Morse: ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE Výňatek z knihy - str. 124 o očkování.

27.04.2015 23:30

Morse: ZÁZRAČNÁ DETOXIKACE

Výňatek z knihy - str. 124 o očkování.

MODUL 4.4 Očkování – otrávené jehly

„Stejné léčí stejné" je princip, který se uplatňuje jak v alopatické tak homeopatické medicíně. V souladu s ním věda stvořila jeden z nejtoxičtějších a často i smrtících konceptů a postupů – očkování neboli vakcinaci, při němž se do těla vpravují živí paraziti v naději, že si tělo vůči nim vytvoří imunitu. Očkování se opírá o teorii, že paraziti (mikrobi) jsou příčinou většiny nemocí. Dnes se věda od této teorie pomalu odvrací a nahrazuje ji názorem,že „zloduchem" jsou geny, respektive genetika.

Skvělým příkladem nesprávné aplikace principu „stejné léčí stejné" je vakcína proti dětské obrně. Teorie zní: Abyste byli imunní vůči tomuto viru, musíte jej opakovaně přijmout, ale v menších dávkách. Tělo si proti němu vytvoří protilátky, což vyvolá rychlejší imunitní reakci na tento patogen (virus). Imunitní buňka zničí buňku viru dříve, než se tělu vymkne z kontroly, nebo bude patogen ignorovat. Ten může být v těle pořád, ale neaktivní.

Takové uvažování pokládám za scestné a fakta mi dávají za pravdu. Od té doby, co bylo zavedeno očkování proti obrně, vzrostl počet případů dětské obrny o 680 procent, jak ukazuje dr. Leonard Horowitz ve své knize Emerging Viruses (Nástup virů). Před několika lety byl v Tampa Tribune zveřejněn článek o kojenci, jenž dostal obrnu přímo z vakcíny. Nejinak je tomu při očkování proti chřipce. Kolik znáte lidí, kteří se nechali očkovat proti chřipce a stejně chřipku dostali ? To je jen další příklad absurdnosti této toxické metody.

Nebezpečí očkování by se nemělo popírat. Vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a dětské obrně obsahují živé, ale oslabené viry. Ač úředníci ministerstva zdravotnictví tvrdí, že dětská obrna byla v USA vymýcena již roku 1979, často zapomínají zmínit, že všechny zaznamenané případy obrny po tomto datu byly způsobeny vakcínou proti obrně, nebo že dnes obrnu nazýváme jiným jménem – spinální meningitida. Kdy konečně zvedneme hlavu z prachu a pohlédneme na nebeskou klenbu ?

Čisté a vitální tělo neonemocní. Jeho imunitní systém je silný a jeho schopnost se chránit je neuvěřitelná. Přirozená imunita vydrží celý život, zatímco imunita vytvořená vakcinaci je krátkodobá - odhaduje se asi na sedm let. Zapomínáme, že příroda (Bůh) nám dává, prostřednictvím říše rostlin, všechno, co potřebujeme. K vyčištění a posílení těla zaneřáděného toxickými chemikáliemi, aktivními parazity a cizími bílkovinami je mnohem lepší používat bylinná antiparazitika, adstringencia a stimulancia.

Mnohé vakcíny jsou vlastně experimenty. Jeden takový experiment provedly Kaiser Permanente of Southern California a U.S. Center for Disease Control (CDC) s požehnáním Světové zdravotnické organizace: V letech 1989 až 1991 bylo naočkováno 1500 „chudých, černošských a latinskoamerických dětí, zejména z Los Angeles, virem spalniček Edmonston-Zagreb (E-Z). Předtím se tento experiment prováděl v Africe, na Haiti a v Mexiku s katastrofálními výsledky. Obrovské množství dětí zemřelo ihned po vakcinaci a mnoho dalších na následky potlačené imunity zaviněné vakcinací, protože tyto děti nebyly schopny bojovat s ostatními patogeny." (Kathleen Deoul, Cancer Cover-Up (Genocide), Maskovaná rakovina (Genocida), viz Bibliografie).

Očkování vede k imunosupresivitě, schopnosti potlačit imunitní reakci hostitele, a k mutacím virů, což způsobuje bezpočet nemocí, jimiž dnes mnozí z nás trpí. Z pouhé hlouposti a touhy ovládnout přírodu a druhé zavinili lidé a jejich přístup ke vědě mnoho zbytečné bolesti, utrpení a úmrtí. Nemoci jako syndrom války v Zálivu, AIDS, rakovina, tělesné mutace a spousta dalších mají přímou souvislost s očkováním. Protože většina vakcín je živých a získaných z lidských nebo zvířecích tkání (např. z opičích ledvin, skotu, lidského embrya, kuřecího srdce a lidské placenty), dochází k infikování těmito viry a k jejich mutacím. Zatímco příroda se udržuje v rovnováze a harmonii, lidské ego ji zaplavuje mutacemi a narušuje její rovnováhu, což má příšerné následky již dnes.

Barbara Loe Fisherová, předsedkyně Národního informačního centra o vakcínách, tvrdí, že vakcíny mají na svědomí čím dál větší počet dětí a dospělých s endokrinními a neurologickými poruchami, hyperaktivitou, problémy s učením, astmatem, syndromem chronické únavy, sžíravými vředy, revmatickou artritidou, roztroušenou sklerózou a nemocemi projevujícími se záchvaty. Usiluje o monitorování dlouhodobých následků hromadné vakcinace a požaduje, aby si lékaři byli naprosto jistí, že jejich vakcíny neohrožují lidské zdraví.

Dnes již existují přesvědčivé důkazy, které se opírají o výzkum a ohlášené případy z USA, Velké Británie, Afriky, Nového Zélandu i odjinud, že očkování je toxická a smrtící metoda. Proč naše vláda a instituce, které byly vytvořeny kvůli ochraně našeho zdraví trpí taková zvěrstva ? Jaký je rozdíl mezi tím, co se děje teď a co se dělo v nacistickém Německu, kde byly při podobných pokusech zlikvidovány statisíce židů ? Jedině ten, že očkování je legální a rozšířené po celém světě. Jde samozřejmě o peníze. Dnes z očkování profitují miliony lidí. Asi chodí také kostela a myslí si, že nebudou muset za tato zvěrstva pykat. Pokud si myslíte, že tento svět je ráj, zvažte vše ještě jednou.

Mnoho lékařských časopisů (včetně věhlasného britského Lancetu) informovalo o vedlejších účincích některých „vražedných" vakcín, například vakcíny proti spalničkám, která bývá spojována s astmatem a alergiemi. Očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu (DPT), které se začalo užívat ve čtyřicátých letech minulého století, mělo a má dalekosáhlé a katastrofální následky, včetně spousty ztracených životů. Přesto je dosud legální. Snad jenom v Japonsku bylo zakázáno. Vakcína DPT je spojována zejména s poškozením mozku a neurologickými chorobami (roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc, Lou Gehrigova choroba atd.).

Vakcína proti hepatitidě typu B je rovněž z mnoha důvodů nebezpečná. Za prvé hepatitida typu B není těžká choroba. Přes 90 procent případů hepatitidy typu B lze vyléčit běžnými medikamenty a dosud jsem se nesetkal s případem, jenž by se nedal vyléčit přírodními prostředky. Přesto byla vyvinuta vakcína proti hepatitidě typu B, kterou již byly naočkovány miliony lidí. Dnes je spojována s artritidou, cukrovkou, cévními chorobami, Bellovou paralýzou, roztroušenou sklerózou a dalšími neurologickými chorobami. Po zavedení vakcinace proti hepatitidě typu B vzrostl na Novém Zélandě počet nemocných cukrovkou o 60 procent. The British Medical Journal informoval o spojitosti vakcíny proti hepatitidě typu B s autismem a zánětem střev.

Jeden z nejhorších případů, s nimiţ jsem se kdy setkal, byla šestnáctiměsíční holčička z Texasu. Ve třech měsících byla naočkována proti hepatitidě typu B a krátce na to dostala těžké křeče. Dočasně oslepla a levé oko se jí stočilo doleva. Onemocněla hepatitidou, utrpěla poškození mozku a postihla ji těžká skolióza. Dva měsíce trvalo, než jsem holčičku zbavil křečí. Začala opět vidět a zánět jater polevil. Je to věru smutný případ, ale dokládá, co se v medicíně děje.

A jako by toho nebylo málo, výzkumy ukázaly, že ve čtyřech největších městech USA byl do vakcíny proti hepatitidě typu B zanesen virus HIV. Ač měl původně sloužit jako biologická zbraň, byl virus HIV zanesen mezi chudinu, etnické menšiny a homosexuální komunity. Dr. Horowitz, autor knihy Emerging Viruses (Nástup virů), provedl v této věci rozsáhlé šetření a shromáždil fakta o tom, kdo, kdy a kde se na tomto experimentu podílel. Jaké zlé úmysly vytvořily a iniciovaly tento projekt, je nad moje chápání. Co se stalo se základním principem lékařství: „Především neškodit !" (Primum non nocere !) ?

Neil Z. Miller, jenţ se zabývá problematikou očkování, se ptá, zda ještě potřebujeme vakcínu proti dětské obrně, když způsobuje každý nový případ dětské obrny v zemi. Miller tvrdí, že než se před padesáti lety začalo s celoplošným očkováním proti obrně, nedosahovala

rakovina epidemických rozměrů, že autoimunní choroby byly prakticky neznámé a že dětský autismus neexistoval vůbec. Naše děti dostávají v průběhu života dvacet až třicet různých vakcín, přičemž každá má ničivé účinky. Není divu, že každý rok přibude 600 000 případů dětské cukrovky a toto číslo neustále roste. Tento příklad mluví za všechno.

Ti z nás, kdo léčí rakovinu, jsou šokováni lékařskou a vědeckou arogancí, která stvořila tato monstra zvaná vakcíny. Lékaři a vědci, kteří nerozumí zdraví ani tomu, jak funguje příroda, nás nadále ničí pod rouškou „moderních" lékařských metod a tvrdí: „ Toto je jediná možnost."

Výrobci vakcín mají odjakživa starosti s problémem kontaminace. Za druhé světové války byla vakcína proti žluté zimnici nevědomky infikována virem hepatitidy a naočkována vojákům. To mělo za následek více než 50 000 případů hepatitidy u amerických jednotek, které byly naočkovány touto vakcínou.

Ještě se zmíním o opičím viru č. 40, označovaném jako Sim-40 nebo SV 40. Tento virus vznikl v první polovině padesátých let minulého století, kdy došlo ke kontaminaci vakcín proti dětské obrně, připravovaných z opičí ledvinové tkáně. Tento virus jsem zkoumal mnoho let a dospěl jsem k závěru, že způsobuje rakovinu u zvířat a u člověka patrně souvisí s některými druhy rakoviny plic (mezoteliom) a rakovinou kostní dřeně (myeloma multiplex).

Dnešní lidé jsou mnohem toxičtější a nemocnější než jejich předkové. Mají nebývalé oslabený imunitní systém, což je dáno geneticky. Protože se lidé rozhodli, jak se rozhodli, zejména pro očkování jedy, jsme dnes svědky chronických a degenerativních oslabení či nemocí dokonce u nemluvňat. Mějte na paměti, že parazity nemůžete vpravit do toxického těla bez vážných následků. Vzhledem k tomu, že o virech toho víme tak málo, je nesmírně nebezpečné si s nimi zahrávat. Existuje podezření, že se tyto virové bílkoviny stávají součástí naší DNA a přenášejí se geneticky. Znovu připomínám, jak je důležité porozumět Bohu a pojmu „vědomí." Stejně jako se všechno, co v životě zažijeme, stává součástí našich paměťových vzorců, tak je tomu i s veškerým životem včetně nejmenších buněk v těle. Veškerý život má paměť a emoce, až po nejdrobnější stvořené látky a prvky. Toto potvrzují znovu a znovu rostliny a zvířata, stejně jako buňky.

Lidé se musí probudit ze spánku a vystoupit ve svém vědomí k Bohu. Tím se jim rozšíří obzor a prohloubí poznání prostoty a krásy života i zdraví. Je na čase naplnit naše životy (vědomí) láskou, energií, zdravím a vitalitou a povznést se nad nižší úrovně nemocí.

Detoxikace a regenerace je jediná odpověď na naše dnešní dilema. Koncepce „léčení" nás zavedla na cestu do záhuby. Očištění těla od veškerých toxinů a posílení buněk je logickým a osvědčeným způsobem, jak zvítězit nad nemocemi.

Jde o vaše tělo. Přemýšlejte o něm. Věřte sobě a Bohu (přírodě). Nechte se poučit přírodou o skutečném zdraví a vitalitě a užívejte jejích darů (potravin a bylin).

Probuďte se ! Už dnes je skoro pozdě.

Prameny: O toxické metodě vakcinace bylo napsáno mnoho knih. Některé najdete v Bibliografi. Čtěte, učte se a vzdělávejte se. To za vás nikdo neudělá. Můžete rovněž navštívit tyto internetové stránky: National Vaccine Information Center -

www.909shot.com

www.hhi.org

www.newdawnmagazine.com

www.lightparty.com

www.cancer-coverup.com

 

Problémy s očkováním jsou dva: Chamtivost výrobců vakcín a to, že likvidace lidstva vakcínami je v programu chazarských židů - sionacistů. Na ty je třeba se zaměřit v první řadě, protože dosud mají úmysl a sílu (moc) nás skrytě a organizovaně zabíjet. (Viz příloha Sionské protokoly II.) Žádný jiný "důvod" pro vakcinaci neexistuje, ani ten "vědecký", ani ten neomarxistický.