Začali jsme jako New World Opposition Organization (nový světový organizovaný odboj)

02/07/2012 23:03

 

NWOO (New World Order Opposition - Organization) zahajuje svou činnost dne 17.10.2008 

 

odkaz : www.nwoo.org/index.php

Začali jsme jako New World Opposition Organization (nový světový organizovaný odboj), v nedávné době jsme na základě členské porady upravili název na New World Order Opposition. 

O co jde především: 

Sdružovat lidi s myslí otevřenou a NEZOTROČENOU. To známená dát dohromady lidi, kterým není lhostejné co se kolem nich děje, kteří se chtějí zapojit do pomoci naší společnosti, do pomoci všem lidem na celém světě. 

Cíl této organizace je: 

Nedopustit dokončení absolutní nadvlády světa několika jedincům, které nyní nazýváme: The Bildeberg Group, Council on Foreign Relations (Cfr),Trilateral commision, NATO, OSN, MMF (IMF), CIA, Illuminati, Svobodní Zednáři (FreeMason), či vlády zemí za jejimiž zády tyto spolky stojí a řídí je. (rodiny bankéřů, finančníků, královské rodiny, politické klany) a ty, kteří chtějí z naší planety vytvořit otrokářský Nový Světový Řád (NWO). Ten má v budoucnu udělat z lidí roboty/otroky, očipované bezduché stroje, které bez otázek budou sloužit svým pánům. Pánům, kteří budou díky vyspělé a již nyní utajené technologii žít téměř věčně a již nikdy neumožní svobodnou civilizaci. Takový svět nás čeká, ač to nyní ještě stále zní jako sci-fi. Jako sci-fi, které se naplňuje z knih Aldouse Huxleyho (Brave New World), George Orwela (1984) či Davida Ickeho (Děti matrixu). O filmech jenž nám ukazují jak to bude ani nemluvě (Matrix, Equillibrum, Brasil). 

Organizace NWOO, Vás proto žádá, aby jste se s ní spojili a přestali marně bojovat sami. V organizované jednotě je větší síla. Jedinci v tomto boji mnoho neznamenají. Je třeba utvořit koalici již existujících skupin a osob, aby jsme dosáhli svobody lidstva a hlavně proto aby jsme to vůbec stihli a nebylo pozdě. Veškeré připomínky, dotazy, nabídky spolupráce či případný zájem o vstoupení do NWOO nám posílejte na tyto emaily: 

Jakou NWOO prozatím vykazuje činnost: 

Vylepujeme co největší počet nálepek a letáčků, s krátkými hesly a především s adresou naší web stránky nwoo.org . Chceme tak podnítit co největší počet lidi co nejvíce jich informovat, co nejvíce jich "zasáhnout", co nevíce jich zapojit. Uvítáme všechny podněty a připomínky, nápady jak toto vše vylepšit. Samozřejmě se postupen času, jak přibývají členové, přibývá i množství webových stránek, které s NWOO spolupracuji a jsou informačním doplňkem organizace. Patří mezi ně: Myslichvost.blogspot.com , Háčky a udice , Nouzové světýlko. Dále kontaktujeme především přes emaily již "zasvěcené" osoby a podobné organizace. Žádáme je o spolupráci, o pomoc, o rady a vlastně o cokoli co nám může být ku prospěchu. Proto vlastně tato organizace vznikla. Chceme spojit co nejvíce nejrůznějších lidí, z různých oborů a zaměření, abychom při shromáždění informací od všech dostali kompletnější obraz toho co se děje a co se bude dít. Sami nejsme schopni obsáhnou vše okolo NWO a ostatního přidruženého. Takto propojíme povětšinou samostatně pracující aktivisty a též jim pomůžeme, neboť si poznatky takto shromážděné nebudou muset složitě vyhledávat nebo náhodně nacházet, ale budou mít přístup ke všem NWOO informacím. A s tím už se dá pracovat. Budeme se tak moci spolehnout nejen sami na sebe a budeme tak mít daleko více "síly". 

Natáčíme videa, dokumenty, ankety, ale i klipy pro kapely, které o daném tématu hrají-zpívají. Tento materiál publikujeme především na internetu (YouTube, TV Ina, Stream, nebo na našich stránkách..apod.) Ale také je promítáme v klubech, v hospodách, nebo i na veřejných místech a pořádáme k nim diskuse. Schůzky členu se konají nepravidelně na základě domluvy. Pokud se těchto schůzek chcete zúčastnit, stačí jen napsat email nebo zavolat na naše telefony viz KONTAKT. Časem až budeme mít větší "základnu" uspořádáme jakousi konferenci a "ucelíme se." Samozřejmě dáváme přednost osobnímu kontaktu.