KRÉDO TVŮRCE !

20.11.2014 22:00
KRÉDO TVŮRCE ! 

Vždy zůstávejte sám sebou, za žádných podmínek se nezrazujte, žijte v souladu se svým krédem. Narušíte-li krédo, nebo ještě hůř, nemáte-li žádné, ničíte se jako osobnost. Potom jde v živote všechno napříč. Křivý obraz muže v zrcadle vyvolat jen křivý odraz. Je nezbytné převést myšlenky a činy na jednoho jmenovatele, nelhat sobě samému. Pak nebudou v duálním zrcadle žádné iritující pokřiveniny. Vy jste tvůrce své skutečnosti, vy se nemáte zač stydět ani se čeho obávat. Pamatujte si, že nejste sám, s vámi je síla a váš svět se o vás stará.

Když žijete v souladu se svým krédem, duše a rozum
tvoří jednotu. Postupujete tedy tak, jak uznáte za potřebné, a neohlížíte se na veřejné mínění. V žádném případě nesmíte zradit sebe. Když musíte dělat něco, čemu aktivně odporuje vaše duše, je všechno k ničemu. A naopak, žijete-li v souladu se svým krédem, dokonce i činy, které jdou proti zdravému rozumu, dopadnou nakonec dobře. Nepotřebujete analyzovat, jak právě krédo napravuje skutečnost. Prostě neexistence pokřivenin na obrazu opraví odraz. Jednota duše a rozumu formuje zřetelný obraz, který zrcadlo světa bez váhání materializuje. Všechna vaše skutečná přání musí být splněná. Takový je zákon.
Fotka: KRÉDO TVŮRCE ! 

Vždy zůstávejte sám sebou, za žádných podmínek se nezrazujte, žijte v souladu se svým krédem. Narušíte-li krédo, nebo ještě hůř, nemáte-li žádné, ničíte se jako osobnost. Potom jde v živote všechno napříč. Křivý obraz muže v zrcadle vyvolat jen křivý odraz. Je nezbytné převést myšlenky a činy na jednoho jmenovatele, nelhat sobě samému. Pak nebudou v duálním zrcadle žádné iritující pokřiveniny. Vy jste tvůrce své skutečnosti, vy se nemáte zač stydět ani se čeho obávat. Pamatujte si, že nejste sám, s vámi je síla a váš svět se o vás stará.

Když žijete v souladu se svým krédem, duše a rozum
tvoří jednotu. Postupujete tedy tak, jak uznáte za potřebné, a neohlížíte se na veřejné mínění. V žádném případě nesmíte zradit sebe. Když musíte dělat něco, čemu aktivně odporuje vaše duše, je všechno k ničemu. A naopak, žijete-li v souladu se svým krédem, dokonce i činy, které jdou proti zdravému rozumu, dopadnou nakonec dobře. Nepotřebujete analyzovat, jak právě krédo napravuje skutečnost. Prostě neexistence pokřivenin na obrazu opraví odraz. Jednota duše a rozumu formuje zřetelný obraz, který zrcadlo světa bez váhání materializuje. Všechna vaše skutečná přání musí být splněná. Takový je zákon.