Kdo je Satja Sáí Bába?

03.02.2014 23:48

Kdo je Satja Sáí Bába?

Satja Sáí Bába je v současnosti jedním z nejuznávanějších duchovních učitelů na světě. Jeho život a poselství inspirují mnoho lidí po celém světě k tomu, aby se obrátili k Bohu a vedli smysluplný a morální život. Sáí Bába se zasazuje o obnovení věčných hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí v každodenním životě. Hledající pravdy z nejrůznějších světových kultur přitahuje jeho nadčasové a univerzální učení a také způsob, kterým vede svůj vlastní život. Bába neusiluje o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství, ani o založení nového vyznání. Namísto toho doporučuje s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech národností, náboženství a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho učení, zpěvu duchovních písní a k aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty všeho lidstva.

Přicházím rozžehnout svítilnu lásky ve vašich srdcích, aby den ode dne svítila se stále větším jasem. ... Nepřišel jsem, abych zviditelnil nějakou sektu či vyznání, ani abych sbíral příznivce nějaké své doktríně. ... Přišel jsem, abych vám řekl o univerzální jednotné víře, cestě lásky. ... Věřte, že všechna srdce jsou motivována jediným, pravým Bohem, že všechna jména všech jazyků a všech tvarů, která může člověk pojmout, označují jediného, pravého Boha. ... Kultivujte jednotu všech lidí, všech vyznání, všech zemí a všech kontinentů. To je poselství lásky, které přináším.

[SSS08]

Satja Sáí Bába se narodil 23. listopadu 1926 v Puttaparti, odlehlé vesnici ve státě Ándhra Pradéš v jižní Indii. Zde také dosud žije. Už od dětství projevoval výjimečnou moudrost, soucit a štědrost lidem v nouzi. Po více než osm desetiletí je jeho život působivým a dojemným příběhem lásky a soucítění.