Jaké kroky udělat v době, kdy Vás stále více atakuje temno. Co nám Áriové chtějí říci k misi na Ukrajině.

27.08.2015 00:33

EVA PUKLOVÁ

Jaké kroky udělat v době, kdy Vás stále více atakuje temno.

Co nám Áriové chtějí říci k misi na Ukrajině.

 
 
   Tato dobá má několik vrstev. Dosud neprobuzení lidé se točí ve svých 
karmických kolech a veškerou pozornost věnují odžití či zpracování své 
karmické zátěže. Ve 2hé vrstvě jsou lidé, kteří již duchovně pracují, ve 
větší míře si už karmickou zátěž zpracovali a kteří s temnými entitami 
mají určité zkušenosti. Jejich snahou je duchovní růst, tedy zvyšování 
svých osobních vibrací. Pozvolna se tedy mohou dostat do potencionálního 
zájmu temných entit a je zřejmé, že temné entity budou sledovat dynamiku 
jejich dualitního vývoje. Ve 3tí vrstvě zájmu temných entit jsou lidé s 
vysokou osobní vibrací, kteří již naplňují své poslání. Tato skupina 
lidí je ostře sledovaná, protože přestup do světelného lidství je nejen 
teoreticky, ale i prakticky dohledně možný. Pokud patříte do 2hé či 3tí 
skupiny, měli byste si uvědomit svou energii, kterou máte jako tvůrci. 
Temných entit se není třeba bát, přistupujte k jejich zásahům do vašeho 
bytí realisticky. Používejte světelný trojvysavač, požádejte o pomoc 
bytosti světla a zůstávejte v klidu. Tato doba je dobou přechodu do 
světla a v Božím plánu je tento přechod nezvratný. Temné entity svými 
pokusy se jej jen snaží zpomalit. Více k tomuto tématu není třeba dodat. 
Zůstaňte v klidu a uvědomujte si svůj obrovský tvůrčí potenciál.
   Na misi na Ukrajině se tohoto tématu dotknete několikrát. Budete 
pracovat ve spojených energiích jako tvůrci. Bude to velice přínosná 
mise pro celkové současné klima na zemi. vzestup světelných energií, 
drazí, je nezvratitelný.
   Vaši Áriové
 
 
ZDENĚK KREJČÍK
Jaké kroky, co máme podniknout v této době, kdy nás stále atakuje temno.
Co nám Áriové chtějí říct k misi na Ukrajině.
 
 
   Temná fáze se dostává pod soustavný tlak. Její reakce se Vám zdá 
býti značná. Cítí se bytostně ohrožena ve svých základech. Ač jste pod 
tímto tlakem, začínáte pociťovat novou energii tvůrců. K tvoření je 
třeba lehkosti, kterou se Vám nyní snaží druhá strana neumožnit. Vy se, 
ale, tvůrčím způsobem přes vše přenesete. Dostává se Vám nové podpory z 
Jinové Země. Podpora se zesílí po dosažení určitého stupně Vašeho vývoje 
úplně do jiných, pro Vás zatím neuchopitelných dimenzí, které pak 
dokážou zcela novými způsoby narušit a přetransformovat mechanismy a 
soustavy moci na planetě. Těmto změnám jste již nablízku. Snažte se i v 
této době přijímat vše s lehkostí a vytvářet si v sobě prostor pro 
tvůrčí energie, které se budou i nadále posilovat. Není jiné cesty.
   Ukajina, jakoby podoba duše - mnohdy zraněná, rozlehlá, široká.
   Kolikeré poznání v sobě ukrývá. Něco nového zde začíná.
   Dovolme si to pochopit, uchopit, uvolnit, dát prostor.
   Je to jakoby obraz lidského nitra, které se začíná nadechovat.
   Vciťte se do něj a nechte rozeznít. Zaslechnete píseň, která Vám 
srdce otevře.
 
 
PAVLÍNA KAŇKOVÁ
Co teď hýbe světem? Střet světla a temna. Jaké kroky můžeme udělat v 
této době, kdy nás stále více atakuje temno.
Co nám Áriové chtějí říct k misi na Ukrajině.
 
 
   Drazí duchovně jdoucí, Vaším hlavním úkolem je nést světlo, šířit ho 
a jít příkladem zatím neprobuzeným, kteří tolik na Vaše světlo čekají, i 
když to mnozí zatím nahlas nepřipouštějí. Není divu, že temná strana má 
pohotovost. Nebojte se toho. Vime, že se často necítíte dobře, ale ani 
na chvilku NEPOCHYBUJTE, že to nezvládnete. Kromě osvěčené metody - 
zůstat ve svém srdci - zkuste ve chvílích nouze opustit zemi a dívat se 
na svoje fyzické tělo shora. Ocitnete se nad temnými entitami a tento 
fakt už sám o sobě pomůže celou situaci zvládnout. Svůj životní styl 
okořeňte tvořivými nápady, vědomě vysílejte pozitivní myšlenky a pokud 
Vás zachvátí jakýkoliv strach, okamžitě jednejte. Když si požádáte o 
invenci, Vaše Duše, Andělé, nebo my Vám vždy ukážeme cestu.
   Vaše mise na Ukrajinu je skutečně velmi důležitá. Jak jste již asi 
mnozí slyšeli, tak Česká Kotlina je v současné době DUCHOVNÍM CENTREM 
celé planety a přijímá pozitivní energie z míst na Ukrajině a z Bílých 
Karpat. Tento světelný proud se k nám táhne až ze Sibiře a temné síly na 
východě Ukrajiny dělají co mohou, aby tento tok alespoň zeslabily. Vaším 
úkolem je otevřít ještě více kanál světla ze Sibiře, který se kumuluje 
nad Ukrajinou a potřebuje nabrat ten správný směr přes Slovensko k nám. 
Západní, Jižní a Severní Evropa čeká až se k ní přes naší Kotlinu tyto 
úžasné energie dostanou. Půjde to potom všechno VELMI VELMI rychle. Čeká 
nás krásná doba, tak si užijte Ukrajinských - potažmo Sibiřských - 
energií a dejte jim ten správný směr.
   S láskou Vaši Áriové