Neexistuje Nic, Co By Nejprve Nebylo Snem. Vzestup Do 5D Je Otázkou Volby

23.11.2016 21:58

Neexistuje Nic, Co By Nejprve Nebylo Snem. Vzestup Do 5D Je Otázkou Volby


KAŽDÝ má nějakou představu o životě, nějaký vytoužený sen. 

Dlouhodobým neštěstím obyvatel této planety je, že jim úplně uniká jádro věci. Že právě SNĚNÍ je to, oč tu jde a že zlaté pravidlo „FANTAZII SE MEZE NEKLADOU“ platí přesně tak, jak je řečeno. To znamená, že jediná zeď, kterou si kolem svých možností stavíme, jsou jedině a pouze naše vlastní „nezlomná přesvědčení“.

Kdyby člověk nevěděl, že se housenka může proměnit v motýla, nevěřil by. Přesto je to právě tak.

Jakmile už máme zkušenost, najednou nám vše přijde samozřejmé…

Jenomže co když je samozřejmé COKOLIV?

S ONÍM VYTOUŽENÝM POKLADEM se to má jednoduše tak: Realita je živý sen a my jsme současně tím, kdo tuto snovou energii ovládá, i tím, co tato snová energie tvoří.

„Jak uvnitř, tak venku. Jak nahoře, tak dole.“

Thovt (Hermes Trismegistos)

Lze to celkem jednoduše dokázat…

Argument skeptiků bude nejspíš znít: kdyby to tak skutečně bylo, to by život vypadal úplně jinak.

Je to ale přesně naopak. Život na Zemi vypadá tak jak vypadá právě proto, že lidé místo toho, aby se snažili pochopit Realitu a principy jejího fungování, žijí ochotně šílený sen někoho jiného: „Makejte a plaťte jako mourovatí. Běhejte po doktorech a po úřadech. Volte stále dokola tytéž idioty, aby se nikdy nic nezměnilo. Věřte každý v jiné náboženství, jenom se nám proboha nesjednoťte.“

Zlo je faktor působící proti přirozenosti Bytí.

Kdo nevěří v moc lásky a tvořivou sílu fantazie, nikdy nepřekročí svůj stín.

FANTAZIE má dřímající charakter Absolutna, jež je potenciálem VŠEHO.

Absolutno – energie beztvarého Bytí – je ryze pozitivní (viz v matematice termín absolutní hodnota); jedná se o čistě duchovní (éterickou, snovou) energii.

Tato optimální zdrojová energie má tzv. nulovou čili absolutní frekvenci, což lze popsat nejlépe slovem ŽIVÁ.

Absolutno je zřídlem vševědomé, všetvořivé živé energie.

To, že má dřímající charakter, má svůj hlubší význam; jedná se skutečně o snovou energii – a snít může pouze VĚDOMÁ BYTOST.

Atom není z 99,999999 procent tvořen „prázdnem“, jak tvrdí kvantoví fyzikové – viz např. text „Čo je realita? (A ako súvisí s vaším blahom)“ ZDE -, nýbrž právě onou snovou čili duchovní energií.

Představivost, sen, fantazie… „Nekonečno v akci“; vždycky lze přivymyslet, vysnít něco dalšího, nebo naopak na všechno zapomenout…

Takové je MYSTÉRIUM, zázrak věčného Bytí.

JSME ZPĚTNOU VAZBOU Existence, jejímž jádrem je Absolutno – což lze popsat jako princip sebe si vědomého VĚDOMÍ (pokud je něco vědomé, je to živé, a pokud je něco živé, je to bytost; nevědomá síla nic nevymyslí ani nestvoří).

Pro sebereflexivní Vědomí platí vzorec 1=2 (JÁ JSEM, MY JSME); Absolutno je nejen všezahrnující Fantazií (1=∞), je i bezpodmínečnou, všeobjímající Láskou (či extatickou Blažeností – božskou Nirvánou, smícháme-li oboje dohromady).

Proto se ona energie projevuje jako MAGNETICKÁ, proto ve vesmíru funguje zákon přitažlivosti a rezonance (je třeba si uvědomit, že vševědomé Jsoucno se takto samodefinuje, samoreguluje, sebeřídí… a v zrcadle Bytí se vždy odráží pouze nefalšovaná Skutečnost).

COKOLIV, čemu věříme, je možné.

Realitu tvoří myriády energetických bodů („světelných teček“), donekonečna se rozvíjejících fraktálů Absolutna. Technicky se jedná o tzv. nulové body (makro/mikro bílé/černé díry – centrální slunce; všude je uplatněn onen zpětnovazebný princip sebe si vědomého Vědomí), jejichž spojnice tvoří červí díry, tunely do tzv. hyperprostoru (vnitřního vesmíru). Daný mechanizmus funguje úplně všude, ve fyzice, chemii, biologii, genetice… Jedná se o mimořádně sofistikované série programů (systémy), opatřených energeticko-vibračními zámky (signaturami), což na úrovni vědomí vytváří dojem tzv. nezlomného přesvědčení (víry). Ve skutečnosti jde ale pouze o sugesci, což dokazuje například hypnóza. Vědomí je multispektrální, bytost mnohovrstevná; pozemské „já“ není schopné odemknout všechny programy, pouze ty na něž dosáhne. Pokud bychom Realitu kompletně dešifrovali, zjistili bychom, že vše je pouhý oceán magické energie – divotvorného Absolutna…

 ZAMĚŘME SVOU POZORNOST na Přírodu, na Slunce a hvězdnou oblohu.

Přejme si svobodný život v míru, klidu, lásce a harmonii.

Korporace, bankéře, politiky, úřady a podobné bezduché záležitosti nikdo přece k životu nepotřebuje.

Začněme žít konečně VLASTNÍ sen.

„Prechádzame do novej frekvencie, novej dimenzie kde to bude Nová Zem a bude to mimoriadne krásne. Popísali to v knihách – krásne farby, že všetko je úplná láska.

Odchádzame z negativity Starej Zeme a bude to úplná otočka, neuveriteľná, a ideme tam teraz. Nová Zem je miesto kde to všetko je.“

„Realitu ovládá zákon rezonance. Pokud se VĚDOMĚ ROZHODNEME do takového kouzelného světa (pozn.: technicky 5D a výše) se dostat a jsme-li V SOULADU S JEHO PODSTATOU, neexistuje nic, co by nám v tom mohlo zabránit.“

„Matka Země se rozhodla už před nějakou dobou, že je to její touha opustit tuto dimenzi… Každá bytost na této planetě bude muset zvolit svou cestu – vystoupit na vyšší úroveň vědomí, nebo ukončit tento život obvyklým způsobem… Vzestup planety Země a celého lidstva bude znamenat konec všeho utrpení…“

„Existujete v mezifrekvenčním pásmu na rozhraní dvou dimenzí… Jelikož jde o poslední možnost napojení vaší planety na domovskou Galaxii, je pro ni vzestup nezbytný… Země se právě nalaďuje na frekvenci 5. úrovně, v níž již kmitá vaše Galaxie. Vaše domovská planeta přechází do stavu úplnosti – a tento proces je nezvratný.“

„Bytosti, jež přebývají v nitru planety Terra (Země), pocházejí z nejvyšších oktáv a starají se o to, aby vaše domovská planeta tentokrát vzestup do vyšších sfér zvládla. Díky dávnému nezdařenému vzestupu Země a bytostí na ní inkarnovaných se planeta Terra jako jediná ve vaší sluneční soustavě udržela v této dimenzi (3D/4D). (…) Ptáte se, proč se vynakládá tolik sil na vzestup planety Terra? To lze snadno vysvětlit – vše patří k sobě a vše společně vytváří jeden řád. Protože zásah bytostí nižšího řádu zabránil planetě Terra a jejím obyvatelům v harmonickém vývoji a následném vzestupu, vznikla ve vesmíru nerovnováha.“

„Nemusíte se strachovat, že by se naše planeta nepřetransformovala kvůli tomu, že miliardy a miliardy lidí stále lpí na starém a bojí se Velké Změny. Naše planeta na tom není závislá, má své „hrubohmotné pojistky“, které spolehlivě převálcují i ten nejdestruktivnější přístup člověka vůči přírodě. Celá transformace navíc probíhá tak, že nejdříve se transformují přírodní bytosti a až poté lidský svět. Člověk je v transformačním systému druhořadý, protože nenese na svých bedrech žádné energeticky důležité pilíře a nikdy mu oficiálně nebyla svěřena žádná řídící role. Člověku zde byla pouze nabídnuta určitá možnost a šance pracovat na svém osobním vývoji v souladu s přírodním řádem. Nyní je proto hlavně potřeba aktivně zabrat na svém vlastním vývoji, to ostatní už pak přijde samo.“

 

 „Zbabělost je, když víme, co máme dělat, a neděláme to.“

Konfucius

 

„Pokud nezměníte svůj směr, skončíte tam, kam směřujete.“

Lao-c‘Více zde: https://evoluce5d.webnode.cz/news/neexistuje-nic-co-by-nejprve-nebylo-snem-vzestup-do-5d-je-otazkou-volby/