Meditácia naša každodenná alebo o chráme uprostred trhoviska

24.07.2015 23:44

2012.01.29 | Meditácia naša každodenná alebo o chráme uprostred trhoviska

https://www.youtube.com/watch?v=ilRRlA1Ik_c

 

 
 
Publikováno 20. 5. 2014

Hosť: Juraj Jordán Dovala, kňaz Cirkvi československej husitskej, predseda Českej kresťanskej akadémie v Hodoníne
Moderuje: Ján Košturiak
Čo je meditácia, k čomu vedie a aký je jej cieľ? Prečo je dobré meditovať? Čo je to ticho srdca a prečo sa máme učiť šetriť slovami, „mlčať dušou"? Je možné docieliť vnútorné ticho aj uprostred ruchu sveta pri plnení si každodenných povinností?