Holografie

10.01.2016 21:35

Holografie (z řeckého holos – úplný, agrafie - záznam) je vyspělá forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Tato technologie může být využita i ke skladování binárních dat.

 

https://www.youtube.com/embed/vZRFcGrrsyc