s námi něco špatně - musíme něco udělat nebo něco získat, abychom
se napravili -, hledáme to vně. Chodíme za ostatními a doufáme, že nás vylepší. Možná se pak cítíme lépe, ale většinou nám to
vydrží opravdu jen chvíli, a nakonec se cítíme dokonce ještě hůř.

Když se však zaměříme na to, kým život chce, abychom byli - a naladíme se na své emoce, které nás motivují 
- spojíme se S DUŠÍ SVÉ VELKOLEPOSTI. JAKMILE SI TOTO SPOJENÍ DOVOLÍME A VEZMĚME SI ZPĚT SVOJI MOC, MÁME NAJEDNOU JASNO A ŽIVOT ZAČNE FUNGOVAT.

VYCHÁZÍME-LI Z TOHOTO PROSTORU  B Y T Í   T Í M, 

K  Ý M   J S M E, pak se můžeme rozhodnout učit se od guruů, učitelů z knih nebo duchovních filozofií. ZAČNEME SI UVĚDOMOVAT VLASTNÍ VNITŘNÍ VEKOLEPOST A PRAVDU A PŘESTANEME VĚŘIT, ŽE OSTATNÍ MAJÍ MOC, KTEROU MI NEMÁME. KDYŽ SI UVĚDOMÍME SVOU VELKOLEPOST A BUDEME ŽÍT VE SVÉ PRAVÉ PODSTATĚ, KTEROU JE
                       L      Á      S      K      A
PAK SI DOKONCE V RÁMCI SYNCHRONICITY PŘITÁHNEME VE SPRÁVNOU CHVÍLI SPRÁVNÉHO UČITELE, KNIHU NEBO DUCHOVNÍ FILOZOFII.

...milovaní,opět jsem dala prostor Anitě Moorjani - autorce knihy: MUSELA JSEM ZEMŘÍT... Nekonečné já a vesmírná energie...

...otevřela jsem knihu, kterou mám již přečtenou a jen se tak začetla, protože mě opět přitáhla a jak jsem četla, co nás motivuje - "strach či nadšení", prostě se ve mě projevilo tak silné nadšení Vám tuto část napsat, jako by to byla ta najdůležitější věc, co mohu pro vás učinit... je to nepopsatelné, snad jen jako bych nebyla - vnitřní síla mne celou pohltila, a já se ji nebránila, ale dovolila, aby se tak stalo, nebo jinak ...dovolila jsem lásce se projevit a teď se cítím nesmírně spokojena a šťastná, doufám, že toto štěstí budete cítit...
                                                                     s láskou fialka