KAMA AŽ SE CHCEŠ PODÍVAT?

24.05.2017 22:28

ARIOVÉ 10.5.2017

 

KAMA AŽ SE CHCEŠ PODÍVAT?

 

Dnes ti řekneme, jak probíhá proces znovuobjevování při přechodu do světla. Neexistuje žádné lépe či hůře, co do kvality přechodu. Existuje pouze pravdivé a iluzorní.

Proces nacházení se je velká hra ega na všech úrovních a nemá nic společného s tím, jak velkou část všehomíra obsahuje tvé vědomí, (zde je myšleno vědomé poznání).

Ego umí vytvořit iluzi falešné sebelásky i falešné pokory, která zakrývá sebezničující proces, či absolutní úžas před Bohem.

Síla ega - pokud je bytost silná a otevírá vědomí - dokáže konat zázraky na hraně popírání hmoty. Je zde ale právě ta hrana, určitá mez, někdy těžko rozpoznatelná.

Pravdivost sama k sobě může někdy znamenat opustit úžas a vrátit se k obyčejnosti. Pravda sama k sobě nemá nic společného s mírou znalostí o Všehomíru, ani s duchovními schopnostmi.

Proto může do světelného lidství dojít světský člověk stejně rychle jako bytost žijící duchovně na vysoké úrovni. Ba právě přehlížení prostých jedinců vede u duchovních bytostí k vytváření ega a hierarchie, která bytost od světla spíše odvádí, než ji k němu přibližuje.

Duše skládá každému zkoušky očisty a postupu na míru, každému podle jeho schopností vnímání.

Důležitá je tedy pravda sama k sobě.

Jak k ní tedy dojít?

Tušíte správně - srdcem.

Vyzýváme vás, přátelé, spočiňte každý den v tichém naslouchání svého srdce bez jakýchkoli ambicí očisty či potřeby procesu změny. Naslouchejte svému srdci v tichu. Pravda je viditelná právě v úplném zastavení, kde se zobrazí i ryzí přítomnost. Je svázaná s absolutním nechtěním - oproštěním se od potřeby cokoli chtít.

Někteří z vás příliš dobře „víte“, co máte dělat, ale přecházíte tak ze srdce do myšlení a vědění. Cesty srdce jsou jiné a racionální postupy zde nefungují. Srdce se řídí zákonem toku čisté energie, který jde napříč logikou.

Někdy jsou však tyto cesty velmi rychlé, boří zaběhané pořádky, jindy můžete mít pocit, že dlouho stagnujete. Vytrvejte však.

Cesta upřímného naslouchání srdce je ta pravá.

 

Vaši

 

ARIOVÉ

Přijala : L.N.