Jak se máte báječná vědomí, která jste mnou?

24.07.2015 23:03

Jak se máte báječná vědomí, která jste mnou?

 

Jako jedno vědomí jsme se rozdělili do různých forem – fyzických těl, které jsou jedinečné, unikátní, a to všechno proto, abychom si tu mohli společně hrát. Před narozením jsme věděli, že ve 3D světě se naše vnitřní optika na tuto možnost zřídkakdy naladí. Realita „starých forem“ je nastavená na vnímání těžkostí, nespravedlností a velmi často tvoří příležitosti, ve kterých se cítíme jako oběť, kterou však nejsme.

                                                                                                                                                            &nb sp;                      

Jsme nádhernými bytostmi, které přišly změnit úhel pohledu. Někdy se tomu říká „probuzení“. Když“ spíme“, tak myšlenkové formy tvoří mnohdy anorganicky. Klameme sami sebe, že pocit bezpečí nám dá uměle vytvářené prostředí. Přírodní živly nás děsí, a tak se zabetonováváme. Ztratili jsme živý kontakt se Zemí, a tak máme pocit, že se musíme pohybovat po zpevněných cestách a komunikacích. Nerovnovážný stav se promítl také do témat spojených s velikostí. Čím častější je vnitřní pocit, že naše lidské tělo je chabé, zranitelné a ohrožené, tím větší a vyšší stavby se realizují. Nedá se v nich dýchat, neproudí jimi organický a vibrující Život. V takových budovách se lidská těla propojují mnoho hodin s „umělou inteligencí“, tou počítačovou. V tabulkách jsou zaznamenané výkony. A výsledkem je, že lidským bytostem v tom není dobře. A tak se těla ozývají. Hlásí chybu.

 

Podávají zprávu, že chybí spojení. Namísto komunikace s vlastním tělem, vylaďujeme a tříbíme propojování s počítačovými systémy. Když nás tělo neposlouchá, tak sestavujeme měřidla. Naše těla z přemíry anorganických látek v jídle, umělých složek ve věcech, kterými se obklopujeme, nemocní, a tak v hojném počtu navštěvujeme zařízení, kde na nás čekají jiná lidská těla, která pět let pozemského života strávila zanořením se do učebnic o anatomii. Téměř nikdo jim tehdy neřekl, že tělo není jen ze svalů, kostí a orgánů, že je to pri márně biooscilující super výkonný energetický systém, který je svým nastavením schopný neustále regenerace. A tak jdeme za těmi s diplomem, kdo mají „vybavené“ ordinace měřidly. Většinu návštěvy se lidská těla s diplomem dívají do počítačů, analyzují, posuzují, vyhledávají v tabulkách, kam by tu vzniklou energetickou nerovnováhu zařadili, a jak by ji pojmenovali.

V matrixu 3D tak vznikla dohoda, že po nějaký čas budeme těm přístrojům, měřidlům a lékařským diagnózám věřit. Odevzdáme jim svou moc nad vlastní zodpovědností a svobodnou volbou. Zapomeneme na to, že když bychom od rána do večera poslouchali své tělo a intuici, tak se po této cestě uzdravíme a osvobodíme ze všeho.

 

Iluzorní bubliny, které nafukují význam zavedených nefunkčních systémů, jsou již tak veliké, že Ego začíná tušit blížící se hraniční mez. Podniká mnoho záchranářských akcí. Přichází se stále novými agendami, které mají vyvolávat vlny obav. Do kolektivního vědomí vstupují, s konkrétním záměrem naprogramované, informace. Týkají se imigrantů, očkování, a hrozeb všech možných typů a zabarvení.

                                                                                                                                                            &nb sp;                                                                                     

Mají přitáhnout pozornost. Tam, kde jde pozornost, tam jde i energie. Ta je vždy jedna, záleží na statusu, který ji udělíme. Tím vytváříme realitu kolem.

 

Svobodná volba je jednoduchá věc. Když si zvolím, že naskočím na vlnu, která má ve svém záměru oslabit mou vnitřní sílu, zastřít hlubokou moudrost, kterou v sobě nesu, zastínit světlo, kterým jsem, tak tuto vlnu svou pozorností posílím. V případě, že zvolím druhou variantu, a to, že ve stejném čase, kdy bych si dělala starosti, využiji a natočím svou pozornost na tvoření vizualizací, kde vidím organické Bytí na planetě Zemi, tak vyživuji tuto realitu. Stavím mosty ze starého do nového.

 

Vím, že pokud se budu točit v kruzích 3D matrixu, který zkrátka má ve svém nastavení manipulace, iluze, ztrátu citlivosti k životním formám, pocity odpoutanosti, tak nemůžu za těchto podmínek mít vibrující, zdravé a šťastné tělo.

 

Spojuji se s Vámi části jednotného vědomí v jiných lidských tělech, které jste si za současného pozemského Života již otevřeli cestu k posvátné geometrii, k moudrosti domorodých lidí, kdo se otevíráte komunikaci s kameny, stromy, zvířaty. Mé srdce je otevřených chrámem. Je domovem vědomí, které ví, že svobodné bytí, které dosahuje za koncepty, limity a ohraničení je nanejvýš bezpečné místo. Když ještě probuzené vědomí nemáme, tak máme tendence se zavírat a chránit. Změna nastává, když se vědomí probouzí. Jeho přirozeností je opak – vědomé otevření, které v sob ě již ochranu nese.

 

Dané úzce souvisí s frekvencemi. Pokud svůj biooscilující super energetický systém (lidské tělo) otevřete, tak začnete vibrovat na jiné frekvenci. Tato frekvence je mnohem rychlejší. V té chvíli se nacházíte ve vibračním stavu, který sám o sobě generuje pocit bezpečí. Už není potřeba vytvářet uměle zabezpečované prostředí skrze zámky, závory, vysoké ploty, přístupová hesla a podobně. Takový systém se plně přenastavuje do spojování. Nehraje sám se sebou hry na oddělenost. Probouzí v sobě esenci multidimenzionality, která vše otáčí do obrácených poloh a př&iac ute;stupů. Ponořuje se do hloubky, a s vášní sobě vlastní objevuje vnitřní svět, který je dole tmavý, neprozkoumaný, ale jen do doby, než se s tímto prostorem spojí. Skrze hluboké spojení se sebou samým uvnitř, se celá bytost prosvětlí. Dřív se pravděpodobně tomuto stavu říkalo osvícení, i když já na ty „velké“ pojmy nejsem. Možnosti tu máme všichni stejné, a je dobré nehrát se sebou hry, že někdo něco má a jiný ne. Vše záleží na míře zájmu o poznání.

 

Dříve se zpodobňovalo tak, že se ukazovala záře kolem těla. To je však výsledek toho, že se člověk dotkl místa, které je mystickou černou díru hluboko uvnitř, místem zrození. Kdo se jej dotkne, tak se znovuzrodí i v této realitě.

foto – Yale University

 

Můžeme začít po malých krůčcích. Zaměřit se na to, že uměle stvořené modely, které nás vtahovaly do her na výkon, nejsou zapotřebí. Celá společnost se ozdraví, když dovolíme, aby z této reality odešly koncepty vytvářející rozdělenost na dva či více proti sobě soutěžících táborů. Uzdraví se tento svět, když mezi sebou nebudeme soupeřit? Dovedete si představit, že k životu na nádherné Gaii nepotřebujete firemní konkurenci, profesionální sport, náboženské a mocenské války?

Pojďme se v každé chvíli, kdy jsme někomu dávali svůj hlas, zastavit, uvolnit, a dovolit, ať plyne hojnost všemi směry, pro každého, bez výjimek a rozdílů. Nebude nám v tom všem líp?

Tím proměníme anorganickou hojnost v přirozenou. V tu co podporuje život, zdraví a štěstí.

Návod pro ty, kdo už nechtějí být nemocní, nešťastní a oddělení.

                                   

NEJBLIŽŠÍ AKCE –

Ve středu budu na Vesice – v krásné datum – 22.07. nabízím jednu až dvě individuální terapie v časech od 18 hodin

 

Kdo byste měli zájem přijet na Vesicu vylaďovat prostor, zapojit se do tvoření s posvátnou geometrií ve hmotě, tedy brigádně vypomoci na pozemku – ozvěte se, budu tam skoro celé léto

 

Workshop od 14.-16.srpna na Vesice je již obsazený

 

Pokud máte zájem, přijet na léčení do tohoto vibrujícího místa, přihlaste se na GONGY A FLÉTNY začátkem září. Termíny se plní, v případě zájmu se ozvěte. Více info je na webu – www.vesica-news.com

 

V Praze budu 19.srpna ve středu – na Toulcově Dvoře, téma je báječné – „ŽIVÉ A VIBRUJÍCÍ TĚLO“ – přijďte se naladit do vyšších frekvencí

 

V říjnu vypisuji v Praze víkend – od 23.-25.10., téma je „POSVÁTNÁ GEOMETRIE V PRACI“ – se spoustou ukázek, jak si udržet v životě vitalitu, jak se léčit, vědomě tvořit skrze posvátnou geometrii, přes kterou to vždy „jde“, jen jsme na to zapomněli

 

Na závěr – vzkaz od Nikola Tesly –

“All perceptible matter comes from a primary substance, or tenuity beyond conception, filling all space, the akasha or luminiferous ether, which is acted upon by the life giving Prana or creative force, calling into existence, in never ending cycles all things and phenomena.”

„Veškerá hmota pochází ze základní substance, která není fyzická, neobsahuje žádné koncepty, vyplňuje veškerý prostor, kterým se nese světlo. Tím vším proudí Prána, kreativní síla, která vdechuje existenci život, ve stále se rodících a nikdy nekončících cyklech.“

 

Miluji Život na planetě Zemi, objímám všechny bytosti, jste uvnitř mne, Gabi
Zprávu je možné posílat, šířit, sdílet – tak jak je napsaná, děkuji

 

 

 

Gabriela Dušková

Tel.: 00420 737 330 250

www.vesica-news.com