Motlitba svatého Františka

08.10.2013 22:48

Motlitba svatého Františka

 

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku tam, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde je tma.