Volné energie a zrušení systému ovládání

04/06/2012 19:55

1.6.2012

image

Volné energie a zrušení systému ovládání

Množství různých konceptů volné energie a dalších vědeckých vynálezů je dnes již zpracováno, objevují se zaručené zprávy o realizaci na internetu. To, co zatím brání masovému použití není věc technologie, ale duchovna. Je to otázka celoplošného nastolení principů lásky k sobě a k druhým. Mám-li sebe a ostatní rád, nemohu souhlasit s tím, že si nechám ubírat energii, a to v jakékoliv formě. Technologie, které jsou diskutovány na internetu, jsou ve své podstatě funkční, avšak na ně se nabaluje chtění a vidiny využití nové šance k ovládání, které jsou v přímém rozporu s prvotními principy vesmíru. Je zde snaha o navázání nekonečných možností používání volných energií na stávající odčerpávání všemožných energií do centrálních struktur systému. Tomu nyní musíme zamezit. Znovu by došlo k okradení všech bytostí o to, co je jejich, k svázání, umělé vyvolání potřeby, a placení naší vlastní energií (penězi, prací apod.) za energii, která je naše z podstaty existence. Všechno bude jinak. Lidské vědomí mílovými kroky postupuje k pochopení, že to, co se děje v převážné části výroby a distribuce energií ve společnosti nyní, je jednoznačná krádež největšího rozsahu, propracovaná do detailů a pojištěná existencí peněžního systému. Systému, který denně vytváří nový virtuální dluh, jež ze svého principu fungování, nemůže být nikdy zaplacen. Jsme součástí této obrovské hry, postaveni do role dlužníka peněz, které nedlužíme, protože uměle vytvořený dluh není dluhem. Tento dluh však denně platíme svojí skutečnou, tvořivou energií. Ať se budeme více sebevíc snažit, deficit není možné obvyklou cestou splatit. Co s tím uděláme? Myslím si, že lidé, které jsme zvolili za své zástupce, to dobře vědí. V realizaci jim však brání, že jsou (ne všichni) silně propojeni s patologickými strukturami společnosti. Na neexistující dluh lze reagovat neexistující splátkou. Vytiskněme z titulu státu neexistující peníze a zaplaťme neexistující dluh. V den splacení poděkujme nadnárodním bankám za „spolupráci“ a jděme svojí cestou. Cestou skutečných a opravdových energetických vztahů na všech úrovních. A pokud se tak rozhodneme, volné energie se budou moci projevit a stanou v tomto okamžiku dostupnými pro všechny. Jen k informování veřejnosti použijeme jiné sdělovací prostředky, odložíme ty, které manipulují a zavádějí. Pak se snad konečně z těchto nových sdělovacích prostředků dovíme třeba zprávu, že Českou republiku v dubnu navštívil maďarský vědec Dr. George Egely který zde poprvé v tak širokém rozsahu představil principy studené fúze a další funkční zařízení s přebytkem energie. Dovíme se také, že k dokončení vývoje chybí z hlediska státu pár drobných. Tak, jak se budeme vyvíjet a uvědomovat si sebe jako součást celku, bude se zároveň v souladu s tímto vědomím vyvíjet skutečná věda pro nás a pro svět jednoty kolem nás. Nenechme si ujít tu šanci, být tentokrát u toho. U realizace nekonečných možností projevů hojnosti na Zemi. U prosazení volných energií jako nutné součásti tvořivého a důstojného, nového světa.

 


Autor článku: Ivo Fluksa

 

odkaz - www.cestyksobe.cz/volne-energie-a-zruseni-systemu-ovladani-ab809/