Energie Slunovratu a po Slunovratu Jaké možné zkratky a smyčky lze ještě použít

20.12.2014 19:43

Energie Slunovratu a po Slunovratu

Jaké možné zkratky a smyčky lze ještě použít


Zimní Slunovrat 2014 je určitým podstatným předělem v procesu transformace planety i lidstva. Do jisté míry staví v rámci planety, lidstva i jednotlivců nové možnosti.

Teď však je třeba, abyste pochopili, co je tím míněno. Do 21. 12. 2014 jste měli plně otevřeny rezervoáry minulých vesměs negativních a nezpracovaných zkušeností. Čili tato doba do Slunovratu byla optimální na čištění od negací. Kdo jste ji plně využil, tak vám se může otevřít nové obrovské okno vašich možností. Jedná se tedy o požehnaný rozvoj vašich schopností, úkolů a poslání. Tato další doba do letního Slunovratu 2015 je tomuto velice nakloněna. Samozřejmě ti, co nezvládli potřebnou očistu do 21. 12. 2014 budou pokračovat a budou čekat na další otevřené okno svých příležitostí.

Pro vás naši milí, je tato doba velice příznivá a požehnaná, protože se budete nádherně rozvíjet a začnete mnohem více věřit sami sobě. Využijte ji, je to šťastné období. Vaše duše, Vyšší Já i vaši andělé vám pomohou získat celý rejstřík vašich schopností a příležitostí. Spolupracujte s nimi.

S láskou
Áriové
 
Do Slunovratu už zbývá pár dní, prožijte je v klidu v uvnitřnění a co nejvíce ve svém středu.Svět kolem vás začíná bláznit a je pro vás cvičením i zkouškou, zda mu na to skočíte, či zvládnete zůstat sami v sobě. V tom tkví i váš „kvantový skok“. Zastavení o Slunovratu využijte pro sebe, pohled zpět i kupředu. Světlo z nebe je otevřené a vy můžete vnímat širší souvislosti pro své činy i cestu.

Doba po Slunovratu se bude rozhýbávat jen zvolna. Využijte tuto dobu k dokončení a hlubokému nádechu, uvolnění a odpočinku. Budete moci lépe vnímat jemné energie nastupujícího roku. Jeho síla bude nastupovat pozvolna a zrychlení přijde později. Uvolněte se, tančete, radujte se a nechte starosti na potom. Objímáme vás

Nová řešení
Jakmile uvolníte svou tvořivost a vyplujete ze schémat a určité tvrdosti a nehybnosti minulého období, uvolní se vaše duše dítěte. To vám umožní brát věci lehce a tvořivě. Zkuste se na své situace dívat jeho očima a čistota a pravdivost vhledu vám umožní se dostat k podstatě věcí a opustit složité konstrukce ega i duchovních nauk. Když procítíte a přijmete podstatu, není již co dodat.Utřiďte si emoce v té které situaci, ale ne rozumemale pohledem toho dítěte a zřetelně uvidíte, co je podstatné.  Nehledejte  vazby, vztahy a závislosti, jděte k podstatě. To stačí.

 Vaši Áriové
   
Slunovrat je ve vývoji lidského vědomí významným mezníkem do určité míry podobným roku 2012, i když se tehdy jednalo o jinou situaci. Ale podobným v tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu se posouvá lidské vědomí a člověk jako takový. Víme, že jsme už vícekrát mluvili o energetických zlomechale tento je naprosto zásadníSlunovratem se už některé energie úplně rozpadnou a zmizí a nebude už možné na ně navázat. U některých lidí, kteří nebudou ochotní se otevřít změnám a uvolnit své závislosti, to může vyvolat paniku, chaos či naopak deprese, pocity ztracenosti, beznaděje. Zároveň se budou hlásit ve větší míře o naplnění svých závazků bytosti neláskyplných entit. Proto apelujeme na vás, pokud je to možné, dejte si tyto záležitosti do pořádku. Chceme vás upozornit na potřebu transformovat energii tzv. depotních kapslí vašich neláskyplných energiíkteré jste si připravili právě pro toto období ve svých temných fázích. Velmi pozvolna a nenápadně uvolňují nelásku a snaží se vás odchýlit od vaší láskyplné cesty. Propojte se ZDROJOVOU ENERGIÍ se svou duší, Vyšším Já, Egem a svými anděly a tak jak znáte, transformujte všechny kapsle, které se otevírají i veškeré další, které jsou ve vaší auře připravené.

Při práci na sobě si, prosím, uvědomte 3 základní problémy, které na vás jakkoli tlačí, omezují vás nebo vás každý den atakují. Vaše duše vám tímto dává najevo, že tyto 3 záležitosti je nyní třeba naprosto akutně začít řešit. Víme, že vše není možné vyřešit hned, ale i uvědomění si souvislostí v problému už otevírá prostor pro částečné uvolnění negativních energií. Pomáhejte si navzájem, podporujte se jako členové rodiny.

Rádi bychom vám ještě ukázali možnost, jak urychlit zpracování určitého problému.

Po uvědomění si např. určitého pocitu nebo přesvědčení si představte, že stojíte uprostřed hvězdy nebo květu a okolo vás se rozbíhají navazující schémata, závislosti a prvotní příčiny. Propojte se ZDROJOVOU ENERGIÍ se svou duší, Vyšším Já, Egem a se skupinou vám pomáhajících bytostí a transformujte celý květ nebo hvězdu. Své duše se zeptejte, kolik úrovní květu, hvězdy máte pročistit. Tímto způsobem postupujte i při práci v rodech. Nezapomínejte na nové vize a jejich ukotvení v těchto květech, hvězdách a jejich následné posilování během dalších 2-3 měsíců. Spolupracujte prosím aktivně se svými průvodci a láskyplnými bytostmi, všichni, včetně nás, vám nabízejí svou pomoc.
S láskou
Áriové 
                                                                                                                                     
Chystá se velká transformace lidských srdcí.

Vše, co bylo uloženo a zamčeno, vyplave na povrch. Vše, co bylo zapomenuto, vrátí se, aby všechny zkušenosti a informace mohly být prozářeny láskou. Chystá se velký kvantový skok pro lidstvo. Váš úkol teprve přichází.

Aby toto mohly lidské bytosti zvládnout, bude jim pomoženo. Nesčetně sloupů láskyplných energií proudí nyní na Zem a zde se ukotvuje. Nesčetně bytostí se sdružuje kolem vaší planety, jež prožívá porodní bolesti. Matka Země.

Pro vás je tato informace cenná ze dvou důvodů - jednak v sobě můžete už nyní ukotvovat sloupy lásky, abyste energii vás samých prosvítili a roztáhli více do šířky. A jednak - buďte pevní - již teď v sobě máte více světla, než jste kdy schopní rozdat. Doba, která přichází, z vás tvoří majáky. I proto bylo vaše období v posledních letech tak těžké - nebyl čas otálet a bylo třeba se posunout.

Metody...

nejsilnější metodou je láska - je to nekonečný zdroj a zdroj je láska. Tvoří neutuchající hudbu sfér a dere se na povrch každým pórem Maminky Země - plujte v její vlně. Často se stává, že pracujete mechanicky a odříkáváte formulky v soustředění, které se ubírá více cestou mysli.

Vstupujte do srdce, žijte srdcem a láskou každý den. Žijte sami v sobě. Když se nemůžete dostat do nitra svého srdce, žádejte o pomoc. Žádejte o zázrak - "přeji si být ve svém srdci, bytosti lásky". A mantra..“jsem ve svém srdci“. Tam je pro tuto dobu vaše jediné a pravé místo.

Vnímejte energii - plujte v ní  a hledejte vnitřním zrakem souvislosti, které vedou světelnými vlákny do vašich srdcí. Rozhlížejte se z majáku svého srdce a buďte kreativní. Pak budete šťastní a budete moci pomáhat.

S láskou Áriové a Alio
Mějte otevřená srdce, řiďte se svou intuicí a čistěte. Teď je doba pro čistění. Kdo poprosil o kvantový skok, má opravdu pomoc celého vesmíru. Je doba otevřeného nebe a velké Boží milosti. Naučte se již vědomě při čistění propojovat se se zdrojovými energiemi své duše, vyššího já, První lásky a všech světelných bytostí, které vám chtějí pomáhat. Na duchovní školičce jste si vytvořili mandalu, která má velké propojení světelných bytostí. Jsou to energie jako zesilovače a urychlovače,tak se vždy propojte přes zdrojové energie všech bytostí z duch. školy přes zdrojovou energii duchovní mandaly DŠ a uvidíte v jak vysokých vibracích budete čistit a jak to půjde rychle, hlavně co se týká temných entit, to je teď nejdůležitější do Slunovratu, tím  uděláte  kvantový skok nejen pro vás, ale i pro lidstvo. Čím více lidí bude mít vyčistěny temné entity, tím bude vše snadnější i pro druhé.

Návody pro urychlování a čistění:

  1. Časová smyčka posloupnosti – přes dušičku, kde dávám souhlas, aby dušička a bytosti světla a lásky mi pomohly čistit temné entity postupně ve zdrojových energiích mé, mé dušičky, vyššího já. Nechávám běžet tuto energii přes dušičku a vždy po nějaké době opakuji propojování se v této smyčce a zdrojovou energii přes mandalu.
  2. Časová a zesilujíc í čistící smyčka napojena na podbabský kanál a všechny jeho světelné bytosti. Vše říkám v mé Zdrojové energii, mojí dušičky, mého  vyššího  já a propojuji se přes zdrojovou energii Evičky Puklové na kanál.
  3. Časová a urychlující intuitivní smyčka v napojení přes energii Tvůrců čistého zdroje (také stejným způsobem se můžeme propojovat s Tvůrci křídel). Vše opět ve zdrojových energiích a prosím, abych intuitivně získala energie pro nové tvůrčí záměry a vize a také pomoc těchto tvůrců.
  4. Časová  zklidňující  smyčka – opět ve zdrojových energiích  jdu do středu svého srdce a přes tuto smyčku napojenou na vyšší duchovní bytosti harmonie se dokáži zrychleně harmonizovat.
U všech těchto smyček se učíme být tvůrci a vytvářet si intuitivně nové možnosti a spolupracujeme s vyššími duchovními bytostmi vědomě a tím vytváříme krásně vzájemné  propojení.

Nezapomeňte na mandalu a její zdrojovou energii – vytváříte tím zesilovače , které zatím na zemi nemají obdoby.

S láskou
Áriové 
   
Naši milí,
Jak již jste slyšeli z jiných zdrojů, je třeba do zimního Slunovratu dát si do pořádku záležitosti s temnými entitami, které se vám v poslední době mohutně hlásí. Vnímají, že Slunovrat je pro vás jednotlivce i pro lidstvo jako celek významný bod obratu. Je to další mezník vibračního posunu, za který se již nebude možno vrátit. Jejich snahou (temných entit) proto je, aby vás zbrzdily, svými ataky energeticky oslabily, abyste si obrazně řečeno nemohli nasednout na vlnu  která vás může vynést na vyšší vibrační úroveň. Tato vlna má několik „stupínků“, čím výše nasednete, o to výše vibračně vás doveze.

Se Slunovratem přichází mohutná vlna světla energetické pomoci z vyšších dimenzí. Ta umožní, aby se vibračně posunulo velké množství lidí, vibrační posun bude mnohem snazší než dosud.Proto mu tedy předchází takový mohutný atak temných entit. Využijte tento okamžik a ohromný potenciál této světelné vlny, naši drazí. Opravdu stačí jen nastoupit a nechat se převézt. Oč výše vystoupáte nyní, o to snadněji a radostněji budete žít a tvořit v období po Slunovratu.

Vibrační zkratka

Slouží k rychlému návratu na vaši vibrační úroveň v případě že se z jakýchkoli důvodů vibračně propadnete níže. Stačí požádat nás – bratry a sestry Árie – o vytvoření návratové vibrační smyčky a do ní pak vědomě vstoupit.

Je možné ji použít i pro jiné lidi? Ano, ale zde musíš požádat jejich duši o souhlas a o to, aby toto vibrační „vyzdvižení“ bylo pro jejich nejvyšší dobro. Vibrační vyzdvižení umožní řešit situace komunikační vibrační nerovnováhy a usnadní jednání a nalezení řešení dané situace.

Vaši Áriové

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přijala  Eva P., Lenka Z, .Karin L., Lucka N., Míňa N., Lenka Ž. (www.transformace.info). Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.